Analytická

Výběr

Snad tváří v tvář všem prohrám,
kdy dobré sklízí druhý,
je rezignace program
v němž sčítám všechny dluhy.

02. 01. 2022
11
4
295
Vázané verše

Jak?

Jak dnem se mží
a v drobných kapkách padá voda z mraků
a kane změtí úzkosti i strachu,
jež zrcadlí se v kalužích,

30. 04. 2021
6
11
325
Vázané verše

Rezonance

Býti viníkem vlastní neviny.
Nepoloviny.
Úsvit uvítá sílu myšlenky -
neumlčené,

02. 04. 2021
6
4
270
Vázané verše

Rezignační

Snad šedé mraky klamné skutečnosti
si zvolna plynou tokem každodenním.
Proč dění mění z nebylo na není.
Vždyť snění

13. 03. 2021
10
4
261
Vázané verše

Kam?

Když vločky tančí světlem pouličních lamp
a vůle slábne v myšlenkovém toku
i hloubkou ticha, prostou zvuku kroku,
kam

16. 01. 2021
11
7
394
Smíšené verše

Čím?

Čím barva slov se kalí,
když hlasem zvonu odměřuje ráno,
když prozřením je cosi zaprodáno,
a psáno

09. 08. 2020
8
6
399
Smíšené verše

Ne-cítěná

Kal teskné touhy hrotem kordu
si význam kreslí do akordu,
když kapkou krve,
ne-poprvé,

09. 04. 2020
8
3
607
Vázané verše

Proznělá

Zas jemným tichem v sametu
se nocí víří hvězdný prach,
když krokem jambu v sonetu
se valí strofou ve vlnách

14. 12. 2019
7
9
689
Vázané verše

Sonety

Mnou čas se hnul a zpřetrhal mi struny,
když zkušeností bodl do naděje -
zas, znovu, stokrát, z každé možné strany
a způsobem.

29. 11. 2019
14
43
2014
Vázané verše

Vivat

Výběr

Když mráz si k ránu stříbří černé kříže
jsme živí
přeci od nádechu blíže
těm spícím ve tmě.

05. 11. 2019
9
7
627
Smíšené verše

V dialogu

Vzpomínko vzdálená
na křídla spálená
na popel
v mrazivém pojetí.

26. 09. 2018
10
10
1094
Vázané verše

Tahem pera

Co tahem pera, šepot pergamenu,
mi v ostří slova větou odeznívá
a kapkou krve praví. Snadné bývá
tak sladkou lží se zpíjet. Neduživá

17. 04. 2012
5
6
1445
Vázané verše

Mlžná

Sled tónů mlhy v jemném prstokladu
co okamžikem padá v časném chladu,
co okamžikem těžkne,
tak spěšně,

17. 03. 2023
7
3
106
Vázané verše

Tajemství sídla rodu Bonneli - Prolog

PROLOG
Byl to jeden z těch okamžiků, které jako by vymazaly existenci jiného prostoru, než byl ten současný. A že byl vskutku malý - kupé vlaku, jež uháněl za pravidelného klapavého zvuku po kolejích pro ně do nového a naprosto nečekaného života. Stalo se toho tolik. Vlastně ani nevěděla, jak se mohlo něco takového udát tak náhle.

30. 01. 2022
1
1
189
Próza na pokračování

Katarze

Slet snů se míhá
a tichem dní se táhle rozeznívá
a mží
v těch neznatelných kapkách sebelží,

03. 07. 2021
4
5
306
Vázané verše

Indigo

Zdroj inspirace: https://www. youtube. com/watch. v=n88MReEC27k
"Nejchudší ze všech lidí je ten, kdo nemá sny.

15. 03. 2021
7
8
345
Poezie v próze

Bludná

Zas další nezdar fakty doptává se:
„Kdy vzdáš se.
Vždyť čas si letí
a rok se s rokem sešel. "

03. 01. 2021
6
4
303
Smíšené verše

Pozastavení

Kvapná realito dění, kam ubíráš se v každodenním odříkání v němž změny jen pění příbojem bezvýsledných snah. Vždyť svět se hroutí s podobností hradu z písku do něhož příliv událostí udeřil vší silou. Jsme žilou jíž někdo pustil krve - jíž soumrak nabral barvu intenzity. Je skrytý pod chýlící se víčka všech tonoucích bez dechu.

27. 10. 2020
6
2
306
Volné verše

V hlubinách lesů

V hlubinách lesů, šerem a stínem, s tajemstvím ticha snoubené v mechu spočinou věty. Mámivým klidem, míjím svým krokem šeptavé stromy. Kloní se k sobě bez kapky zloby. Kloní se.

01. 02. 2020
3
4
388
Vázané verše

Střepy

Dnes něžnost růže skrytá v květu se rozletěla v tisíc střepů. Kam odezněla tichá slova. Proč tříští sklem se zas a znova. Je marné hledat pravé štěstí, když realita ranou pěstí a krutou pravdou do vteřiny zas vyřkne ortel prostý viny.

01. 02. 2020
4
3
407
Vázané verše

Mince

Dvě různé strany mince,
tak padni, která padne,
v svém negativu kladné,
ve skutečnosti žádné,

16. 12. 2019
5
3
599
Vázané verše

Bouřná

Dvě marná slova utonulá v pěně
se valí hřmotem vlna za vlnou
a tříští do skal, bouří bezozvěně,
vstříc útesům, jež vždy je rozetnou.

05. 12. 2019
8
10
683
Vázané verše

Spavá

Mráz klamnou změtí namaloval květy
si na skle vlivem venkovního chladu
a ostří rána stíná bez odvety.
I noc se krátí. Krokem slovosledu

23. 11. 2019
13
5
764
Vázané verše

Statické blues

Ustálená v táhlé nečinnosti,
propálenou dírou vzácloně,
vidím další součást skutečnosti.
Prostou pravdu. Život v šabloně.

18. 11. 2019
1
5
363
Vázané verše

V bezmoci

Utichlá v náznaku občasné radosti.
Snoubená v smuteční závoji. Neznámé
krajiny vzdálené… Samotná. V malosti
drcená stěnami.

18. 11. 2019
0
0
318
Vázané verše

Sluneční

Součástí mocné galaxie, prastaré hvězdné spirály. Sálavý zdroji energie, příteli známě neznámý. Měnivá sílo reaktoru, přeměnou jádra hélia v rozličné těžší prvky kovů, teplem jsi Zemi zalila. Planetám záři tepem k tanci, barevným spektrem frekvence.

18. 11. 2019
1
1
325
MIMO

Vítr ve vlasech zimy

Možná taje mrazivého světa,
možná touhy průzračného ledu…
Slyšíš. Chladem dýchá každá věta -
mezihlasem vzájemného sledu.

18. 11. 2019
2
1
327
Vázané verše

Vzpomínková

Výběr

Blednoucí vzpomínky stříbrných kadeří,mizící úsměvy spojené s radostí,ukryté pod zemí, spočinou v příšeří. Kamenem nehybné, kalené do zlosti. Ty ruce vrásčité, slabé a prosící,k dětem se vzpínaly pro krátkou návštěvu,dnes nejspíš rozpadlé, pod hlínou tlející,pod žulou netknutou stran mého pohledu.

18. 11. 2019
11
16
1080
Vázané verše

VZKAZ

Klam teskných stínů před úsvitemi výdech mrtvých nadějímým šerem prázdna, silou vžitém,se vzájemností míjejí. A čas si prostě pokračujei bezohledným tikáním. Co ztráta – co ji ulehčuje. Co vrátí dávné.

15. 11. 2019
11
15
1066
Vázané verše

ODRAZ

Stálým dechem každodenním
ustrnulým mlžně na skle
za zrcadlem, léta prasklém,
marně doufám ve znamení.

12. 11. 2019
6
18
947
Vázané verše

Jen tak

Co z básníka.
Vždyť pro někoho, kdo se liší,
ani miliarda veršů bolest neutiší,
když slyší

05. 11. 2019
5
3
580
MIMO

Bez...

Proč oči neklíží se,
když den ukládá se k spánku
a šeptá deštěm všechna nesplněná přání,
jimiž odráží se od stěn tikot hodin,

25. 10. 2019
7
5
559
Volné verše

JED

Dej kapku jedu do vína
a vnímej příchuť zrady.
Je pryč – a přeci tady
vzpomínka lživě nevinná

24. 10. 2019
4
3
660
Vázané verše

Povzdech

Krátká chvíle odvanulá
stopa kdesi v nitru těla,
záchvěv touhy vyprchává…
Ano, to se také stává.

01. 07. 2019
3
1
597
Vázané verše

(Z)tesklivá

Hned vedle skutečnosti,
jen malý kousek za ní,
mám mlčenlivé přání.
Jak patetické… Ani

28. 09. 2018
7
3
861
Vázané verše

Splynulá

Pozbylá radosti domněle neměnné
kam jsi se ztratila z objetí snění.
Uběhla vteřina… Tvrdostí kamene
bezstopě splynulas dopadem změny.

25. 09. 2018
7
5
965
Vázané verše

Okamžik

Jak letmý dotek větru, něhou chladu,
zní táhlé tóny tiché melodie.
Snad provanulý z náhlé harmonie
mi hladí lehce tváře. Prosím: „Zaduj

23. 08. 2011
14
12
2158
Vázané verše

SOSUE - SUPERJEŽIŠ

Svatoslovným souslovím
Oslepivše oslovím
Staniž snad se samozvaní
Ukřižujíúdy ra(n)ní(m)

22. 12. 2010
5
6
1891
Blbůstky

Tajemství

Perlivé radosti šeptají, zdá se mi,
tajemství vnaději - mlčením neznělé.
Doteku vzdálená, hladím tě dlaněmi.
Vteřinou odvěká, přicházíš nesměle.

14. 12. 2010
3
6
1427
MIMO

Pletací

Pletu, pletu, svetr pletu.
Pletu větu. Metr. Světu.

14. 12. 2010
5
8
1765
Blbůstky

Maliny

Maliny dozrají ovocné sladkosti.
V objetí listoví keříky zdobí.
Sbírám je do hrsti. Ve svojí křehkosti,
rozličné drobnosti drobně se drobí.

14. 12. 2010
9
11
1803
Jen tak pro radost
Nahoru