Nejsme zvířata! Ale proč tak myslíme, jednáme a žijeme?

Člověk je člověk a zvíře je zvíře. To je každému jasné. Je však tragické, pokud člověk, který by měl stát výše, žije, tvoří, přemýšlí, chová se a funguje na základě principu, převzatého ze zvířecího světa. Je to princip boje.

11. 04. 2024
0
11
84
Úvahy

Odhalení tajemství působení řeči

Řeč je dar. Je to schopnost prezentovat sebe sama, svou osobnost, své názory, postoje a hodnoty. Je to jeden ze základních způsobů, jak zviditelnit to, co v nás vnitřně žije a co námi hýbe.
A protože jde o dar nesmírné ceny, samotný syn Boží Ježíš Kristus nás upozornil na to, jakým způsobem máme svou řeč správně používat.

05. 04. 2024
3
4
55
Úvahy

Čerpejme sílu ke vzestupu z prožití reality Ducha

Myslím, tedy jsem. Tato slova jsou lež. Jsou omylem. Kdo je akceptuje, sází na falešnou kartu a promrhává svůj život.

28. 03. 2024
0
0
31
Úvahy

Lavina odplaty přírodního světa na spadnutí!

Všechno je jinak, než se domnívají ekologičtí aktivisté. Z hlediska dění v přírodě žijeme opravdu na hraně, ale příčiny a důsledky jsou úplně jiné. Jsou nepostřehnutelné zraku současných lidí, hendikepovaných materialistickou slepotou.
Jako neinformovaný lyžař, běžící horským údolím vůbec nic netuší o nejvyšším stupni lavinového nebezpečí, stejně tak je i současné lidstvo naprosto nevědomé ve vztahu ke kritickému stavu přírodního dění.

21. 03. 2024
0
0
16
Úvahy

Slzy bolesti nad masami, jdoucími do zatracení

Proč vznikl tento text. Aby lidé pochopili, co je příčinou toho, že jim srdce občas sevře smrtelná úzkost. Aby znali, co se za tím skrývá. Aby si uvědomili, k čemu je to vybízí, a aby se zachránili.

14. 03. 2024
0
1
34
Úvahy

Jak se naučit to nejtěžší? Milovat své nepřátele!

To, co bylo dosud už neobstojí. V tlaku nadcházející očisty už nebudou udržitelné, dnes ještě běžné postoje vůči bližním, plné zloby, nenávisti, netolerance, antipatie, bezohlednosti, nebo odsuzování. Negativita těchto a podobných postojů totiž téměř v okamžité odezvě zrychlených zpětných účinků zákonů stvoření bolestně zasáhne každého, kdo bude takto myslet a jednat.
Kdo bude chtít obstát a přežít, bude muset učinit zásadní změnu svých dosavadních postojů vůči druhým lidem.

29. 02. 2024
0
1
38
Úvahy

Nepřehledná složitost rozumu a ohromující jednoduchost ducha

Dnešní moderní lidstvo se podobá bezradnému dítěti, které rozložilo mechanický hodinový stroj na součástky, ale nedokáže jej už složit. Moderní lidstvo ve snaze znát hmotu a dokázat ji ovládat, rozložilo svým poznáním matérii na prvočástice, přičemž však zabloudilo v tisícerých jednotlivostech, skrze které už nedokáže uchopit a pochopit celek. Nedokáže pochopit účel a smysl celku ve spojitosti se smyslem a účelem vlastního bytí.
Rozličné vědecké disciplíny disponují obrovským poznáním, které nám na jedné straně přineslo mnohé technické výdobytky a blahobyt, ale na druhé straně přineslo drancování planety, odlidštění života a stále větší vzdalování se od chápání podstaty bytí.

22. 02. 2024
0
0
27
Úvahy

Nelítostné útoky fúrií! Kdo obstojí?

Stěna očistného Světla postupuje jako železný lis směrem k zemi a tlačí před sebou vše, co lidé po staletí vytvořili ve světě citových a myšlenkových forem. Je to tlačeno stále blíže k hmotnosti země a k lidem na ní proto, aby se to k nim vrátilo a aby se to na nich vyžilo.
Lidstvo během staletí neuvěřitelné zneužívalo daru své svobodné vůle netušíce, že tento dar je spojen s odpovědností za vše, co vytváříme. Že za vše, co formujeme svým cítěním, myšlením, řečmi a jednáním poneseme osobní zodpovědnost.

16. 02. 2024
0
2
56
Úvahy

Jak správně vnímat předpovědi budoucnosti? Radikálně jinak!

V první řadě je třeba říci, že Bible zakazuje všechny osobní návštěvy u takzvaných „hádačů budoucnosti“, protože člověk se tím stává duchovně nesamostatný. Pevně totiž spoléhá na to, co mu bylo předpovězeno a vnímá to jako něco předurčeného, co se stane.
Ale takhle to vůbec nefunguje, protože ve stvoření není nikdy nic pevně a neměnně dáno. Naopak, ve stvoření je vždy vše v pohybu a může se to v každé chvíli změnit.

08. 02. 2024
0
0
26
Úvahy

Tady a teď! To má největší cenu! Nic jiného neexistuje!

Jediné, co každý z nás skutečně vlastní, je právě tento okamžik přítomnosti. Minulost je nenávratně pryč, nedá se už vrátit, a proto se nemá smysl ní trápit. Budoucnost ještě nenadešla, protože teprve přijde. Existuje jedině tento okamžik přítomnosti.

01. 02. 2024
1
4
75
Úvahy

Smrtící sevření v drápech nedůvěry

Zhoubným jedem nedůvěry otrávené duše obyčejných lidí i vysokých církevních hodnostářů se naplno projevily již před 2000 lety při výslechu židovské velerady po Jidášově zradě. Kristu byla položena přímá otázka, zda je Syn Boží.
Tato otázka však nebyla upřímná, protože tazatelé byli ve své žlučovité nedůvěře přesvědčeni o opaku. Po Kristově pozitivní odpovědi proto vzkypěli hněvem a odsoudili ho k smrti.

25. 01. 2024
0
0
27
Úvahy

O záření univerza a o lidské schopnosti ovládat hmotu

Předem však upozorňuji, že nepůjde o žádná levná kouzla, ale o odhalení naší elementární schopnosti ovlivňovat hmotu a určitým způsobem ji ovládat.
Všechno kolem nás ve stvoření je postaveno na záření a je ve skutečnosti zářením. V první řadě je třeba vědět, že celým universem proudí základní záření Světla, které je zdrojem pro všechna ostatní záření ve stvoření. Obrazně si to můžeme přirovnat k obrovskému vánočnímu stromku se spoustou barevných ozdob.

18. 01. 2024
0
0
30
Úvahy

Průnik k tajemství základního záření univerza

Naším stvořením proudí základní Boží síla ve formě záření, ze kterého lidé čerpají a vytvářejí z něho své vlastní, osobní záření. Životně důležitou věcí pro každého z nás je, abychom dokázali toto Světlé záření správně využít, a na základě toho jsme mohli být jeho prostřednictvím, jako na andělských křídlech neseni ke Světlu a ke Stvořiteli.
Abychom pochopili toto tajemství, musíme se vrátit úplně na začátek, ke slovům Stvořitele: „Buď Světlo. “ Nebyla to však jen slova, ale bylo to něco, co se okamžitě stalo činem.

05. 01. 2024
0
0
26
Úvahy

Chybí pravá láska ke Kristu! Proto ho vůbec neznáme!

Pojem křesťan je odvozen od slova Kristus. Znamená stoupenec Krista, nebo ten, kdo miluje a uctívá Krista. Jak se ale má tato láska a toto uctívání správně projevovat.
V první řadě tak, že se snažíme správně porozumět slovům Pána Ježíše Krista.

27. 12. 2023
0
1
55
Úvahy

Jak dospět k ideálu čisté, dětské radosti z bytí?

Existuje obrovské množství radostí, které můžeme prožívat. Například radost z dobrého jídla, radost z pohybu, radost z krásy přírody, radost z tvůrčí činnosti, radost z hudby, nebo nějakého jiného druhu umění, radost z dětí a vnoučat, a tak dále, a tak dále. Dalo by se v tom ještě dlouho pokračovat.
Avšak vysoko nad všemi radostmi stojí radost pravá a nejvyšší.

22. 12. 2023
0
0
33
Úvahy

Štěstí přeje připraveným! Staňme se jimi! Připravme se!

Na co se máme připravit. Na příchod Světla Páně k zemi, v jehož louči přichází Syn Člověka. Přichází v oblacích tak, jak bylo zaslíbeno před staletími, aby v záři svého Světla soudil svět. Aby jeho Světlo proniklo do nitra lidí i do všeho, co budují a vytvářejí.

14. 12. 2023
1
1
71
Úvahy

O budoucnosti naší planety a lidí, kteří na ní zůstanou

Existuje několik pohledů na to, co nás čeká v budoucnosti. Správný pohled je však jen jeden jediný. Všechny ostatní jsou postaveny jen na lidských domněnkách a představách, nezakládajících se na pravdě. Jsou to klamavé vize, vzdálené od skutečnosti, které vyvolávají strach a deziluzi.

07. 12. 2023
0
8
112
Úvahy

Náš svět, takový jak jsme ho znali, končí!

Končí doba temna a vypočítavosti rozumu. Přichází Světlo tak, jak bylo zaslíbeno před staletími.
A přichází podobně, jako když nějaká armáda připravuje vpád na nepřátelské území. V okolí naší země, v jemnější úrovni nad ní, se již ve vysoké míře koncentruje síla Světla, aby v Bohem přesně určený čas vtrhla dolů do pozemské, materiální úrovně.

23. 11. 2023
0
2
61
Úvahy

Pozor na řeči o nepodporování žádného menšího zla. Jsou od ďábla!

Temno nakladlo mnoho pastí, do kterých se chytají i lidé, usilující o duchovní vzestup. Důsledkem toho je, že svými postoji a názory slouží ne dobru, jak se domnívají, ale zlu.
Jednou z takových pastí je i jejich zdánlivě ušlechtilé tvrzení, že nejsou v žádném případě ochotni podporovat žádné menší zlo. Neboť zlo zůstává vždy zlem.

09. 11. 2023
1
1
46
Úvahy

Věřte! Neochvějně, vítězně a bez pochybností!

Přestože se lidé snaží žít stále jako dosud, „staré zlaté časy“ se už nikdy nevrátí. Proč. Protože veškerý chaos, zmatek, války, nepokoje, přírodní anomálie, rozdělení společnosti a mnohé jiné věci jsou důsledkem stupňování tlaku Božího Světla na naši zem.
A děje se to proto, že tlak Světla vynáší na povrch a nutí k vnějšímu projevení se vše, co se skrývá uvnitř lidí.

26. 10. 2023
0
0
44
Úvahy

Dávání je cesta! Kráčejme po ní ke Světlu

Je tragické, když lidé žijí v protikladu s nejdůležitějším principem univerza, kterým je dávání. Neboť jen člověk dávající může přijímat požehnání, které posouvá jeho osobnost ke Světlu.
Proč je tomu tak.
Protože také základním principem samotného Stvořitele je dávání.

19. 10. 2023
0
0
40
Úvahy

O neschopnosti chápat tajemství jednoduchosti

Nejzásadnější věci našeho bytí jsou ve skutečnosti tak jednoduché, že právě pro jejich, až neuvěřitelnou jednoduchost, jim nepřisuzujeme velký význam a zcela je přehlížíme. Ale na takových, z našeho pohledu maličkostech, stojí a padá všechno.
Podívejme se na konkrétní příklad. Třeba na dýchání.

28. 09. 2023
0
0
46
Úvahy

Velká očista přichází! Jasné vysvětlení podstaty tohoto fenoménu

Extrémní přírodní dění v podobě záplav, zemětřesení a požárů, nebo společenské napětí v podobě války, převratů a nepokojů, a již ani nemluvě o předchozí pandemii, to vše je hmatatelným a očividným důkazem toho, že se něco děje. Že dochází k něčemu neobyčejnému, co vyvolává doslova var v oblasti přírodního a společenského dění.
Co je to.
Je to postupně zvyšující se intenzita paprsku Božího Světla, které vyvolává na zemi Velkou očistu.

19. 09. 2023
1
1
82
Úvahy

Pozor! Co nosíme v hlavách, budeme brzy reálně prožívat!

S nepochopením a smutkem hledí bytosti, které tkají náš osud, na neutěšený vnitřní stav lidstva, reprezentující jeho chtění. Na základě něj jsou totiž nuceni tkát lidem osud, plný neštěstí.
S nepochopením a smutkem hledí tkalci osudu na duchovní spánek lidstva a na jeho odtržení od harmonického života ve stvoření, žitého v souladu s přírodou a s přírodními bytostmi. Žitého v souladu s lidským svědomím a cítěním.

04. 09. 2023
0
0
60
Úvahy

Můžeme dostat všechno, o co Stvořitele prosíme, ale…

Ale musíme ho prosit správným způsobem. Pomoc Boží se dnešní době očisty vznáší v blízkosti každého z nás a je připravena nám až zázračným způsobem pomáhat.
Problém je však v tom, že jedině na nás samotných záleží, jestli se dokážeme naladit na její frekvenci. Zda dokážeme vnitřně najít správný přístupový kód, který nám otevře bránu zázračných Světlých pomocí.

23. 08. 2023
1
4
97
Úvahy

Nebuďme otevřenou ranou organismu stvoření!

Stejně, jako je lidský organismus vyživován krví, je také naše univerzum vyživováno krví Božího vyzařování. Lidská krev roznáší po celém těle výživu a kyslík, a zajišťuje, aby všechny orgány dobře fungovaly. Krev Pánova záření proudí od Stvořitele směrem dolů, dává trvání celému stvoření a vyživuje ho.
V blízkosti naší země přijímají krev Pánova vyzařování v první řadě k tomu určené bytosti, nebo bytostní.

14. 08. 2023
0
0
56
Úvahy

Konečně dobrá zpráva ve světě špatných zpráv

V současnosti žijeme v době očisty, vyvolané zvýšeným tlakem Božího Světla v blízkosti země. Na jedné straně Světlo systematicky tlačí ke kolísání a k zhroucení vše, co není světlé, ale na druhé straně dosud nevídaným způsobem pomáhá všem, kdo usilují ke Světlu.
Kolem každého člověka, usilujícího v dnešní době o dobro, spravedlnost, čistotu, lásku k lidem a k Bohu, kolem každého takového člověka se nachází množství Světlých pomocí, schopných pomáhat po všech stránkách. Po stránce duchovní, fyzické i zdravotní.

27. 07. 2023
1
1
89
Úvahy

Na vlně soucitu. Neprohrajme vlastní člověčenství!

Probíhající Velká očista, nebo velké třídění lidstva znamená, že každý, kdo bude smět být přičten k principu dobra, bude povznesen ke Světlu a každý, kdo bude muset být přičten k principu zla, bude zatlačen dolů k temnotě.
Nastává čas sklizně. Přicházejí andělé se železnými srpy, aby sklidili úrodu lidských duší na zemi. Aby pšenici shromáždili v Pánových sýpkách a plevy spálili v ohni.

21. 07. 2023
0
1
64
Úvahy

Všem! Extrémně naléhavé! Jak se v době války vyhnout karmě?

Otázka: „V dnešní době vidím velké riziko v podpoře kterékoli ze dvou bojujících stran válečného konfliktu, protože z duchovního hlediska si tím můžeme navázat vinu, nebo jinak řečeno, karmu.
Podíváme-li se například do doby krátce před válkou, na obou stranách probíhal úplně stejný, hrubý testovací a vakcinační nátlak na obyvatelstvo. A co se týče války samotné, na obou stranách konfliktu bojují žoldnéři za peníze. Spolu s nimi násilím a proti své vůli zmobilizovaní muži.

13. 07. 2023
0
0
50
Úvahy

Neuvěřitelná pravda! Lidé přišli o svou svobodnou vůli!

„Tak už konečně máme svobodu“, říkají mnozí, přičemž většina z nich si ji zpravidla zaměňuje se svévolností, s možností dělat si cokoliv, co se jim jen zachce a s čím se nedostanou do přímého střetu se zákony dnešního státně právního systému. To, co není přímo zakázáno, to je tedy pro většinu dovoleno. A co není dovoleno, to si lze beztrestně dovolit, pokud má člověk dostatek peněz. Takže ve skutečnosti je vlastně dovoleno všechno.

06. 07. 2023
0
0
53
Úvahy

Jak správně čelit chorobám a přírodním katastrofám?

V první řadě je potřeba vědět, že ve skutečnosti jsou odrazem toho, jací my sami jsme. Že jsou odrazem pravdy o našem nitru. Že jsou vnější a viditelnou manifestací našeho odklonu od velké harmonie stvoření, stanovené Vůlí Stvořitele. Jakýkoli dlouhodobý odklon od této harmonie, projevující se způsobem našeho uvažování a charakterem našeho chtění, se po čase zhmotní, zviditelní a transformuje navenek do podoby nemoci, přírodních katastrof, nebo jiných ataků přírody, jako jsou například nejrůznější škůdci, útočící na zemědělské plodiny.

23. 06. 2023
0
3
90
Úvahy

Tragické skutečnosti, související s prouděním vnitřních energií

Aby bylo správně pochopeno, o co se jedná, podívejme se na německý fašismus ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. A podívejme se na toto období z hlediska toku neviditelných vnitřních energií.
Německý fašismus představoval v Evropě fenomén, který postavil každého člověka před nutnost učinit jednoznačné rozhodnutí ve smyslu slov buď, anebo.

17. 06. 2023
0
0
73
Úvahy

Zůstaňme lidmi! Vždy a v každé situaci!

V jistém blogu na sme. sk, s počtem přečtení 9000, se jeho autor těšil z toho, kolik Rusů už "zdechlo" ve válce a litoval, že jich "nezdechlo" více.
Normálnímu člověku je líto, jak mrtvých Rusů, tak i mrtvých Ukrajinců. Postoj zmiňovaného blogera, tolerovaný platformou sme.

08. 06. 2023
0
0
57
Úvahy

Zásadní odhalení principu fungování věcí kolem nás

Díváme se, ale nevidíme. Nevidíme a nechceme vidět, že okolní svět a dění v něm odráží to, jací my sami vnitřně jsme. Kdybychom viděli, vnímali a nebyli slepí, mohli bychom v přírodním dění i ve společenském dění poznat sami sebe. Mohli bychom v nich spatřit svou vlastní tvář.

25. 05. 2023
0
1
81
Úvahy

Dozrál čas na odhalení bezprecedentního omylu křesťanství

Téměř všechny křesťanské církve svorně tvrdí, že spása světa spočívá v Kristově utrpení, smrti a následném zmrtvýchvstání. Tak to bylo předpovězeno a tak se to muselo stát, aby se naplnila Písma. Pokud však tuto tezi podrobíme důkladnějšímu zkoumání, ukáže se jako nesmysl. Jak omyl a blud.

08. 05. 2023
0
1
72
Úvahy

Lidstvo musí prožít zkušenost bezdomovce

To, co v současnosti prezentuje a předvádí naše civilizace, je bezohledné a nevděčné braní. Braní bez úcty a bez pokory. Braní, jako trvalý a nikdy nekončící požadavek.
Pravé velikosti a skutečné výše své osobnosti však můžeme dosáhnout jen přijímáním.

27. 04. 2023
0
0
58
Úvahy

Správci ctností žalují lidstvo!

Žijeme v mnohem zázračnějším stvoření, než si myslíme. Žijeme ve stvoření až pohádkově zázračném. Naši předkové měli vědomost o jeho prapůvodní zázračnosti. Jako poselství pro další generace ji vkládali do mytologií, bájí, pověstí a pohádek.

20. 04. 2023
0
1
96
Úvahy

Rozum nám lže! Vidí všude nepřátele!

Lidstvo žije trvale v nemocném a nesprávném vnitřním nastavení, které spočívá v nadhodnocení rozumové složky osobnosti. To rozumové v lidech vládne a stojí na prvním místě. To citové v nich je odsunuto do pozadí, ačkoli by to mělo být naopak.
Neboť člověk citu je srdečný, laskavý, vstřícný a přátelský vůči všem lidem a všem živým bytostem.

14. 04. 2023
0
0
131
Úvahy

Pár zásadních úvah o modlitbě

Pokud se chce někdo efektivně modlit, potřebuje mít určitou znalost stvoření a jeho úrovní. Když ji totiž nemá, jeho modlitba vyznívá do prázdna a nepřináší žádný užitek. To může mít za následek, že člověk na modlitbu rezignuje, zanevře a natrvalo se vzdá tohoto jedinečného fenoménu. Modlitba však opravdu funguje, jen je třeba se naučit správně modlit.

04. 04. 2023
0
0
127
Úvahy

O strážných andělech a o vražednosti duchovní nevědomosti

V povědomí lidí je zažito, že každý z nás má svého strážného anděla, který nás chrání a pomáhá nám. Tento názor je v něčem správný a v něčem nesprávný. Správný je v tom, že každý má opravdu svého pomocníka, nebo vůdce. A nesprávný je v tom, že to vůbec není anděl.

23. 03. 2023
0
0
92
Úvahy

Porovnávání, jako zákeřně rozumová past temna

„Zrcátko, řekni že mi, kdo je na celém světě nejkrásnější. “ K čemu vedou tato slova. K pýše. Ale my jsme to nepochopili a neuvědomujeme si to.

17. 03. 2023
0
1
156
Úvahy

Pozor! Úder Světla zničí všechna naše přání!

Žijeme v době velké očisty, kterou lze charakterizovat tím, že Boží Světlo, přicházející Shora, začne dělat pořádek na zemi. A mimo jiné udělá pořádek také s našimi přáními. Světlo Páně totiž postupně zlikviduje úplně všechno, co nevede ke Světlu. A proto zlikviduje i hustou pavučinu všemožných lidských tužeb a přání, která zcela překryla a zastřela naši touhu po Bohu.

09. 03. 2023
0
1
128
Úvahy

Proč udeřil blesk do sochy Krista? Nevěští to nic dobrého!

Internetem obletěla fotografie známé monumentální sochy Krista v brazilském Rio de Janeiru, jak do ní udeřil blesk. Média o tom napsala: „Nejen do hříšníků, ale do samotného Krista udeřil blesk z čistého nebe. “
Jakou má tato skutečnost duchovní symboliku. Je totiž opravdu mimořádně znepokojivé, když služebníci Stvořitele, tedy bytosti přírody, spravující přírodní dění, nasměrují blesk do sochy Ježíše Krista.

03. 03. 2023
0
3
127
Úvahy

Duše nešťastné, co si počnete? Světy se hroutí!

Často se setkávám s posměšnými poznámkami: „Kdy se již konečně stane to, o čem mluvíte. “ Slepí a nevědomí. Již se tak děje. Velká očista, vynucená září Božího Světla je již v plném proudu, což se markantně projevuje v jemnějších hmotných úrovních v blízkosti země, nebo jinak řečeno, ve světech záhrobních.

23. 02. 2023
0
0
103
Úvahy

Tisíciletá říše míru! Exkluzivní podrobnosti o jejím příchodu

Žel, z vlastní svobodné vůle dosud lidstvo nikdy nesměřovalo ke Světlu. Proto nebylo nikdy šťastné a nedosáhlo míru. Ani toho vnitřního, ani toho vnějšího. Souhrnné chtění lidstva a jeho svobodná vůle směřují naši planetu ke zničení.

16. 02. 2023
0
1
128
Úvahy

Když nám zemře někdo velmi blízký

Jak se v této situaci duchovně správně zachovat. Duchovně, tedy ve vztahu k duši, odcházející z fyzického těla a vstupující do nového rozměru bytí.
Vědět to je nesmírně důležité, protože svým nesprávným postojem můžeme odcházející duši uškodit a ztížit jí to, nebo naopak, svým správným postojem jí můžeme pomoci, podpořit ji a posílit ji v jejím novém prostředí a na její nové cestě.
Každý člověk, který má své nejbližší rád, by měl mít tuto elementární znalost, aby ji mohl využít když přijde čas, a tímto způsobem být svým blízkým nápomocný i po jejich fyzické smrti.

09. 02. 2023
0
0
102
Úvahy

Je konec vlažnosti, lenosti a duchovního lajdáctví!

Síly vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakem Božího Světla, začínají vynucovat a vyžadovat zvýšený duchovní pohyb také na zemi. Nic už nebude takové, jaké bylo dříve. Již nyní je patrné, a viditelné bude stále více a více, jak se všechno, co není v souladu s Vůlí Stvořitele kolísá a hroutí.
Není žádné lidské moci, která by to zastavila, a která by tomu zabránila.

02. 02. 2023
0
0
91
Úvahy

O ruce Pána, která bije, a o jeho druhé ruce, která léčí a pomáhá

Naše univerzum je podřízeno dvěma základním principům. Lásce a Spravedlnosti. Veškeré dění ve stvoření probíhá v jejich rámci a projevuje se ve fungování společnosti i v našich vlastních životech a osudech.
Tyto dva principy působily ve stvoření od nepaměti, avšak v současnosti, v době očisty země, bude jejich záření vystupňováno na maximální míru.

20. 01. 2023
0
0
131
Úvahy

Všem! Všem! Všem! Bude podvázán rozum! Připravme se!

Existuje reálné nebezpečí, že pokud by došlo na Slunci k mimořádné erupci, doprovázené silným elektromagnetickým zářením, mohla by být poškozena, nebo dokonce až zničena veškerá pozemská elektronika. To znamená, že ve vesmíru existují síly, schopné zásadním způsobem ovlivnit i život současných lidí na zemi, a to buď pozitivním, nebo negativním způsobem.
Proč o tom mluvíme.
Protože právě toto se stane realitou v dnešní době očisty země.

14. 01. 2023
0
0
111
Úvahy

Pozor! Možná už hoří zápalná šňůra!

Tento text je odpovědí všem posměvačům, pochybovačům, ale také všem upřímně se ptajícím na otázku, proč není vidět žádné vnější znaky toho, že Světlo zvítězí. Že naše země je obklopena armádou Světla, co znamená blízké vítězství Boží Vůle. Jak je možné, že nic z toho fyzicky nevidíme.
Odpověď je jednoduchá.

02. 12. 2022
0
0
113
Úvahy

Politika, zákony Stvořitele a očista země!

Položme si hypotetickou otázku, zda by se líbilo USA, kdyby Rusko začalo s masivním shromažďováním nejrůznějších zbraňových systémů u jejich hranic. Třeba v Mexiku, nebo na Kubě. Určitě by se jim to nelíbilo. Přesně tak, jak se jim to nelíbilo v padesátých letech 20.

10. 11. 2022
0
0
147
Úvahy

Zvedněte hlavy vzhůru! Světlo Boží přichází!

Při pohledu na současné negativní dění, které začalo pandemií a s ní souvisejícími opatřeními, a pokračuje válkou a s ní spojenými sankcemi, inflací a energetickou krizí se zdá být naprosto neopodstatněné tvrdit, že Světlo přichází. Zdá se to být nesmysl, protože náš materiální svět se propadá do stále větší negativity.
A přece je to pravda. Přece přichází Světlo Boží a vše, co se děje kolem nás, není toho popřením, nýbrž potvrzením.

04. 11. 2022
0
0
141
Úvahy

Jen o bohatství duše nepřijdeme nikdy! Všechno ostatní ztratíme!

Existují věci trvalého charakteru, které zůstanou naším vlastnictvím navždy. A existují věci dočasného charakteru, které jsou naším vlastnictvím jen dočasně. Je proto logické a pochopitelné, že bychom se měli přednostně usilovat o věci trvalého charakteru. Měli bychom si je vážit a chápat jejich cenu.

01. 09. 2022
0
0
121
Úvahy

Neuvěřitelné skutečnosti o fenoménu radosti

Tento článek je o spojení prožívání radosti s duchovním vzestupem člověka. Je o tom, jak obrovský význam má radost v našem životě. Na její křídlech se můžeme, ba dokonce máme vznést k výšinám.
Nejúžasnější na celé věci je to, že radost je něco, co zažil a dennodenně prožívá naprosto každý z nás.

11. 08. 2022
0
0
185
Úvahy

Přetrvávající duchovní bezvědomí je již dále nepřípustné!

Máme léto a s ním letní odpočinek, doprovázený úplným vypnutím a letní nevázaností. Po delší době se zdá být vše v naprostém pořádku. Zdá se to být takové, jaké bylo dříve.
Měli bychom se však rychle vzbudit z této iluze, protože nic není v pořádku a nic už nebude tak, jako předtím.

23. 07. 2022
0
1
156
Úvahy

Co nám chce sdělit extrémní sucho? Duchovní symbolika

Tento text vznikl jako reakce na zprávy o extrémním suchu v Evropě. V Itálii je například takové sucho, jaké nebylo už několik desetiletí. Hrozí, že farmáři přijdou o úrodu a všechna jejich dosavadní práce a investice vyjdou vniveč. Také nejbohatší italské město Miláno je nuceno činit úsporná opatření.

08. 07. 2022
0
0
130
Úvahy

Jak zvítězí Vůle Majitele Země na naší planetě?

Velmi jednoduše. Změnou intenzity vesmírného záření. Představme si určitý elektrický spotřebič, který funguje na 220 voltů. Co se s ním stane, pokud ho připojíme na 380 voltů.

23. 06. 2022
0
0
138
Úvahy

Svět se klame! Chybí mu pravé poznání Stvořitele!

Miliony lidí na naší planetě se domnívají, že mají určité poznání Stvořitele. To ovšem, co mají, je jen jejich představa. Je jen jejich domněnka, na míle vzdálená od pravdy. A také pro tuto neznalost těch, kteří se domnívají být znalými, to s naším světem vypadá tak, jak to vypadá.

09. 06. 2022
0
1
144
Úvahy

Hlasování o vydání Fica pro vazební stíhání! Duchovní rozbor

Hned, když jsem z rozhlasu slyšel formulaci obvinění Roberta Fica ze založení zločinecké skupiny mi bylo jasné, že jde o vykonstruované obvinění. Že jde o divadlo pro veřejnost podobně, jako tomu bylo v padesátých letech minulého století při vykonstruovaných totalitních komunistických procesech. To je naprosto jasné. To přece každý normální člověk cítí a vnímá.

16. 05. 2022
0
0
146
Úvahy

Jak úspěšně zvládnout dnešní dobu bez duševní újmy?

Události, které se na nás hrnou poslední roky, vyvíjejí velký tlak na naši psychiku. Nejdříve to byl covid a opatření proti němu. A teď je to válka na Ukrajině.
Každý se s tlakem událostí vypořádává po svém, přičemž mnozí jsou nuceni volat na linku důvěry, nebo využít pomoci psychologů, či psychiatrů.

28. 03. 2022
1
0
156
Úvahy

Západ mohl zabránit válce! Ale nechtěl!

Americká a britská rozvědka věděli, že se Rusko chystá vojensky vstoupit do Ukrajiny. Tato skutečnost dodávala smrtelné vážnosti požadavkům Vladimira Putina na novou evropskou bezpečnostní architekturu. Ze všech nejdůležitější byl požadavek, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO. Pokud by západ dal Putinovi tuto záruku, stačil jediný podpis a k žádnému ozbrojenému konfliktu by nedošlo.

28. 02. 2022
2
2
257
Úvahy

Zásadní vyjádření k současným i budoucím přírodním neštěstím

Náš svět je sporadicky atakován tragickými přírodními katastrofami. Jejich výsledkem bývají často značné oběti na životech a obrovské materiální škody. Kdo poněkud sleduje přírodní dění může vidět, že tyto věci mají stupňující intenzitu.
Zkáza bývá nejednou tak velká, že lidé si začínají klást znepokojivou otázku: proč.

11. 02. 2022
0
4
184
Úvahy

Exkluzivní odhalení okultního pozadí světové moci

Ateismus a materialismus širokých mas obyvatelstva je vědomým bludem. Masy jsou v něm uměle udržovány světovými mocenskými elitami, které vlastní úplně jiné, tajné poznání. Ono jim dává moc. Moc znalých nad neznalými a moc vědomějších nad nevědomými.

28. 01. 2022
1
1
152
Úvahy

Znásilnění národa! K povinnému očkování na Slovensku

Protože každý ví, co znásilnění je, není třeba to podrobněji rozvádět. Negativní důsledky znásilnění bývají fyzické, ale především psychické. Jde o duševní trauma, které si žena často nese s sebou po celý život. Kdo má byť jen trošku empatie, nemůže nikdy nic podobného přát žádné ženě.

17. 01. 2022
0
0
151
Úvahy

Ve službách ďábla! Martin Kramara a spolek slovenských biskupů

V současném očistném dění na zemi se musí každý z nás vybarvit, jaký je. Musí viditelně ukázat, kde stojí. Zda stojí na straně Světla a jeho hodnot, nebo na straně temnoty a ďábla.
Také mluvčí konference biskupů Slovenska Martin Kramara jasně ukázal, kde stojí, když prohlásil, že křesťané si ve vztahu k vakcinaci nemohou uplatnit výhradu svědomí.

06. 01. 2022
0
0
158
Úvahy

Světonázorová nesmiřitelnost očkovaných a neočkovaných

Kde jsou sociologové a psychologové, kteří by přesně a objektivně pojmenovali, proč je dnes naše společnost tak polarizovaná. Co je příčinou jejího rozdělení a jaké to má hlubší a nejhlubší souvislosti. Žel, není o to zájem ani ze strany odborníků, ani ze strany obyvatelstva, a to i přesto, že jde o věci zásadního významu. Ale protože jde opravdu o věci zásadního významu, pokusme se je objasnit v tomto článku.

31. 12. 2021
0
0
154
Úvahy

Proč je mi líto očkovaných?

Ve Velké Británii byl zveřejněn děsivý graf. Zobrazuje srovnání úmrtnosti mezi očkovanou a neočkovanou populací na jiné nemoci, než na covid. Vyplývá z něj, že kdo se dal očkovat, vystavil se zvýšenému riziku, že v brzké době zemře na nemoc, se kterou by si jeho imunitní systém hravě poradil, kdyby nebyl dezorientován očkováním. Za určitou imunitu proti covidu a za snazší průběh případné nákazy se tedy platí ztrátou imunity vůči jiným chorobám.

18. 12. 2021
0
8
369
Úvahy

Vlastní, neřešené chyby nás roztrhají na kusy!

Období pandemie má za následek enormní nárůst psychických problémů. Dramaticky se zvýšil počet telefonátů na linku důvěry. Stouplo množství domácího násilí a stoupla také rozvodovost. Kdyby vše fungovalo jako před pandemií, k ničemu z toho by nedošlo.

18. 11. 2021
0
2
207
Úvahy

Neočkování dnes, očkování zítra!

Jako výtka vůči neočkovaným byla v médiích uvedena vysoká finanční částka, kterou musí stát vynakládat na zdravotní péči na jednoho covid pacienta v nemocnici. Šlo o částku kolem 11 000 Eur. Bylo to srovnáváno s očkováním, které stojí jen několik desítek Eur a dává záruku, že jen minimum očkovaných se dostane do nemocnice s těžkým průběhem onemocnění. Účelem této informace bylo, aby lidé přehodnotili své rozhodnutí nedat se očkovat a zbytečně nezatěžovali státní pokladnu.

11. 11. 2021
1
3
274
Úvahy

Plnost času nastává! Předpovědi konce světa se naplňují!

Jistě si pamatujete, že rok 2012 byl spojován s koncem světa. Konec světa však nepřišel a ti, co ho očekávali, byli obrácení na posměch. Podle známého mayského kalendáře však rok 2012 neměl být přesným označením dne a hodiny soudu, ale pouze určením období, ve kterém soud nadejde. To znamená, že podle mayského kalendáře žijeme právě v tomto období.

28. 10. 2021
1
0
136
Úvahy

Poznejme konečně, jak je to se skutečnou Pravdou!

Neustále žasnu nad tím, jak jsou mnohé současné významné osobnosti absolutně nevědomé v základních otázkách bytí. Dosáhly sice značné úspěchy ve svých oborech činnosti, avšak v poznání nejhlubších souvislostí života tápou. Tento fakt například veřejně přiznal známý slovenský spisovatel, textař, dramaturg a scenárista Boris Filan. Zmínil se o tom, že svému synovi řekl, že mu bude stále oporou a může se na něj kdykoliv obrátit.

21. 10. 2021
0
4
195
Úvahy

Co má společného zavražděna Anna Kolesárová s neočkovanými?

Prostřednictvím návštěvy papeže na Slovensku se dostal hlouběji do povědomí národa osud Anny Kolesárové. Šlo o mladou dívku, žijící v roce 1944 ve vesnici Vysoká nad Uhem. Byla zastřelena sovětským vojákem když bránila svoji čistotu a církev ji vyhlásila za blahoslavenou. No a právě na místě, kde k jejímu blahoslaveného došlo, čili na stadionu Lokomotivy Košice, se papež setkal s mládeží a celé setkání se neslo v duchu výjimečného činu mladé dívky, která položila svůj život za nejvyšší ideály.

04. 10. 2021
1
0
180
Úvahy

Mezi lidstvem a rájem stojí Poselství Syna Člověka!

"Když jednou přijde Syn Člověka . ", říkal často výstražně Kristus. A dobře si všimněme, že na mnoha místech v evangeliích zmiňuje příchod Syna Člověka v třetí osobě, jako když mluvíme o někom jiném. Ježíš o něm ve skutečnosti nikdy nemluvil v první osobě, jako o sobě samém například slovy: "Když jednou přijdu znovu jako Syn Člověka .

27. 09. 2021
0
0
138
Úvahy

Důležité poselství míru pro očkované i neočkované

Jedním z velkých umění života je schopnost spojovat se s vnějším děním a zároveň se od něj odpojovat. Kdo však nedokáže optimálně střídat blahodární období vnější pasivity s obdobími vnější aktivity, je stržen a vlečen událostmi. Stává se pouze jakousi skupinovou duší, která podléhá davové psychóze. A to platí jak pro očkované, tak pro neočkované, mezi nimiž se také z tohoto důvodu stále více rozevírá propast vzájemného neporozumění, nepochopení, odporu, ba až nenávisti.

13. 09. 2021
0
1
176
Úvahy

Fiasko v Afghánistánu! Poučení pro očkované i neočkované!

Existují události, které nám dokonale ukazují fungování vesmírných zákonitostí. A jednou z nich je i to, co se stalo v Afghánistánu, kde negramotní pastýři koz vyhnali ze své země vojáky nejmocnějších armád světa. Pro USA to byla jedna z nejdražších válek. Stála dva biliony dolarů a ani po dvaceti letech nedokázaly zlomit odpor Talibanu.

05. 09. 2021
0
0
210
Úvahy

Vysvětlení mystéria pojmu Syn Člověka

Kdo je záhadný Syn Člověka. Toto slovní spojení a tento pojem se často zmiňuje v evangeliích, ale co konkrétně znamená. Komu patří. Kristu.

30. 08. 2021
0
0
152
Úvahy

Porušují neočkovaní přikázání "Nezabiješ"?

Tato teorie se objevila v katolických novinách. Podle názoru určité skupiny křesťanů, schvalujících vakcinaci, je odmítání očkování přečinem proti pátému přikázání Desatera "Nezabiješ". U neočkovaného je totiž mnohem vyšší pravděpodobnost, že může nakazit své bližní a ti mohou potom důsledkem toho zemřít. Z této teorie pak zcela logicky vyplývá, že správný křesťan by měl být zodpovědný, měl by se dát očkovat, čímž chrání nejen sebe, ale i své bližní přesně tak, jak to tvrdí také státní očkovací propaganda.

23. 08. 2021
0
7
437
Úvahy

Je vakcinace krádeží osobnosti? Ano! Ano! Ano!

Tlak na očkování je obrovský a mnozí mu podlehnou. Ti však, co mu odolávají, se stávají silnými osobnostmi, které se nepoddávají ničemu, co se příčí jejich vnitřnímu přesvědčení. Osobnostmi, které nepodléhají nátlaku a nesklání své hlavy ani tehdy, když mnozí kolem klečí v prachu a s poslušností otroka plní všechna přání mocných. Žijeme ve světě specifickém tím, že se v něm nelze spoléhat na názor většiny.

16. 08. 2021
0
1
195
Úvahy

Polovina Slováků se nechce dát očkovat

Násilí plodí násilí. Dlouhodobá masivní propaganda a nejrůznější formy nátlaku, prosazující potřebu očkování vytvářejí enormní tlak na lidi, kteří to odmítají a nesouhlasí s vakcinací. Obyvatelstvo vychází do ulic a začíná protestovat. Dochází k násilnostem, z nichž jsou obviňováni protestující, ale pravda je taková, že násilí má na svědomí vláda, protože ho vyprovokovala svým hrubým nátlakem, nehodným 21.

09. 08. 2021
0
2
230
Úvahy

Poznejme pravdu o záplavách v Německu a vzpamatujme se!

Očista země od negativních lidských mentálních energií pokračuje. O propojení těchto negativních energií se vznikem přírodních katastrof jsem mluvil už v souvislosti s tornádem na Moravě, což ale mnozí nechtějí akceptovat. Avšak při apokalyptických záplavách v Německu je toto propojení ještě jasnější. Nízké, zvrácené, chorobné a nečisté myšlení vytváří negativní mentálně energetické mraky, tíživě a dusivě zpětně doléhající na svět lidí.

02. 08. 2021
0
2
177
Úvahy

Úvaha o nebezpečí ženského půvabu

Krása představuje moc, protože je to něco, co velmi silně působí na jiné. Krásu, a tedy moc, je ale možné využít na něco pozitivního, nebo zneužít na něco negativní. Co však kdo seje, to nakonec sklidí, co ve vztahu k negativnímu zneužití krásy kvůli osobnímu prospěchu, penězům, nebo nějakým jiným výhodám znamená, že tato negativita se nakonec vrátí zpět ke svému původci a negativně ho zasáhne. Ženy mají být půvabné a krásné.

25. 07. 2021
0
3
239
Úvahy

O životní nutnosti navazování kontaktu s inteligencí přírody

Nedávné tornádo na Moravě je upozorněním na to, jak je pro nás nesmírně důležité navazování kontaktu s inteligencí, spravující přírodní dění, protože tato inteligence lidi vždy upozorňuje, že se bude dít cosi výjimečné a nebezpečné. Pokud budeme schopni zachytávat její varování, můžeme si zachránit své životy. Pokud ale toho schopni nebudeme, bude vedle materiálních škod docházet také ke zcela zbytečným obětem na životech. Z tohoto důvodu je tedy třeba vědět, jak je možné navázat určitý kontakt a vztah k inteligenci, stojící za přírodním děním a vnímat její varování, protože každý, kdo viděl záběry tornáda na jižní Moravě si mohl uvědomit, jaký je člověk maličký a jaký je bezbranný tváří tvář vůči rozzuřeným živlům přírody.

19. 07. 2021
0
3
186
Úvahy

Neuvěřitelné? Toto by měl vědět o tornádu na Moravě každý!

Opona padá a na světlo světa se dostávají nepoznané skutečnosti, odhalující mechanismus vzniku tornáda na jižní Moravě. A protože tento mechanismus je podobný u všech přírodních katastrof ve světě, je nejvyšší čas, abychom konečně poznali tajemství, odehrávající se za vnější oponou přírodního dění. Abychom poznali svět přírodní inteligence, která za vším stojí, abychom se pokusili navázat kontakt s touto inteligencí, abychom dokázali naslouchat její varovnému hlasu a mohli tak úspěšně překonat nadcházející období bez újmy na zdraví i na životech. Jako první si musí lidé uvědomit, že žádné vnější přírodní dění neprobíhá jen tak samo od sebe.

12. 07. 2021
0
5
266
Úvahy

Neodůvodněná a škodlivá deprese konspiračních teorií

Postoje lidí k současnému dění formují dva druhy informačních zdrojů. A to zdroje většinové, čili mainstreamové a zdroje alternativní, čili konspirační. Oba tyto základní druhy zdrojů je však možné opět rozdělit na dvě skupiny. Na skupinu seriózní a na bulvár.

05. 07. 2021
1
4
206
Úvahy

Všechno bude nové! Kdy? Když staré padne!

V současnosti žijeme v době postupného bourání všeho starého a nesprávného. Kdo to vidět chce, ten to vidět musí. Musí vidět, jak starý systém uspořádání věcí vykazuje stále zřetelnější neschopnost a stále větší absenci životaschopnosti. A snahy napravovat to a zlepšovat to problémy ještě zhoršují, protože domnělé léky na nemoc jsou ještě horší, než nemoc samotná.

28. 06. 2021
0
2
234
Úvahy

Testováním zlomeny poslední zbytky hrdosti národa slovenského

Na Slovensku existuje rádio, které o sobě tvrdí, že jako jediné má kuráž. Je to hlavně proto, že hraje pouze rockovou muziku. O rockových interpretech je známo, že jsou značně nekonvenční, nebo až rebelové. A totéž platí také o jejich fanoušcích.

21. 06. 2021
1
1
173
Úvahy

Smutná a zbytečná smrt po první dávce vakcíny

Z určitých osobních důvodů se mě velmi hluboko dotkla náhlá a neočekávaná smrt známého slovenského rozhlasového moderátora Jula Viršíka. Dožil se pouze 56 let. A celé je to o to smutnější, že jde o zbytečnou smrt, ke které nemuselo dojít. No a právě proto, aby k podobným úmrtím nedocházelo, vznikl tento text.

14. 06. 2021
0
0
147
Úvahy

Teď nebo nikdy! Fatální neschopnost rozpoznávat zásadní dějinné zlomy!

O obyvatelstvu naší planety je známo, že nebylo a není schopné rozpoznávat velikost, kterou mu v různých historických obdobích a v různých oblastech života zprostředkovávaly mimořádně osobnosti. Jako příklad je možné zmínit oblast umění. Mnozí velcí tvůrci nebyli uznaní ve své době, ba byli dokonce vysmíváni. Jejich velikost dokázaly ocenit až následující generace.

07. 06. 2021
0
1
153
Úvahy

Úloha médií v době pandemie a jiné závažné skutečnosti

Jaká je pravá role současných médií. Snaží se obyvatelstvu zprostředkovat skutečnou pravdu, nebo něco úplně jiného. A pokud jim nejde o objektivní pravdu, o co jim jde. Oficiální média v dnešním světě plní v první řadě objednávku mocných.

31. 05. 2021
0
0
187
Úvahy

O co jde farmaceutickému průmyslu v první řadě?

Můžete třikrát hádat. Přece o zisky tak, jako každému průmyslu. Jde mu o "o peníze až v první řadě", jak se zvykne mluvit ironicky. A protože je to úplně stejné jako v každém jiném druhu průmyslu, porovnejme si to například se zbrojařským průmyslem, který generuje obrovské zisky podobně, jako průmysl farmaceutický.

24. 05. 2021
0
0
171
Úvahy

Čeho se držet? Vyšinutých nařízení, nebo vlastního citu a svědomí?

Mnozí vedoucí pracovníci, mnozí lékaři, mnozí státní zaměstnanci a policisté stáli v období vrcholu pandemie před těžkým vnitřním dilematem. Před dilematem, co upřednostnit. Zda to, co vnitřně cítíme jako správné, nebo to, co nám bylo shora nařízeno, i když se nám to vnitřně příčí. Doba vyžadovala, abychom zaujali konkrétní stanovisko a na základě něj pak jednali.

17. 05. 2021
0
0
154
Úvahy

Problematika reinkarnace! Otázky a odpovědi

Co je to vlastně reinkarnace. Na jakém principu funguje. Na světě téměř každou minutu někdo zemře a někdo se narodí. Jsou to stále titíž lidé, kteří na jedné straně umírají, ale hned vzápětí se rodí.

10. 05. 2021
0
1
222
Úvahy

Ukrajinská neschopnost odpustit žene svět k válce

"A odpusť nám, jako také my odpouštíme našim viníkům. " Ignorování těchto slov, neodpuštění a z neodpuštění pramenící nenávist přivedly náš svět k nebezpečí vojenského konfliktu, který může být fatální. Který může přerůst do velké války na Evropském území tak, jak si to přejí USA, aby se naplnil scénář z druhé světové války, kdy si Evropa vzájemně pustila žilou a USA to ekonomicky a geopoliticky vyneslo na vrchol. Dědeček Biden je totiž nástrojem agresivních mocenských sil, které potřebovaly odstranit Trumpa a dosadit místo něj svou loutku, aby mohly opět pokračovat ve svých vojenských dobrodružstvích a provokovat Rusko.

03. 05. 2021
1
3
306
Úvahy

Zbavte se iluzí! Vakcína není odpovědnost!

Na Slovensku nedávno zarezonovala kauza nekalé snahy o získání vakcín Pfizer a BioNTech. Němečtí investigativními novináři zjistili, že slovenské ministerstvo zdravotnictví se snaží získat vakcíny navíc mimo oficiálního systému přidělování vakcín prostřednictvím Evropské unie. Slováci tajně jednali se zprostředkovatelem, který měl zajistit vakcíny navíc, ale za mnohem vyšší cenu, než s výrobcem vyjednala Evropská unie. Oficiální výrobce vakcíny Pfizer a BioNTech se však ohradil, že on striktně postupuje pouze v souladu s instrukcemi unie o stanovených dodávkách jednotlivým státům, a proto vzniká podezření, že Slováci naletěli podvodníkovi, kterému byli ochotni zaplatit přemrštěnou cenu za podvodné vakcíny pochybné kvality.

26. 04. 2021
0
2
274
Úvahy

Neklamte se! Vakcína není svoboda!

Co je svoboda ducha. Co je nejdůležitějším předpokladem svobody, který pokud nesplníme, propadneme se do vnější nesvobody. Co je skutečnou příčinou toho, že lidé začnou být najednou navenek omezováni, neustále kontrolováni a systematicky přichází o svá předchozí práva a svobody. Jinými slovy řečeno, co je příčinou stavu nesvobody, do kterého jsme se dostali prostřednictvím covid pandemie.

19. 04. 2021
0
4
288
Úvahy

Tajemství čísel odhaluje vážnost doby!

V číslech bývá zakódováno poselství. Skrývá se v nich osud a předurčení. Třeba jen určitou vnímavost na to, abychom jejich tajemství odhalili. Na důkaz toho si nyní odhalme číselné předurčení, hovořící o nesmírné vážnosti současné doby.

12. 04. 2021
0
25
605
Úvahy

Apokalypsa pandemie! Až sem nás přivedly naše falešné cíle!

Naše touhy a naše cíle nás přivedly tam, kde se dnes nacházíme. Přivedly nás k pandemii apokalyptických rozměrů proto, abychom pochopili že byly nesprávné, a že naše hodnotová orientace byla mylná. Lidé si to však nechtějí za žádnou cenu uvědomit a nechtějí to pochopit. Jsou stále odhodláni hnát se nadále za naprosto stejnými cíli a naprosto stejnými hodnotami, jakmile pandemie projde.

06. 04. 2021
0
1
187
Úvahy

Vůle lidí projde bolestivě trychtýřem Vůle Páně!

Trychtýř je předmět, postavený na principu postupného zužování. Jeho nejužší část je možné vložit například do lahve a pohodlně tak do ní nalít vodu. A stejný princip bude fungovat také v nadcházející, proroky předpovězené době velké očisty. Dosud ničím nelimitovaný, široký prostor celkového sebe uvědomí lidí se bude pomalu zužovat a omezovat takovým způsobem, že nakonec dospěje k nejužší části pomyslného trychtýře, představujícího striktní a bezpodmínečné zachvívání myšlení a jednání lidí jedině v souladu s Vůlí Stvořitele.

29. 03. 2021
0
2
174
Úvahy

Smrt v pandemii! Co znamená pro lidi v dnešní době soudu?

Česko a Slovensko jsou konfrontovány s mimořádným počtem úmrtí, vlády si nevědí poradit s pandemií a dění u nás i ve světě dosahuje přímo apokalyptických rozměrů. Všude se hledají způsoby na zabrzdění a zastavení viru, co je samozřejmě správné. Nesprávné však je, že lidé si nechtějí za žádnou cenu uvědomit, že pozadí tohoto apokalyptického dění je duchovní. Lidé nechtějí za žádnou cenu pochopit, že všechno co se viditelně děje, je jen nevyhnutelným vnějším důsledkem těchto skrytých, vnitřních a nepoznaných příčin.

22. 03. 2021
0
0
181
Úvahy

Šokující pravda o pozadí pandemie! Ale zlo nezvítězí!

Proč je dnešní doba dobou zla. Dobou jeho vrcholného rozmachu. Protože v ní existuje ještě něco hroznější než pandemie a všechny problémy s ní spojené. Co je to.

15. 03. 2021
0
0
361
Úvahy

Situace je hrozná! Ale její skutečné řešení se ignoruje!

Katastrofický duchovní stav lidstva přivodil katastrofu v podobě pandemie, kterou v současnosti prožíváme. A proto bychom měli vedle všech opatření proti šíření viru myslet také na duchovní opatření, protože jen nimi můžeme eliminovat skutečné, vnitřní podhoubí této epidemie. A pouze na základě toho pak začnou nevyhnutelně polevovat také její vnější důsledky, proti nimž dosud neúspěšně bojujeme všemi těmi vnějšími omezeními a opatřeními. Pokud ale tyto věci nepochopíme, budeme je ignorovat a budeme se z nich vysmívat, kdybychom byť vakcinací zlomili pandemii, eliminujeme tím jen vnější důsledky, ovšem skutečné, duchovní příčiny problému zůstanou nevyřešeny.

08. 03. 2021
0
1
274
Úvahy

Aktivní a pasivní odpor vůči korona totalitě ze slovenského pohledu

Slováci se v počtu úmrtí dostali na první místo na světě. Ale žel, jejich vláda i tak nechápe to, co by už pochopilo i desetileté dítě. A sice, že pokud se něco dělá úplně špatně, musí to mít nutně také zlé následky. Pokud tedy chceme změnu k lepšímu, musíme okamžitě upustit od toho, co děláme špatně a co nás přivedlo ke katastrofě.

02. 03. 2021
1
1
180
Úvahy

Pro pomoc lidem s nejtěžším průběhem nákazy! A nejen jim!

Zamysleli jste se nad tím, proč má u některých lidí covid nákaza lehký, až dokonce nepostřehnutelný průběh, avšak určité procento populace je vystaveno tomu nejtěžšímu průběhu. Uvažovali jste, proč mnozí z toho vyváznou bez újmy, někteří musí jít do nemocnice a někteří zemřou. Proč je tomu tak a co v každém z nás představuje spouštěcí moment nejtěžšího průběhu nákazy. Kdybychom totiž toto znali a mohli proti tomu podniknout odpovídající opatření, mohli bychom ovlivnit počet lidí hospitalizovaných v nemocnicích.

24. 02. 2021
1
3
228
Úvahy

Fiasko celoplošného testování na Slovensku!

Atomová zbraň proti koronaviru selhala. Všechna celoplošná testování, učiněny dosud na Slovensku, se ukazují být neúčinná a nepřinášející téměř žádné výsledky. Kdyby je totiž vůbec nebyli dělali, byli by v současnosti přesně ve stejné situaci, v jaké se nacházejí dnes. V přesně stejné situaci, v jaké je například Česko, kde se žádná celoplošná testování nedělala.

15. 02. 2021
0
0
186
Úvahy

Covid totalita! Slovenská skutečnost!

To bylo řečí o komunistické totalitě. To bylo řečí, jako v takzvaném "totáči" žili lidé v nesvobodě a trpěli, pokud měli jiný názor než ten oficiální. To bylo řečí o komunistické šikaně, když se lidé museli násilím účastnit různých aktivit, které se jim příčily. Například různých schůzí, nebo prvomájových průvodů.

08. 02. 2021
1
1
244
Úvahy

Informace krátká, ale zásadní! Možná ta nejzásadnější!

To, co bylo dávno předpovězeno proroky přichází. Přichází doba soudu. Že se kolem nás a s celým naším světem děje opravdu něco výjimečného, to přece může vidět a prožívat každý sám na vlastní kůži. Nemocnice se pomalu zaplňují na maximum a zdravotní personál už téměř nestíhá.

01. 02. 2021
0
0
192
Úvahy

A je to tady! Co předpověděli proroci se naplňuje!

Doba, o které se hovořilo již před staletími nadchází. Mluvili o ní proroci, mluvil o ní Kristus a po něm ještě mnozí jiní. Naší země se dotkl první paprsek Světla Páně a události se daly do pohybu. Soud nad lidstvem započal.

26. 01. 2021
0
2
242
Úvahy

Vakcína! Moje osobní legitimní pochybnosti

Z veřejnoprávního rozhlasu jsem se dozvěděl pro mě osobně dost znepokojivou informaci, že průměrný čas vývoje vakcíny je dvanáct let. A všechny vakcíny, kterými má být očkováno téměř celé lidstvo byly vyvinuty za rok. Média však hovoří o jejich absolutní bezpečnosti a na důkaz toho se dávají mnozí politici demonstrativně očkovat před kamerami. V protikladu se všemi tvrzeními médií však prostá lidová moudrost naopak říká, že práce kvapná je málo platná.

23. 01. 2021
2
4
402
Úvahy

Dost bylo mlčení! Pravda o nemorálnosti vakcíny!

Ve vztahu k očkování proti pandemii existují dvě kategorie lidí. Jedni doslova čekají na vakcínu. Absolutně důvěřují vědcům, kteří ji vyvinuli, a jsou ochotni bez jakýchkoliv námitek dát se co nejrychleji očkovat, aby se mohli co nejrychleji vrátit ke starému dobrému způsobu života. Druhá kategorie lidí se staví k vakcinaci mnohem zdrženlivěji.

11. 01. 2021
2
4
319
Úvahy

Fantastická konspirace? Posuďte sami!

Existují věci, které se svou obludnosti vymykají chápání normálního člověka. Jde o věci tak fantastické a absurdní, že normální člověk pochybuje o tom, zda jsou reálné. Nejtragičtější však je, že ony žel reálné jsou. Ale protože normální, obyčejný člověk o jejich existenci pochybuje a nevěří tomu, stává se jejich obětí.

05. 01. 2021
0
0
195
Úvahy

O neviditelné armádě tkalců našeho osudu

V tomto článku se budeme zabývat neviditelnou realitou, která má zásadní vliv na vnější dění a na to, jaký osud nás v budoucnu potká. Tyto dvě reality jsou totiž pevně propojeny a vzájemně se ovlivňují, o čem žel lidé dneška už téměř nic nevědí, protože vědět nechtějí, a protože se upnuli jen na to nejhrubší, vnější a materiální. A abychom alespoň orientačně pronikli do pochopení principu zmiňované, neviditelné skutečnosti, řekněme si něco o stavbách Inků. Dávní Inkové nepoužívali pravidelně opracované kvádry, jako například stavitelé egyptských pyramid.

27. 12. 2020
1
3
271
Úvahy

Proč jsme v takovéto situaci? A jak se z ní dostat?

To, co prožíváme v současnosti nemá, z globálního hlediska na naší planetě obdoby. Říká se, že takové výzvě svět nečelil od druhé světové války. Ať si to chceme přiznat nebo ne, kolem nás probíhá něco výjimečného, o čem se bude ještě dlouho mluvit. Něco, co na dlouhé období poznamená národy země.

21. 12. 2020
2
1
317
Úvahy

Už ne slova, ale činy! Blíží se k nám dění ve znamení kříže!

Rovnoramenný kříž Pravdy již přestává být jen nějakým imaginárním symbolem, ale to, co představuje, začíná reálně dopadat na lidstvo v podobě zcela konkrétního dění a zcela konkrétních událostí. V podobě úderů, které nás všechny budou bít, vychovávat a bolestivě směřovat k Pravdě již také zde na zemi. Na zemi, která se dosud Pravdě vyhýbala, avšak nyní na ni tato lidstvem ignorována Pravda dopadne svou plnou vahou. Kříž Pravdy.

14. 12. 2020
0
0
182
Úvahy

Úvaha o dvou možnostech vzniku epidemie. Přírodní a umělé

Existuje konspirativní názor, že koronavirus má umělý původ a existuje oficiální názor, že koronavirus je přírodní. Co však tyto dvě alternativy pro nás znamenají. Jaký dopad na nás mají. A hlavně, jaké důsledky z nich máme sami vůči sobě vyvodit.

07. 12. 2020
1
0
196
Úvahy

Nekalé pozadí plošného testování na Slovensku. Neuvěřitelné!

Je čas vážně uvažovat o občanské neposlušnosti, protože Slovensko se stává obětí člověka, jehož chování se začíná vymykat kontrole. Tento člověk uvěřil sám sobě, že chce národu dobře a považuje se za jeho zachránce. Tento člověk nabyl přesvědčení, že jedině on ví jak nejlépe zvládnout epidemii, a proto má právo používat i donucovací prostředky na to, aby dosáhl svého. V přesvědčení, že účel světí prostředky, šlape po důstojnosti vlastního národa způsobem, jaký nemá v celém civilizovaném světě obdoby.

30. 11. 2020
0
0
259
Úvahy

O příčině neschopnosti vnímat Stvořitele. Vhodné pro materialisty

V současnosti žije na naší planetě obrovské množství lidí, kteří nevěří v žádného Stvořitele. Nevěří v něho, protože si myslí že neexistuje. Protože jeho existenci se hmatatelně a fyzicky ještě nikomu nepodařilo prokázat. A nač potom věřit v něco, o čem se není vůbec možné přesvědčit, zda je to reálné.

23. 11. 2020
1
6
328
Úvahy

Obludné manévry poskoků světových elit na Slovensku

Proč se v druhé vlně světové pandemie přistoupilo k celoplošnému testování obyvatelstva jedině na Slovensku. Proč toto testování prezentoval premiér Matovič jako jedinou záchranu od cesty do pekla. Proč se cestě do pekla nerozhodl zabránit prostřednictvím podobného testování nikdo jiný. Ani Češi, ani Poláci, ani Němci ani Rakušané.

16. 11. 2020
1
1
207
Úvahy

Královna podsvětí a Král času! Nepoznané fantastické skutečnosti!

Název jako z pohádky, avšak touto pohádkou je naše univerzum, o jehož dějích a skutečnostech lidé dneška vůbec nic netuší. Minulé generace, které nebyly tak technicky orientované, ale mnohem více spojené s prostou, přírodní přirozeností života, o těchto věcech něco tušily. A své tušení, že za vnější realitou se skrývá další, přímo pohádková realita, prezentovaly v různých bajkách, pověstech a pohádkách. Do nich zakódovaly své poselství pro budoucí generace a v něm nám zanechaly vědomost o mnoha mocných bytostech, řídících přírodní děje, nebo provádějících jiné činnosti zásadního významu ve vztahu k naší vnější realitě.

09. 11. 2020
0
0
181
Úvahy

Toto není katastrofická vize! Toto je holá skutečnost!

Každá stavba, která nestojí na pevném základě padne. Tuto jednoduchou pravdu znají všichni stavbaři. Ať již ti naši současní, ale znali ji také ti dávní, kteří stavěli třeba pyramidy. Tato jednoduchá pravda však platí i v duchovní oblasti.

02. 11. 2020
0
4
328
Úvahy

Koronavirus jako trest Boží se všemi důsledky!

Tento článek by nevznikl, kdybych náhodou nezachytil názor na současnou koronavirovou krizi, který se začíná stále více rozšiřovat mezi obyčejnými lidmi. A prostí lidé říkají, že je to trest Boží. Že nás to Bůh trestá. A paradoxně, jejich konstatování je ve své jednoduchosti mnohem blíže k pravdě, jako všechna fundovaná hodnocení politiků, zdravotníků a ostatních kompetentních, vyjadřujících se k současné krizi.

26. 10. 2020
0
0
191
Úvahy

Vítr! Stojí za ním neznámá inteligence, zabezpečující fungování světa!

Žijeme ve světě, který je mnohem záhadnější, než se domníváme. Za jeho normálním, prostým a nenápadným chodem se pro nás dosud skrývají neuvěřitelná a nepoznaná tajemství. Skrývají se za tím, co nazýváme přírodou a přirozeností. Ale protože lidé stále více ztrácejí spojení s přírodou a přirozeností, a orientují se pouze na techniku a elektroniku, rychle ztrácejí i tu schopnost porozumění této oblasti, kterou nabyli a vlastnili naši předkové.

19. 10. 2020
1
1
292
Úvahy

Nejdůležitější věc při koronavirových opatřeních chybí!

Když v minulých dobách čelili naši předkové pandemiím velkého rozsahu, přistupovali k ním úplně jiným způsobem, než my dnes. Viděli v nich totiž v první řadě podnět k pokání. Viděli v nich výstražně zvednutý prst Boží, upozorňující je na to, že dělají něco špatně. Že žijí nesprávně a že to je třeba změnit.

12. 10. 2020
0
1
198
Úvahy

Čím si židé zasloužili svou výlučnost, kterou však ztratili?

Židovský národ se stal v dávných dobách národem povolaným. Povolaným ze všech národů světa. Stal se duchovně povolaným. Ale žel, nakonec nesplnil to, k čemu bylo povolán.

05. 10. 2020
1
0
216
Úvahy

Moderní lidstvo spí a sní svůj sen o materialismu! Probuďme se!

Dávné indické náboženské systémy mluví o světě materiálním, o světě hmoty, jako o světě iluze. Vyjadřují ho pojmem "májá", čili iluze. Staří Toltékové o něm zase mluví jako o hustém dýmu, který nám brání poznat skutečnou realitu. Pokud se moderní člověk setká s takovouto kategorizací přirozeně nesouhlasí, protože pro něj, ani pro lidi kolem něj, není svět žádnou iluzí, ani žádným dýmem.

28. 09. 2020
0
0
182
Úvahy

Ješitnost, domýšlivost, samolibost a jejich zkažené ovoce

Je třeba si přiznat, že sami na sebe se díváme vždy mnohem shovívavěji, než na jiné. Že se vždy vnímáme v lepším světle a máme tendenci ospravedlnit u sebe to, co bychom neomluvili u jiných. Že si přizpůsobujeme realitu tak, jak nám to osobně nejlépe vyhovuje. Ješitnost, samolibost a domýšlivost tvoří určitou přirozenou součást našeho ega.

21. 09. 2020
0
0
224
Úvahy

Nechtěná pravda o prvních křesťanech a reinkarnaci

O křesťanských církvích je známo, že mají své centrum pro studium sekt, a v něm se věnují zkoumání různých mimo křesťanských, nebo také nestandardních křesťanských duchovních směrů a proudů. Činnost této instituce spočívá ve vyhodnocování toho, v čem konkrétně jsou různé duchovní směry nekompatibilní s pravověrným křesťanstvím. Hlavním účelem její odborného posudku je pomoc křesťanské laické veřejnosti, aby se vyvarovala nejrozmanitějším duchovním nástrahám, které na ni číhají. A protože mě osobně zajímalo její hodnocení a její názor na určitý duchovní směr, se zájmem jsem si prostudoval její posudek.

14. 09. 2020
0
0
226
Úvahy

Žena a půvab! Duchovně poněkud kontroverzní téma!

Jak se z hlediska mravnosti velmi výstižně říká, léto je sklizní ďábla. Je sklizní ďábla prostřednictvím lehkého letního oděvu, který dráždivě odhaluje tělo. A uvnitř pozorovatele pak vyvolává tomu odpovídající nečisté myšlenky a pocity. Žel, taková je realita, avšak miliony lidí to považují za klad a nikoliv za zápor.

08. 09. 2020
0
1
210
Úvahy

Duchovní pozadí II. světové války. Neuvěřitelné skutečnosti odhaleny!

Položili jste si někdy otázku, kde se v německém národě vzalo přesvědčení, že je výjimečný. Že má nějaké mimořádné poslání. Že má stát nad všemi národy světa. Takové tušení a později i přesvědčení se přece nedá jen tak vymyslet.

02. 09. 2020
0
0
247
Úvahy

Nejzásadnější informace dnešních dnů! Nepropásněte ji!

Pokud vám něco tvrdí jeden člověk, můžete mu věřit nebo nevěřit. Pokud vám ale úplně nezávisle na sobě tvrdí totéž dva lidé, bude na tom asi něco pravdy. A stejné je to také se závažnou informací, o které jsem často psal ve svých textech, a jejíž mimořádná důležitost se nedávno potvrdila i z jiného zdroje. O co jde.

25. 08. 2020
0
1
224
Úvahy

Strach! Výjimečně tvrdá recenze knihy Jozefa Kariky

Člověk si myslí, že už viděl a četl tolik negativního, že ho nic nepřekvapí. Ale opak je pravdou, protože hranice se ustavičně posouvají. A posouvají se až do nejdivočejších absurdit. Až ke zcela otevřenému přiznání ke službě negativnímu, černému, temnému a satanskému principu tak, jak to udělal slovenský spisovatel Jozef Karika ve své knize "Strach".

17. 08. 2020
0
0
240
Úvahy

Jak emancipace ponižuje ženské pokolení?

Žena není jen vzhledem, ale také podstatou svého vnitřního nastavení úplné jiná, než muž. Je jemnější a citlivější. A právě v tom je její síla a velikost, protože prostřednictvím své jemnosti a citlivosti je schopna vnímat realitu mnohem jemnějšího charakteru, než dokáže muž. A proto je také schopna mnohem intenzivněji vnímat i nejzásadnější sílu, která proudí univerzem.

10. 08. 2020
1
1
296
Úvahy

O záhadné identitě neznámého z evangelií

Jako tajemná nit a dosud neobjasněná záhada, objevuje se v evangeliích i ve Zjevení Jana znepokojující a záhadná identita neznámého. Přímo, nebo nepřímo se o něm často zmiňuje Kristus, a píše o něm také Jan ve své Apokalypse. Kdo je to. Co je to za osobnost a jaké má poslání.

03. 08. 2020
0
0
189
Úvahy

O klíčovém významu nenápadných věcí

Existují věci tak prosté a přirozené, že si je vůbec neuvědomujeme. A přece mají ten nejzásadnější vliv na celý náš život. To však, že si je neuvědomujeme a nechápeme jejich důležitost, z nás dělá lidi nevědomé. Lidi, nevědomé si těch nejzásadnějších skutečností, které jimi samými hýbou.

27. 07. 2020
0
0
200
Úvahy

Převratný způsob řešení problémů! Neřešte je!

Účelem tohoto textu je seznámit čtenáře s novou a převratnou metodu přístupu k našim problémům, jejímž prostřednictvím jsme schopni problémy nejen že vyřešit, ale vedle toho ještě navíc získat významný duchovní benefit, schopný nás výrazným způsobem posunout vpřed v našem duchovno osobnostním vývoji. Pojďme tedy na to. Každý problém, stojící před námi a vyžadující řešení, má tendenci vtahovat nás do sebe. Má schopnost intenzivně na sebe přitahovat naši vědomou pozornost.

23. 07. 2020
1
1
254
Úvahy

Drogy, alkoholismus a jiné závislosti, jako projev tragického duchovního hladu

Na světe existuje množství lidí, holdujících alkoholu a jiným návykovým látkám, což má svou příčinu a svůj důvod. Pokud se totiž nad tím hlouběji zamyslíme, návykové látky lidem něco dávají. Po jejich požití něco vnitřně prožívají, co jim stojí za to. Co pro ně představuje únik z každodenní materiální reality do reality úplně jiné.

13. 07. 2020
1
1
248
Úvahy

Cesta k probuzení ze snu materialismu

Tento text má být pomůckou pro všechny, kteří žijí v iluzi materialismu, a v tomto nereálném snu promrhávají své životy. A promrhávají je tak, že se ženou za hodnotami materialistického charakteru, které jsou hodnotami jen zde na zemi. Avšak z hlediska celkového kontextu našeho bytí, které je duchovní, je to omyl. To vše je jen dočasné a pomíjející, jako polní tráva.

06. 07. 2020
1
2
268
Úvahy

Víra už nestačí! Je potřeba přesvědčení!

Začnu krátkým poučným příběhem: Velmi dlouho nepršelo a místní farář vyzval vesničany, aby přišli do kostela a modlili se za déšť. Přišli úplně všichni, a jak tak seděli v kostele a modlili se, farář po nich procházel svým pohledem, až uviděl malou dívku, která si se sebou přinesla deštník. V té chvíli si farář s trpkostí uvědomil, že všichni, co přišli a modlili se, mají sice víru, ale jedině ta dívka měla cosi víc. Měla přesvědčení.

29. 06. 2020
0
1
289
Úvahy

Křesťanský pohled na pandemii neodpovídá realitě!

Na téma koronavirus jsem napsal několik článků a reakce na ně byly různé. Pozitivní i negativní. Mezi nimi se nacházela také jedna negativní reakce, opírající se o standardní křesťanský pohled. Já osobně si však myslím, že tento pohled není správný a chci vysvětlit proč.

23. 06. 2020
0
0
249
Úvahy

Koronavirus! Je skutečně začátkem konce?

Já osobně se nezabývám numerologií, ale zhruba vím, o co v ní jde. Proč o tom mluvím. Protože nedávno jsem měl rozhovor s jednou známou, která se věnuje numerologii. Mluvili jsme o různých věcech, a když přišla řeč na koronavirovou krizi řekla mi, že Covid-19, přesněji řečeno číslo 19 s ním spojeno, má z numerologického hlediska velmi zásadní význam a velmi zásadní vypovídací hodnotu.

15. 06. 2020
0
1
263
Úvahy

O existenci Ducha Pravdy a jeho přelomovém Poselství

Svého času přišel na zem Ježíš Kristus, aby nám přinesl Boží Slovo. Slovo, pocházející od Stvořitele, mohl totiž pozemským lidem čistým a nezkresleným způsobem zprostředkovat jedině ten, kdo sám přichází přímo od něj. Na zemi bylo v té době mnoho duchovních učení, ale vinou lidí, vinou jejich vlastního vylepšování a pozměňování, ztratila tato učení schopnost vést vzhůru ke Stvořiteli. Stala se slepou uličkou, vedoucí kamsi do ztracena.

08. 06. 2020
0
0
266
Úvahy

Svobodná vůle se stane prokletím mnohých

Kdybyste darovali někomu auto, kdo neumí řídit, a on by na něm okamžitě, bez jakýchkoliv znalostí začal jezdit, mohl by se vážně zranit, nebo také zabít. To platí i o všech ostatních věcech, které neumíme ovládat a správně s nimi zacházet. A v dvojnásobné míře to platí i o naší svobodné vůli. Svobodná vůle je darem od Stvořitele.

05. 06. 2020
0
0
211
Úvahy

Výchova koronavirem k tomu, co je správné

Pokud se člověk pozorně dívá kolem sebe a trochu hlouběji uvažuje nad tím co vidí, je mu stále jasnější, že za vším, co se děje v souvislosti s koronavirovou krizí je mnohem víc, než se na první pohled zdá. Je totiž za tím vidět mistrovský tah šachového velmistra, který hraje partii s někým, o několik kategorii slabším. Tento šachový velmistr ví zcela přesně, co jeho tah vyvolá a jak bude muset v odezvě reagovat jeho soupeř. Koronavirus je tahem šachového Velmistra na šachovnici planety Země, který donutil soupeře, čili lidstvo, udělat přesně takovou sérii protitahů, jaké byly jeho záměrem.

25. 05. 2020
0
0
244
Úvahy

Znepokojující statě z evangelií

V evangeliích můžeme najít statě, které nekorespondují s oficiálním učením křesťanských církví. Mezi ně patří také ty, které popírají učení, že Kristus přišel na zem proto, aby se obětoval na kříži a svou obětí spasil svět. V protikladu s křesťanským tvrzením existují totiž názory, že tomu tak vůbec nebylo. Že Kristus přišel hlavně proto, aby přinesl čisté Boží Slovo, a že spása spočívá jedině v dodržování Slova Páně a v životě v souladu s ním.

21. 05. 2020
0
1
311
Úvahy

Tajemství Svatého Grálu!

Na toto téma bylo popsáno mnoho, ale vždy šlo jen o mlhavé a neurčité představy. Šlo jen o obrazné popisy čehosi, co vypadá jako nějaká dávná pověst, nebo pohádka. Jako něco bájné a mystické, co si člověk sice vyslechne, ale neví si s tím rady. Odsuňme proto všechno toto bokem a zkusme se podívat na danou problematiku s věcností, bez obvyklého mlžení.

11. 05. 2020
0
0
226
Úvahy

Koronavirus! Světlo útočí!

Na svých podvečerních procházkách jsem zpozoroval zvláštní věc. Když končí den, začíná noc a zapalují se světla veřejného osvětlení, tato světla, a to i z velmi velké dálky, svítí tak jasně, jak jsem je dosud nikdy svítit neviděl. Útlumem průmyslové činnosti a dopravy se očistilo ovzduší, na základě čeho je viditelnost znatelně vyšší. V přírodě probíhají očistné procesy.

27. 04. 2020
1
3
356
Úvahy

Pozor! Nepromarněme čas k zamyšlení, darovaný koronavirem!

Nikdo nemůže přehlížet, že to první a zásadní, co způsobila současná koronavirusová krize, je zastavení aktivního života. Téměř všechno, až na to nejnutnější, se ve společnosti náhle zastavilo, a tisícům lidí byl darován čas. Najednou mají tolik času, jako nikdy předtím. Děti a studenti nemusí chodit do školy, což u většiny z nich vyvolává radost z neočekávaných prázdnin.

20. 04. 2020
0
3
366
Úvahy

Proč bylo křesťanům Shora znemožněno slavit Velikonoce?

Materialisté vnímají současnou koronavirusovou krizi jako něco, co je zvládnutelné vědou a zdravotnictvím. Vůbec se nezamýšlejí nad její hlubší symbolikou. Proto se dívají na to, co se děje, ale nevidí. Poslouchají o tom, co se děje, ale nerozumí a nechápou.

13. 04. 2020
2
7
673
Úvahy

Deset ran egyptských! Rána první: koronavirus!

Nemohu si poradit, ale já osobně vidím velmi velkou analogii mezi tím, co se děje v současnosti ohledně koronavirusové krize, a mezi tím, co se dělo kdysi za časů Mojžíše v Egyptě. Princip je totiž stejný, jen forma je jiná. A tím principem je, že Vládce univerza prostřednictvím přírodních dějů přiměje lidi sklonit se před jeho Vůlí, a pod tlakem provést to, co on chce. Pod tlakem je přinutí jít tou cestou, kterou on ukazuje.

06. 04. 2020
0
0
230
Úvahy

Koronavirus jako nástroj vyšší Moci! Kam nás tlačí?

Vše, co se děje kolem nás, nám chce něco říct. Chce nás něčemu naučit. Chce, abychom něco pochopili. No a takovým poselstvím je také současná koronavirusová krize.

30. 03. 2020
0
3
551
Úvahy

Překonejme omezující úzus vlastní mysli a poznejme své pravé "já"!

Nikdo z nás by se neměl nechat svou myslí ovládat. Žel, ale právě taková je realita. Lidé nejsou pány, ale otroky, se kterými si jejich vlastní mysl dělá co chce. Jak se vymanit z tohoto nedůstojného stavu.

23. 03. 2020
0
0
230
Úvahy

Vražedná tendence zlehčování problematiky posledního soudu

Mnozí lidé mají na rtech jen slova posměchu, když se vzpomene pojem poslední soud. Vždyť takzvaný konec světa a s ním spojený poslední soud měl být už mnohokrát v dějinách, a přece se nic nestalo. Byl to vždy jen falešný poplach. Nikdy k ničemu nedošlo, a proto hovořit o těchto věcech a strašit nimi už vyznívá trapně.

16. 03. 2020
0
1
313
Úvahy

Zázrak! Jak dosáhnout materializace myšlenky?

Naše mysl představuje potenciál, který je při jeho efektivním využití schopný celkem reálně ovlivňovat fyzické a materiální dění kolem nás. Ukažme si sílu myšlenky na konkrétním příkladu maturitních zkoušek, při kterých dochází mnohdy k zajímavému fenoménu. Ne excelentní žáci na nich často excelují a naopak, velmi dobří žáci na nich často pohoří. Proč je tomu tak.

09. 03. 2020
1
0
301
Úvahy

Freddie Mercury! Jaké si vzít poučení z jeho osudu?

Nedávno jsem měl možnost nahlédnout do knihy o skupině Queen. Psalo se v ní zejména o zákulisí různých turné, které tato velmi úspěšná skupina absolvovala v druhé půlce sedmdesátých let. Šlo o pohled jednoho z členů kolektivu pracovníků, takzvaných "bedňáků", majících na starosti aparaturu a ozvučení. Schválně jsem se v úvodu zmínil, že jsem do knihy pouze nahlédl, protože z mravních důvodů jsem nedošel až na její konec.

02. 03. 2020
0
0
235
Úvahy

Kvůli čemu vlastně existuje vesmír a my v něm?

Žijeme tak rychle, že mnozí si nikdy nenajdou chvíli času, aby se v klidu podívali ven z okna a položili si otázku: Na co to tu všechno kolem nás vlastně je. Jaký to má smysl. Jaký má smysl, že existuje vesmír. Jaký má smysl, že existuje planeta Země.

24. 02. 2020
0
2
282
Úvahy

Nepoznané tajemství pravé podstaty Stvořitele

Pokud máme říct něco, co se bude tím nejzásadnějším způsobem dotýkat poznání samotné podstaty Stvořitele, je se potřeba nutně zmínit o jeho Trojjedinosti. Trojjedinost Páně všech světů je ve své pravé podstatě čímsi, co nám navždy zůstane nepochopitelné, protože Nejvyšší ve své Trojjedinosti stojí vysoko nad stvořením, kam ve své chápavosti není schopno dosáhnout vědomí žádného tvora, žijícího uvnitř stvoření. Ale přece jen můžeme trojjedinost Páně alespoň do určité míry chápat a porozumět jí. Samozřejmě, pouze zprostředkovaně, čili ve formě, jakou se promítá dolů do stvoření.

17. 02. 2020
0
0
262
Úvahy

Pozor! Jazyková zdatnost z nás ještě nedělá lidi!

Mladí lidé dnes často odcházejí do ciziny. Kvůli studiu nebo brigádě, nebo kvůli práci. Jedinci, kteří v zahraničí něco významné dosáhli, bývají často hosty různých rozhlasových pořadů, kde je vyzdvihována jejich šikovnost. No a samozřejmě, prvním nezbytným krokem ke všem jejich úspěchům byla znalost jazyka, nebo případně více jazyků.

14. 02. 2020
0
0
221
Úvahy

Strašidla pochodují městy! Není to vůbec nevinná zábava!

V posledních letech k nám ze západu přichází další nové obohacení. Svátek Halloween a s ním související průvody nejrozličnějších čarodějnic a čertů. A čím jsou tyto masky hrůzostrašnější a děsivější, tím lépe. Tím je větší legrace.

03. 02. 2020
0
0
240
Úvahy

Ani duchovní pastýři nemají zcela jasno v otázce utrpení

Nedávno jsem si vyslechl rozhlasovou relaci. Šlo o rozhovor s mladým manželským párem. Pan a paní byli evangeličtí kněží a mluvili o různých tématech. Na závěr jim byla položena otázka, co doporučují lidem, když se jich ptají na utrpení.

31. 01. 2020
0
0
228
Úvahy

O trapné a násilně dobré náladě šašků v rozhlasovém éteru

Jsou lidé, kteří poslouchají při své práci rozhlas, jako určitou zvukovou kulisu. Pokud patříte mezi ně, asi vám neušlo, že mnoho moderátorů přímo oplývá radostným nadšením a entuziasmem. Jakoby těsně před pořadem užili nějaké zázračné pilulky štěstí. Za každou cenu se snaží vyvolat dojem pohody a dobré nálady.

20. 01. 2020
1
2
328
Úvahy

Kontroverze existence dogmat v křesťanství

Dogma je něco jednou provždy dané a neměnné. Dogmata jsou věroučné pravdy, které se přijímaly na církevních koncilech závazně pro celé křesťanství. Jejich konečná podoba byla formulována nejvyšší církevní hierarchií a krystalizovala se po vzájemných, intenzivních a někdy i dlouhodobých jednáních. No a konečný výsledek, čili dogma, měli běžní křesťané už jen přijmout.

13. 01. 2020
0
0
233
Úvahy

Naléhavá potřeba přehodnocení svátku tří králů

Zakrátko po Vánocích, které jsou oslavou narození Ježíše Krista, oslavují křesťanské církve svátek tří králů. Tři králové, nebo také mudrci z východu, poznali a pochopili, že na zemi, konkrétně v židovském národě, se má narodit někdo Velký. Že se tam má narodit Mesiáš, Spasitel světa a Syn Boží. Jeho pozemské zrození bylo doprovázeno nevšední hvězdou.

06. 01. 2020
0
1
287
Úvahy

Svět, který si vybral ten horší díl! Tvrdá slova, adresovaná civilizaci materialistů!

Lidé dneška jsou mimořádně zaneprázdněni. Hodně pracují a mají na starosti mnoho věcí, které sotva stíhají. Jejich život je plný shonu a stresu až do takové míry, že mnohým se zdá být den příliš krátký na to, aby vše stihli. Avšak na druhé straně, pokud je člověk schopen podívat se na vše kolem sebe z určitého nadhledu uvědomí si, že za ustavičným shonem a maximálně vytíženým životem se nachází jakási prázdnota.

30. 12. 2019
1
0
309
Úvahy

Neslyšíte? Burácející hlas posledního soudu volá: DOST!

Tyto dva pojmy souvisí s katolickou terminologií a nejsou v zásadě nesprávné. Budeme tedy na nich budovat a podrobněji si objasníme dva nejdůležitější a nejzásadnější momenty celého našeho bytí. Avšak objasníme si je na základě poznání stavby stvoření a na základě zákonů, ve stvoření fungujících, čehož znalost žel křesťanství chybí. A proto v nesmírně zásadních pojmech, jako je osobní a poslední soud, v mnoha věcech tápe.

23. 12. 2019
0
1
275
Úvahy

Zkázonosné zanedbávání povinností v den sváteční!

Pokud se jednou nějakých důvodů rozhodneme neplnit si své pozemské povinnosti, nemusíme sice hned zemřít, ale rozhodně se zcela určitě postupně dostaneme na okraj společnosti a budeme živořit. Pokud se rozhodneme neplnit si a ignorovat své duchovní povinnosti, v hierarchii univerza, které je duchovní, sestoupíme na nejspodnější příčky a staneme se duchovně mrtví, co bude v postupné následnosti vést k definitivnímu a absolutnímu zániku naší osobnosti. Pozemský člověk, jako bytost materiálně duchovní si tedy musí nutně plnit i své pozemské, i své duchovní povinnosti, pokud chce prožít opravdu plnohodnotný život a nechce jen živořit. Ale protože většina lidí naší planety fatálním způsobem zanedbává povinnosti, vztahující se k jejich vlastní duchovní podstatě, žijí životy výrazně znehodnoceny, i když oni sami si to nemyslí.

16. 12. 2019
0
1
279
Úvahy

Bezmezné sobectví a osobní uhlíková stopa

Skutečnost, že ekologické aktivity byly v souvislosti s Gretou Thunberg a lidmi, co stojí za ní ve značné míře zprofanovány neznamená, že nyní máme mávnout nad vším rukou tak, jak to mnozí s radostí udělali. Zásadní obrat v našem vztahu k přírodě je nutný, ale nevede cestou vyměření nových daní a dalšího, podobného sofistikovaného vydělávání na obyčejných lidech pod záminkou boje za ekologii. Ve skutečnosti však kvůli stále většímu hromadění zisků tak, jako vždy. Loutkou a nástrojem v rukou právě tohoto typu lidí se stala naivní Greta Thunberg.

09. 12. 2019
1
1
308
Úvahy

Lidský tvor! Máš povinnost budovat vztah ke svému Tvůrci!

Tento vztah má být tou nejzákladnější a nejpřirozenější skutečností pro každého vědomého tvora, žijícího ve stvoření. Neboť přesně tak, jak je prvním slovem absolutní většiny dětí slovo "máma", reprezentující jejich vztah k nejbližší osobě, přesně tak je základní povinností každého tvora, žijícího ve stvoření, mít vřelý, živý a pevný vztah ke svému vlastnímu Stvořiteli. Neboť jedině tento vztah dělá z člověka skutečně lidskou bytost. Neboť jedině tento vztah dává lidské bytosti křídla a mění ji v jistém smyslu na anděla, který se na křídlech ušlechtilosti a ctností vznáší vysoko nahoru, vstříc Pánu a do jeho blízkosti.

02. 12. 2019
0
1
291
Úvahy

Křesťané! Bratři! K poslednímu soudu nevstanete tělesně z mrtvých!

Nedávno mě v rozhlase upoutala slova kněze, který hovořil o tom, čemu věří křesťané. A křesťané věří, že když zemřou, v den soudu vstanou fyzicky z mrtvých a budou žít věčně. Z těchto slov však vane absolutní neznalost duchovních zákonitostí, přičemž nejde vůbec o omyl bezvýznamný. Naopak.

28. 11. 2019
2
5
479
Úvahy

LGBTI agenda z duchovního hlediska. Aneb to, co současná společnost nechce vidět!

Určitě vám neuniklo, že ve společnosti probíhá vzájemný ostrý boj dvou názorových skupin. Skupiny zastánců, příznivců a sympatizantů agendy LGBTI na jedné straně a na druhé straně skupiny jejích odpůrců. Médii je obecně vnímáno snažení první skupiny jako společensky přínosné. Je vnímáno jako boj za správnou věc.

18. 11. 2019
1
3
465
Úvahy

Ubohost rozumu odhaluje svou tvář! Katastrofická vize!

Etiketa správného stolování jsou rozumové pravidla, jak se slušně chovat při jídle. Pokud se však člověk začne řídit těmito pravidly a nemá v sobě nic vyššího, co by mu umožnilo nadhled nad materií a čistě rozumovým uvažováním, může sklouznout až k omezenosti a směšnosti. Důkazem takovéto ubohosti byl krátký rozhovor v českém rozhlase s odborníkem na etiketu stolování. Když rozhovor dospěl k tomu, že v horkých letních dnech je pro naše zdraví nejprospěšnější konzumace zeleninových salátů, redaktorka se dotyčného odborníka zeptala, jak správně jíst zeleninový salát.

11. 11. 2019
1
1
279
Úvahy

Zásadní omyl křesťanské symboliky!

Tím omylem je vnímání kříže a pohled na něj. Existují totiž dva druhy křížů, o kterých budeme hovořit. A to kříž rovnoramenný a kříž křesťanský, s prodlouženým svislým ramenem.
Symbol rovnoramenného kříže můžeme najít v různých civilizacích dávno před křesťanstvím.

04. 11. 2019
1
3
271
Úvahy

Čipování! Cesta k totálnímu zotročení člověka jménem pohodlnosti!

Nejdříve letěl do vesmíru pes a pak člověk. A stejně je to také s čipy, čili podkožními implantáty. Nejdříve bylo povinné čipování psů a zanedlouho bude povinné čipování lidí. Přejí si to mocní našeho světa a už v tomto směru podnikají patřičné kroky.

21. 10. 2019
1
1
261
Úvahy

Ekologické protesty a jejich farizejsky falešný podtón!

Svět, a zejména mladí lidé se začali intenzivně zajímat o ekologickou problematiku. Řešit tento problém je opravdu důležité, protože míra ničení přírody, vody, vzduchu i půdy na naší planetě je obrovská. A to až taková, že skutečně stojíme před ekologickým kolapsem, jehož signály jsou nepřehlédnutelné. Jsou jimi sucha, neúroda, ničivé povodně, přívalové deště, prudké oteplování, ozónová díra, tání ledovců, a tak dále, a tak dále.

14. 10. 2019
2
2
352
Úvahy

Urážky voličů v parlamentu! Slovenská realita

Lidé si už zvykli na to, že opoziční a koaliční politici se nejednou dostávají do vzájemných, velmi ostrých slovních výměn a sporů. Už je to považováno za normální a s blížícími se volbami to ještě více graduje. A nejednou to graduje až do vzájemných urážek, ovšem to, k čemu došlo nedávno při podobné potyčce, překročilo všechny meze.
A překročilo je tím, že už nešlo o obvyklé, vzájemné urážení se dvou stran, ale bezprecedentní urážky dopadly také na stranu třetí.

07. 10. 2019
2
2
320
Úvahy

Ostrá kritika teologie!

Je smutné, že existuje mnoho oblastí, ve kterých se současné křesťanství odklání od původního učení Ježíše Krista. A jedním z nich je právě teologie. Jde v podstatě o určitý druh filozofie a filozofování, se snahou o rozumově racionální rozebírání víry a její mnoha jednotlivostí. Vysoká teologie není něco, co by bylo přístupné nejširším masám věřících.

30. 09. 2019
1
3
340
Úvahy

Děsivé neštěstí v Tatrách a jeho ještě děsivější symbolika

Bouře, která se strhla ve čtvrtek odpoledne 22. srpna 2019 v Tatrách se stává černým dnem v jejich historii. Na slovenské straně byl usmrcen jeden člověk a několik bylo zraněno, avšak epicentrem neštěstí se stala polská strana, kde zahynuli čtyři lidé a 157 bylo zraněno. K čemu konkrétně došlo na polské straně západních Tater.

23. 09. 2019
0
0
275
Úvahy

Asertivní jednání z duchovního hlediska

Otázka: „“Co si myslíte o asertivní komunikaci. Ve své funkci v práci mám totiž potřebu komunikovat asertivně. Žel, přišel jsem ale na to, že u určitých lidí prostě nemá smysl byt dobrý a milý. Zkouším být asertivní, ale cítím v duši chlad a bojím se, že to není ta pravá cesta.

16. 09. 2019
1
2
439
Úvahy

Co stojí na nesprávném základě padne!

Když člověk někdy poslouchá český rozhlas, až žasne nad širokou škálou toho, co lidé dělají, o co se zajímají a co je baví. Existují desítky nejrůznějších aktivit, které se za jediný den objeví v různých rozhlasových reportážích. Desítky různých osobností z oblasti vědy, umění, politiky, zdravotnictví, sportu a jiných oblastí prezentují na rozhlasových vlnách své profesionální úspěchy i svůj osobní život. V rozhlase je zároveň cíleně vytvářena atmosféra pohody, úspěchu a snahy o úspěšné vyřešení všech, ještě existujících problémů.

09. 09. 2019
0
0
224
Úvahy

O výjimečnosti pohledu dávných židů na Stvořitele

Jak konkrétně.
Židé trpěli v egyptském zajetí a jejich utrpení se stále více stupňovalo. Stali se z nich otroci a zacházelo se s nimi jako se zvířaty. Dostali se do situace, v níž si uvědomovali, že nikdo a nic z našeho materiálního a fyzického světa jim už nemůže pomoci.

02. 09. 2019
0
0
241
Úvahy

Shora nechtěný kult osobnosti Ježíše Krista!

Uveďme si příklad: V malém městečku se před dvěma sty lety narodil filozof evropského formátu, který přednášel na mnoha významných univerzitách. Po čase udělali jeho krajané z jeho rodného domu muzeum. V něm se může návštěvník dozvědět, z jaké rodiny dotyčný pocházel, kdo byl jeho otec a matka, čím se živili, kolik měl sourozenců, kde studoval, kdy a s kým se oženil, kolik měl dětí, kde pracoval, jaké pocty získal a kdy a kde zemřel.
Návštěvník muzea se jen velmi okrajově dozví, v čem konkrétně spočíval významný filozofický přínos dotyčného v rámci evropské a světové filozofie.

26. 08. 2019
1
1
257
Úvahy

Člověče! Ty sobecký ničitel přírody!

V koloběhu povinností pravděpodobně mnozí tuto informaci nezaregistrovali. Co jsme ale zaregistrovali úplně všichni jsou úmorné letní horka, doprovázené suchem. Byly časy, kdy bylo léto krásným a příjemným obdobím, na které jsme se těšili. V současnosti se však naopak stává obdobím, nesmírně únavným a zatěžujícím, takže mnozí, kteří vyslovení nemusí, v největších vedrech raději ani nevycházejí ven.

19. 08. 2019
1
1
300
Úvahy

Biblický názor na multikultúrne miešanie národov

Jednou z hlavných príčin bolo, že takýmito zmiešanými manželstvami sa zároveň miešalo aj náboženské povedomie. Miešala sa pravá viera židov v Stvoriteľa s vierou rádovo oveľa nižšou. A síce, s vierou v rôzne modly a bôžikov. To malo za následok kalenie čistej a pravej duchovnosti židov.

12. 08. 2019
0
4
418
Úvahy

Není důležitějšího poznání, než je toto! Vzpamatujte se!

No a v tomto obrovském, ale konečném světě hrubohmotnosti a jemnohmotnosti, se pohybují lidští jedinci prostřednictvím své svobodné vůle. Na základě svobodné vůle se rozhodují, kam povedou jejich životní cesty. Rozhodují, jaké hodnoty budou preferovat a co bude pro ně prioritní. Na základě své svobodné vůle si formují postoje k jiným a vytvářejí si vlastní životní filozofii.

30. 07. 2019
1
1
279
Úvahy

Vítejte v době teroru většiny menšinami!

Buďme konkrétní a ukažme si dva příklady. Na Slovensku proběhla nedávno intenzivní kampaň za to, aby všichni příští prvňáčci museli povinně absolvovat rok v předškolním zařízení. Zdůvodňovalo se to tím, že to velmi pomůže dětem ze znevýhodněného prostředí, zejména dětem z romské komunity, které získají základní sociální a hygienické návyky. A v nemalé míře také základy slovenského jazyka.

22. 07. 2019
0
0
231
Úvahy

Existence válek odhaluje pravou tvář naší civilizace!

Na úsvitu dějin se nepřátelé vzájemně zabíjeli kameny, nebo kamennými sekerami. Později luky, šípy a kopími. Potom meči a kušemi. No a v dnešní době automatickými zbraněmi, tanky, letadly, atomovými bombami a mnoha jinými moderními zbraněmi.

15. 07. 2019
0
0
251
Úvahy

Proč je nutné usilovat o skutečné hodnoty?

Pokud chceme mluvit o hodnotách, máme samozřejmě na mysli jedině hodnoty skutečné a pravé. Hodnoty vysoké, vznešené a ušlechtilé.
Každý člověk, který má v sobě srdce, cit a svědomí ihned, aniž by bylo potřebné něco konkretizovat, správné a jasně vyciťuje hodnoty, o jaké jde. Ano, všem nám je okamžitě jasné, že jde o hodnoty, jako je čest, spravedlnost, lidskost, ohleduplnost, nezištnost, duchovnost a podobně.

08. 07. 2019
0
0
379
Úvahy

Zdrcující kritika mentality nejširších mas obyvatelstva

Jde tedy jen o čistě materialistické pojetí reality, ve kterém má cenu a v němž se počítá jen to, co je možné mít, co je možné dosáhnout, co je možné získat a na základě čeho si lze užít všech požitků a radostí materiálního světa. Takové jsou očekávání konzumní většiny obyvatelstva naší planety od života. Takové jsou jejich cíle a takové jsou jejich hodnoty.
No a samozřejmě, jaká je poptávka, taková je pak nevyhnutelně i nabídka.

01. 07. 2019
0
0
356
Úvahy

O tajemné, citově tvořivé schopnosti člověka

S touto silou totiž přicházejí do kontaktu mnohokrát za den a prostřednictvím ní formují a dávají vznikat mnohým věcem a dějům. Avšak žel, aniž by o tom vůbec věděli. A tak, na základě svého nevědomě lehkomyslného přístupu dávají vznikat věcem, které nejsou vůbec pozitivní, a které negativně ovlivňují jejich okolí, jakož také jejich vlastní osobnost.
Abychom nebyli v této důležité věci tak nevědomí a lehkomyslní, jakými jsme dnes, podívejme se detailněji na nepoznané tajemství tohoto fenoménu.

24. 06. 2019
0
0
274
Úvahy

Každý z nás je svrchovaným vládcem dvou říší

Když se vám to zdá málo a když se vám to zdá zanedbatelné, nadsazené, ba až směšné, velmi se mýlíte.
Pokud totiž v této chvíli, jako bytosti hmotného světa vládneme v těchto jemnějších a subtilních říších jako neomezení králové a děláme si v nich prakticky co chceme, naší smrtí, čili našim odchodem z fyzického světa se vše radikálně změní. Své tělo totiž zanecháme tady na zemi a naše duše se se svou jemností a subtilností stane vlastní konzistencí stejnorodá tímto říším.
To znamená, že po naší smrti se pro nás stanou tyto říše absolutně stejně hmatatelnou a vnímatelnou realitou, jako ji známe zde na zemi.

18. 06. 2019
0
0
256
Úvahy

Odhalení tajemství pravého života a pravé modlitby

Pravá modlitba totiž není cosi, co je odděleno od života. Cosi, na co si najdeme čas, abychom to praktikovali v nějakém chrámu, nebo doma. Tím samozřejmě nemá být řečeno, že takový druh modlení nemá svůj význam a není nutný, ale je třeba zdůraznit, že to ještě není skutečná modlitba.
Skutečná modlitba je totiž modlitba, uskutečněná životem samotným.

11. 06. 2019
0
0
321
Úvahy

Odhalení pravdy! Francouzská revoluce žlutých vest z duchovního hlediska

Skutečná pravda je však taková, že tyto kruhy, nacházející se většinou na západě, nenechávají nic náhodě, ale ony samy velmi aktivně tento druh takzvaných oranžových revolucí organizují a štědře finančně i mediálně podporují. Dělají tak prostřednictvím různých nevládních organizací, nacházejících se v daných zemích, kde potřebují udělat politické a společenské změny, dokonale vyhovující jejich zištným, mocenským a ekonomickým zájmům.
A jak již bylo naznačeno, významným spolupůsobícím činitelem v tomto procesu jsou samozřejmě různá média, nacházející se ve vlastnictví těchto světových mocenských kruhů.
A tak je prostřednictvím médií a prostřednictvím štědře ze západu dotovaných nevládních organizací postupně formováno společenské povědomí požadovaným směrem.

03. 06. 2019
0
0
294
Úvahy

Člověk a Země! Účastníci nesmiřitelného zápasu dobra se zlem

Síly temnoty jsou silami zla, silami černé, silami války, silami vraždění, silami destrukce, silami sváru, silami smrti, silami konfrontace, silami vytváření napětí, silami nečistoty a silami ošklivosti.
No a uprostřed, mezi těmito dvěma protichůdnými póly sil se nachází naše Země. Země, jako prostor vlivu Světla a jeho hodnot, a zároveň jako prostor vlivu temnoty a jejích hodnot.
Lidé, žijící na Zemi vnitřně a podvědomě zachycují oba tyto vlivy a na základě své svobodné vůle orientují vlastní život jedním, nebo druhým směrem.

27. 05. 2019
0
0
279
Úvahy

O hlbokom omyle stúpencov gnostického kresťanstva

Gnostickí kresťania, žijúci dávno pred narodením Ježiša Nazaretského sa nazývali kresťanmi preto, lebo uznávali tento neosobný, božský princíp Krista. Vnútorne sa naň snažili naladiť a spojiť sa ním. No a prostredníctvom toho spojenia boli potom vnútorne vedení na ich osobnej a individuálnej ceste ceste do ríše Ducha – do kráľovstva nebeského.
Gnostickí kresťania však stoja v tvrdej opozícii voči kresťanom so židovskou tradíciou.

20. 05. 2019
0
0
286
Úvahy

Lidé! Odkud pocházejí a proč přišli na svět?

Proč ale lidské bytosti opustili svou domovinu, svou pravou vlast a vstoupili do světa materiálního.
Zkusme se přenést do říše Ducha, do říše Světla, nacházející se vysoko nad vší hmotou, v níž plane jasný plamen velkého Ducha Božího. A v obrovské intenzitě jeho žáru může obstát jedině to, co se bezvýhradně zachvívá ve Vůli Páně a v jeho zákonech.
Neboť právě kvůli tomuto bezvýhradnému zachvívání se všech bytostí ve Vůli Nejvyššího je ráj rájem.

13. 05. 2019
0
0
268
Úvahy

Křesťanství gnostické, nebo židovské? Které je hodnotnější?

No a přesně takto je tomu také se stoupenci gnostického křesťanství a křesťanství se židovskou tradicí. Objektivní pravdou je ale to, že i v jednom i ve druhém se nachází mnoho pozitivních a inspirativních věcí, ale žel zároveň také mnoho omylů a chyb. Zkusme se proto nyní objektivně podívat na oba tyto druhy křesťanství a ukažme si jejich klady, ale i jejich zápory.
Gnostické křesťanství je křesťanství, existující již před narozením a veřejným účinkováním Ježíše Krista.

07. 05. 2019
0
0
246
Úvahy

Uvěřte v zázrak a stane se vám!

Člověk má tedy na výběr dvě možnosti, a je jen na něm, které uvěří. Zda uvěří realitě Ducha, nebo realitě racionality a hmoty. A v co uvěří, za co se vnitřně postaví, to se pro něj opravdu stane realitou.
Proč o tom mluvíme.

29. 04. 2019
0
1
252
Úvahy

Věnováno spisovatelům a národu

No a spisovatel je člověk, který prostřednictvím slova dokáže zahrát na jednu z těchto dvou základních strun lidské osobnosti. A to buď na strunu dobra, pozitivity, světla a ušlechtilosti, nebo na strunu temnoty, negativity a nízkosti. Tímto způsobem může potom podle svého osobního rozhodnutí stimulovat v lidech, čili ve svých čtenářích buď to světlejší, nebo to temnější.
A spisovatelé to samozřejmě také dělají, ale je smutné, že ve většině případů se snaží rozechvívat právě temnou a nízkou stránku lidské osobnosti.

23. 04. 2019
0
0
223
Úvahy

Intenzivně prožívejte každý okamžik! Neodcházejte ze země chudí!

Jedině tímto způsobem můžeme mít ze života takový užitek, jaký máme mít. Proto nám také kdysi Kristus doporučil, abychom se snažili být jako děti. To znamená, abychom absolutně všechno bezprostředně prožívali tak, jako ony.
Žel, tuto nejjednodušší a nejprostší věc však už lidé nedokáží.

15. 04. 2019
1
1
267
Úvahy

Jak se zázračně uzdravit? Návod

Neboť lidská bytost je lidskou bytostí ne jen proto, že tak vypadá, ale hlavně proto, že se tak chová. Že tak myslí a jedná.
Pokud však člověk dlouhodobě nejedná a neuvažuje správně, nebo pokud vnitřně propadá různým depresím, strachům, úzkostem a jiným negativním stavům, staví se proti zákonům univerza. A protichůdnost jeho postavení se časem nevyhnutelně promítne do zcela konkrétního onemocnění.

08. 04. 2019
0
0
306
Úvahy

Je možné chodit po vodě? Poznejte mechanismus zázraku!

Ale i když se v dnešní době stále dějí takovéto věci, málo se o nich mluví a píše, protože jde o něco, co přece jen stojí mimo rámec moderní medicíny, moderní fyziky, nebo moderního, materialisticky ateistického světonázoru. A tím není dobré otřásat a zbytečně znepokojovat obyvatelstvo. Proto vládne tendence odsouvat tyto věci bokem a lidi, s nimi nějakým způsobem spojené, považovat za slušně řečeno „jiné“. Čili za méně normální a jistým způsobem vyšinuté.

02. 04. 2019
0
1
347
Úvahy

O tajemství systému vyzařování univerza

My však budeme hovořit o nejelementárnějším druhu záření, které ve své přirozenosti proniká celým univerzem a udržuje ho. Je to záření, proudící od Stvořitele ke všemu, co existuje. Proniká absolutně vším, ať je to kámen, rostlina, zvíře, člověk, nebo planeta. Vše stávající do sebe absorbuje tento, pro existenci nezbytný, základní typ záření a předává ho dále, avšak již sebou samým specificky pozměněno.

19. 03. 2019
0
0
247
Úvahy

Slováci! Prezident nesmí být zrádce!

No a ve světě neomezené moci peněz, ve kterém chtějí být nejbohatší stále bohatší, je veřejné mínění obyvatelstva cíleně formováno do takové podoby, aby bylo v souladu s přáními, cíli a záměry této samozvané elity.
Nejbohatší oslavují a chválí jen ty, kteří jim jdou po ruce. Kteří jsou poslušní jejich přáním a záměrům. Jedině takoví lidé jsou vynášení na vrchol.

11. 03. 2019
0
2
289
Úvahy

Staňme se kněží všedních dní!

Cílem každého správného duchovního snažení je proto povýšit svoji každodennost na modlitbu. Jeho cílem je povýšit každodennost na nový a vyšší stupeň, stojící na úrovni modlitby a rovnající se modlitbě.
Jak toho dosáhnout a jak k tomu dospět.
Velmi jednoduše.

04. 03. 2019
0
4
308
Úvahy

Dva důkazy toho, že jsme bytostmi citu

Jak je to tedy. Více, než složité vysvětlování poslouží příklady. A my se proto nyní podívejme na dva z nich.
Prvním je existence lásky.

25. 02. 2019
0
0
282
Úvahy

O hlavních kritériích posledního soudu

A povznést se tam dokážou, protože byli schopni splnit určitá kritéria. Těch kritérií je více, ale my si nyní řekněme jen o těch nejdůležitějších. Vnitřní, jakož také vnější postoj k nim bude totiž při posledním soudu znamenat pro jedny povznesení do věčné říše ducha, zatímco pro druhé věčnou záhubu v nezbytném rozkladu všeho hmotného.
Tato nejdůležitější kritéria byla jasně, prostě, jednoduše a úderně pojmenovaná v evangeliích.

18. 02. 2019
0
0
282
Úvahy

Katastrofa, zvaná vnitřní život jednotlivce!

No a jednou z takovýchto věcí je také náš vlastní, osobní vnitřní život, zahrnující naše cítění a myšlení. Abychom byli schopni pochopit, o čem konkrétně je řeč, uveďme si názorný příklad:
Představme si člověka, který si koupil byt. Nový byt nejprve celý nanovo vymaluje a pak si do něj velmi uvážlivě a pečlivě vybírá každý kus nábytku, aby ho měl co nejútulnější a aby se v něm co nejlépe cítil.
Představme si ale jiného člověka, který si také pořídí byt, ale dále už jedná úplně jinak, než by bylo normální a správné.

11. 02. 2019
0
1
339
Jen tak pro radost

Výjimečnost židovského národa! V čem spočívala a proč ji ztratil?

Védy v jejich čisté podobě jsou opravdu náboženstvím, velmi úzce spojeným s pravdou bytí. Je to duchovní poznání, které každého, kdo se jím řídí svém životě musí nutně vést k výšinám Světla. No a na Védy navazuje a v mnohém z nich čerpá také pozdější buddhismus. Jde taktéž o velmi propracovaný náboženský systém, schopný vést své stoupence velmi vysoko nahoru.

06. 02. 2019
0
0
286
Úvahy

Nebojte se! Je možné zlomit zlý osud i špatné záření hvězd!

A podobné je to také s astrologickými předpověďmi. Člověk je totiž za určitých okolností schopen překonat i objektivně negativní záření hvězd a odvrátit od sebe neštěstí, které bylo pro něj zapsáno ve hvězdách. A takto je to také s jinými věšteckými předpověďmi, protože každý z nás disponuje obrovskou silou, schopnou zlomit je. Žel, o této síle nevíme a nevyužíváme ji.

28. 01. 2019
0
0
272
Úvahy

Čas posledního soudu! Slyšíte jak buší na dveře?

Avšak nepřipravení budou muset zůstat v realitě současné. V realitě hmotných tužeb, cílů a očekávání, kromě nichž pro tento typ lidí nic neexistovalo, nic neexistuje a jejich vlastní vinou nakonec ani nic existovat nebude. Ze své vlastní vůle a ze svého vlastního rozhodnutí bude proto jejich osobnost podrobena osudu hmoty, který je osudem vzniku a zániku.
Neboť vše hmotné je jen dočasné.

15. 01. 2019
0
0
282
Úvahy

Když se talent stává prokletím a neštěstím

Na těchto lidí hledí běžné obyvatelstvo do určité míry jako na výjimečných. A oni to cítí, vnímají a jsou si toho vědomi. A vědomí vlastní výjimečnosti, podporováno obdivem v nich vzbuzuje domýšlivost.
Obzvláště vypouklé je to u herců.

07. 01. 2019
0
0
311
Úvahy

Jak se stát pravým člověkem, vnímajícím svůj čistý cit?

Pokud ano, jak se pak vyrovnat s tím, že v člověku vznikají také city negativní. Třeba city nenávisti, závisti, strachu a podobně. Jak se máme dívat na tyto negativní city a jaký postoj máme k tomuto všemu vlastně zaujmout.
Odpovědi na položené otázky jsou nesmírně důležité proto, abychom mohli správně kráčet životem, abychom se v něm mohli správně rozhodovat a řídit tak, jak se v něm jako duchovní bytosti správně řídit máme.

31. 12. 2018
0
0
291
Úvahy

Nenažranost jako princip bytí!

Nejdříve redaktorka uvedla, že v minulém roce trpělo na celém světě hladem 80 milionů lidí a v roce 2018 to bylo už 120 milionů. No a v protipólu s touto smutnou skutečností vzpomněla svůj osobní zážitek z dovolené. Šlo o dovolenou "all inclusive", to znamená: máte v ceně vše, co hotel nabízí.
Jídla bylo od výmyslu světa a možnost neomezeně si nabírat dohnala mnoho lidí k obrovskému plýtvání.

17. 12. 2018
1
0
296
Úvahy

Manuál pro úspěšně vyřešení všech problémů

Kromě toho jsou zde třeba mocensko politické problémy v Sýrii, které hrozí propuknout až do přímého konfliktu mocností. No a mnohé jiné větší, nebo menší problémy globálního charakteru bychom mohli jmenovat snad donekonečna.
Z domácích problémů je to například udržitelnost současného důchodového systému, dále problémy s úniky daní do takzvaných daňových rájů, nebo jiné daňové podvody. Dále lze jmenovat problémy ve zdravotnictví, v zemědělství, ve školství, a tak dále, a tak dále.

10. 12. 2018
0
0
286
Úvahy

Značně kritický pohled na zákulisí protestů "Za slušné Slovensko"

Jsem si vědom toho, že v dnešní době bezohledné nemorálnosti je zvláštní apelovat čímsi takovým, jako je morální právo. Ale přece jen tak činím, protože věřím, že ještě existuje dostatečné množství lidí, pro které slovo morálka něco znamená. Jedině tito lidé jsou si totiž ještě schopni uvědomit do očí bijící nemorálnost každého nového protestu, organizovaného pod hlavičkou "Za slušné Slovensko". A my si nyní v plné nahotě ukažme, v čem konkrétně spočívá tato ztráta morálního práva.

03. 12. 2018
0
0
296
Úvahy

Neplnohodnotné potraviny oslabují ducha!

Vše, co existuje v našem univerzu má své vyzařování. Je to věc všeobecně známá a dokonce také vizuálně zachycena na principu Kirlianové fotografie. Své specifické vyzařování má každý kámen, každá rostlina, každé zvíře, každý člověk, ale také každá potravina.
Tato záření jsou buď normální a přirozená, nebo vykazují poruchy a odchylky od normálu.

30. 11. 2018
0
0
271
Úvahy

Výsostně praktické důsledky dodržování mravnosti pro život

Vždyť přece podnikat se dá i bez mravnosti. Vydělávat hodně peněz se dá i bez mravnosti. A bez mravnosti se dá stát také všeobecně společensky uznávanou osobností. Na všechno toto a na mnohé jiné věci v současnosti mravnost vůbec netřeba.

19. 11. 2018
0
0
330
Úvahy

Něco zásadního o Stvořiteli, určeno ateistům

Pochopení se skrývá v poznání principu klasického rozhlasového vysílání. Existuje mnoho různých typů rádií, která vysílají v rozhlasovém éteru na různých vlnových délkách. Nebo jinak řečeno, na rozličných frekvencích. Kdo chce poslouchat rádio dle vlastního výběru, musí vlastnit rozhlasový přijímač a na něm si naladit příslušnou frekvenci.

12. 11. 2018
0
0
302
Úvahy

Kolik máme pozemských životů? Hodně? Nebo jenom jediný?

A tato jeho touha se stává prvním krokem na cestě duchovního vzestupu. Na cestě postupného odpoutávání se od hmoty, od svých hmotných tužeb a žádostí, i od svých různých chyb a nectností. Člověk začíná stále vědoměji usilovat o dobro, spravedlnost, čestnost, ušlechtilost i o čistotu. Tím se stává stále více duchovním.

06. 11. 2018
0
0
333
Úvahy

Láska k Pánu povznáší! Láska ke hmotě ubíjí!

Pokud tedy člověk věří pouze hmotě a pouze ve hmotu, formuje sám sebe i své okolí do podoby života, jaký žijeme v současnosti. Do podoby života plného závisti, nenávisti, bezohlednosti, podvodu, chamtivosti, nečestnosti, zištnosti, nespravedlnosti, nemravnosti, zkaženosti, zvrhlosti, duševní plytkosti, a tak dále, a tak dále.
Pokud by ale člověk skutečně věřil ve Stvořitele jako v nejvyšší Ušlechtilost a uctíval by ho ušlechtilostí vlastního bytí, už dávno bychom žili život naplněný spravedlností, čestností, ohleduplností, lidskostí, nezištností, mravností a harmonií.
Žel, pro moderní lidi dneška víra ve Stvořitele mnoho neznamená.

31. 10. 2018
0
0
333
Úvahy

Tragické důsledky nepochopení skutečné podstaty vzkříšení Krista

Křesťané věří, že vstal ve svém hrubohmotném, fyzickém těle. A toto své přesvědčení potvrzují třeba katolíci na každé mši, kde se ve vyznání víry (Credo) modlí: "věřím ve vzkříšení těla a v život věčný". Věří tedy, že stejně, jako podle nich vstal Ježíš ve svém fyzickém těle, stejně také oni vstanou z mrtvých ve svém současném, fyzickém těle, a v něm budou žít věčně.
Zkusme však nyní podrobit jejich víru hlubšímu zkoumání a polomu si otázku: Je možné fyzickému a materiálnímu tělu člověka projít přes zamčené dveře.

22. 10. 2018
0
0
319
Úvahy

Čtyři druhy modlitby - čtyři stupně velikosti lidství

Současný člověk věnuje hodně času, ale také prostředků nejrůznějším věcem, které považuje za důležité, nicméně to, co je ve skutečnosti nejdůležitější a co ho může povznést až k vrcholu vlastního lidství mezi ně rozhodně nepatří. Proto lidé promrhávají svůj život bez ohledu na to, že dosáhli bohatství, slávy, společenského ocenění, nebo čehokoliv jiného.
Nechme ale těchto slepých, ať si jdou vstříc svému osudu. Tento text je totiž určen pouze pro lidi, kteří ještě dokážou vnímat a vytušit to, co je opravdu hodnotné.

15. 10. 2018
0
0
322
Úvahy

O rozdílu v jednání na Zemi a v království nebeském

A teď zkusme společně uvažovat. Člověk je malý a také jeho planeta je malá, protože je jen jednou z bilionů podobných planet v obrovském vesmíru. Lidstvo, s celou jeho planetou je tedy ve skutečnosti velmi nepatrné a nicotné, zatímco Stvořitel tohoto všeho je nesmírně velký.
Pokud se proto za základ a měřítko všeho myšlení a jednání rozhodneme vzít pouze to malé a nepatrné, nemůže být konečným výsledkem nic jiného, než malost.

01. 10. 2018
0
2
382
Úvahy

Nemravnost - zákeřný jed, který otravuje naši osobnost

Milí přátelé, ačkoli to vůbec netušíte, i váš vlastní vnitřní život už v dnešní den přijal svou kapku jedu rozkladné nemravnosti, třeba prostřednictvím internetu, prostřednictvím filmů, knih, časopisů, vtipů, řečí, písní, nebo dokonce módy, která dnes letí.
Jed nemravnosti, obsažený v tomto všem se pomalu shromažďuje ve vaší duši, otravuje ji, až ji nakonec úplně otráví. A právě o to jde temnotě, která za tím stojí. Jde jí o strhávání lidských duší do temna a jejich konečný zánik v temnotách.

24. 09. 2018
0
0
311
Úvahy

Jak začít měnit společnost k lepšímu? Od sebe sama!

Světlá budoucnost nás totiž může očekávat pouze tehdy, pokud přetransformujeme svůj vnitřní život, čili své myšlení a cítění do souladu s hodnotami Světla. Právě toto je první konkrétní krok, kterým může začít každý z nás tady a teď, v této chvíli formovat budoucnost tak, aby opravdu stála za to.
Neboť všechny věci kolem nás se dějí jenom zevnitř směrem ven. Povaha hodnot, jaké lidé přechovávají ve svém nitru se totiž vždy nutně projevuje v charakteru společenských poměrů, v jakých musí žít.

17. 09. 2018
0
0
322
Úvahy

Řiďte se svým instinktem!

A protože jde o velmi zajímavý fenomén, zkusme se na něj podívat trochu podrobněji a ukažme si, o co tu vlastně ve skutečnosti jde.
Ačkoli je to v amerických filmech nazváno instinkt, ve skutečnosti to není žádný instinkt, protože ten mají pouze zvířata. U člověka to můžeme nazvat intuicí, tušením, nebo vyciťováním.
Zvíře postrádá rozumovou složku osobnosti a proto je celé jeho jednání pouze instinktivní.

02. 09. 2018
0
6
546
Úvahy

Odstraňování duchovních nesmyslů

Tento názor je neuvěřitelně duchovně škodlivým, protože pravda je úplně jiná. Je to výplod temnoty, která se snaží o dosažení legitimity zla a jeho akceptování jako čehosi potřebného a užitečného. Podívejme se proto, jak to celé ve skutečnosti je.
Princip duality, ono známé jin a jang, tvoří vždy dva protichůdné prvky, které ve vzájemném spolupůsobení vytvářejí harmonii.

27. 08. 2018
1
2
393
Úvahy

Nemravnost naše každodenní

O co tu tedy jde a proč bychom neměli tyto věci vůbec zlehčovat.
Základní principy bytí jsou jednoduché. Proto jsou pochopitelné každému. Stačí na ně logika desetiletého dítěte.

19. 08. 2018
0
0
301
Úvahy

O příčině selhávání standardní politiky

Tím společným jmenovatelem jsou totiž vždy jen sliby, směřující k pozvednutí hmotné, materiální a ekonomické úrovně. Všichni svorně vidí právě v tomto jediném lék na všechny naše problémy. Každé volby jsou proto jakýmsi prohlášením velkého, společného přesvědčení, že jediná cesta ke štěstí, prosperitě a pozvednutí společnosti je neoddělitelně spojena pouze s rostoucím ekonomickým potenciálem, s příznivými hospodářskými ukazateli, s větším objemem peněz, s příznivějším podnikatelským prostředím, s vyššími platy, lepšími službami, infrastrukturou a podobně. Prostě neustále pouze hmota, hmota a zase jen hmota.

13. 08. 2018
0
0
358
Úvahy

Sobecká hloupost, opakující se každé léto

Prázdninové měsíce jsou totiž obdobím vrcholu léta, což se projevuje vedry a suchem. Tak tomu bylo také 17. 7. 2018, kdy jsem si vyslechl inkriminované zprávy.

06. 08. 2018
0
0
344
Ostatní nezařaditelné

Slovanství! Je opravdu možný návrat ke kořenům?

Současní příznivci Slovanství proto vnímají křesťanství jako záměrnou indoktrinaci tehdejších Slovanů, s cílem odstavit je od vlastní, původní kultury a duchovnosti, a tím zabránit jejich rozvoji a rozkvětu.
Závěr je jednoduchý: Pokud má slovanský svět rozkvést a plně se rozvinout, musí se zbavit své indoktrinace křesťanstvím a vrátit se k vlastním, původním kořenům. Čili ke své původní duchovnosti a kultuře. A tento názor je pak logicky pramenem velké antipatie a ostrého odporu vůči všemu křesťanskému.

30. 07. 2018
0
1
360
Úvahy

O tom, jak neposkvrněně počít, jak nezemřít a jak se nedat zotročit

První požadavek, čili čistá láska, může být splněna poměrně snadno mnohými, hluboce se milujícími páry. Horší je to však už s druhým požadavkem. A sice, s vroucím pohledem upřeným ke Stvořiteli, který většině žen, ale také mužů dneška chybí. A chybí jim nejenom při plození, ale prakticky při všem, co ve svém každodenním životě konají.

16. 07. 2018
0
0
354
Ostatní nezařaditelné

Minulost a současnost ovládání mas elitou. Změnilo se jen málo!

No a druhou, mezi nimi stojící vrstvou je společenská vrstva výkonné moci elity, reprezentující různé stupně řízení společnosti, která reálně uskutečňuje nejšpinavější práci směrem k ovládání a zotročování mas. Odměnou za to je vyšší příjem a vyšší společenské postavení.
V různých dobách se tato základní struktura uplatňovala různým způsobem a úspěšně se uplatňuje dodnes. To jediné, co se vždy měnilo byly jen vnější formy, ale podstata zůstává stále stejná.

09. 07. 2018
0
1
351
Úvahy

Slyšte hlas Matky přírody, vy nehodné děti lidské!

"Ze mě jste vyšli a proti mně jste se obrátili. Ničíte vodu, vzduch i půdu. Utlačuje a trápíte zvířata i rostliny. Ve skutečnosti je však vaší povinností brát na mě ohled a žít se mnou v souladu.

02. 07. 2018
0
0
360
Úvahy

Duchovní poselství ruských matrjošek

Mělo to však přece jen jeden háček, protože tato moudrost byla vždy určitým způsobem zašifrována, přičemž na každém jednotlivém posluchači záleželo, zda si dá námahu dešifrovat ji a pochopit ji, nebo bude brát vše, co bylo řečeno jenom jako něco zajímavého na zkrácení dlouhé chvíle.
A tak je to i s ruskými matrjoškami. Můžeme je totiž vnímat čistě povrchně, jen jako nějakou hračku, nebo se naopak vynasnažíme pochopit hluboké poselství a velkou moudrost, která se v nich skrývá. No a právě o takovéto odhalení se nyní pokusíme.

25. 06. 2018
0
0
298
Úvahy

Odkaz všem starým lidem: nejste zbyteční!

Vše je však ve skutečnosti úplně jinak a dokonce také zcela nemocný člověk, odkázán na cizí péči, může být za určitých okolností pro náš svět a naši planetu mnohem užitečnější, než tisíce lidí v nejproduktivnějším věku.
Tyto skutečnosti jsem si velmi silně uvědomil při slovech jistého starého člověka, kterého opravdu hluboko trápilo, že je už jenom do počtu. Ale co když právě on patří do počtu spravedlivých, kteří světlou hodnotou své spravedlnosti stále udržují opodstatnění trvání lidské existence a bytí na naší planetě.
Naše planeta, ale v širším kontextu také celé naše univerzum je totiž velkým jevištěm boje dvou protichůdných sil.

18. 06. 2018
0
0
343
Úvahy

Změna vesmírného paradigmatu likviduje západní civilizaci!

Ve všem tomto se skrývá něco zásadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Jde tu totiž o vzájemné pnutí mezi dvěma typy myšlení a cítění, které úzce souvisí se současnou změnou charakteru vesmírného záření.
Toto záření totiž dosud podporovalo individualismus a racionálně analytické myšlení, příznačné pro západní svět. Odteď však začíná být vesmírem podporován východní typ myšlení a vnímání světa, postavený na intuitivnosti, spolupráci a kolektivním úsilí o dobro celku.

11. 06. 2018
0
1
323
Úvahy

O dosažení nepochopitelného ideálu radostného přijímání utrpení

Chlapík se nevěřícně dívá a pak s hněvem kopne do kostřičky, která se skutálí dolů schodištěm. Vrátí se do obýváku, sedne si a znovu se dívá na televizi. O chvíli se ale ozvou strašné rány na dveře. Chlapík vstane, otevře, a před dveřmi stojí obrovská smrtka s kosou.

04. 06. 2018
0
0
371
Ostatní nezařaditelné

Supermarkety a konzum mění venkov k horšímu. Hlubší pohled na venkovskou realitu

V současnosti, i z důvodu příchodu mnoha lidí z měst na venkov, se však tento poměr obrátil. Dnes tvoří většinu pozemku zahrada okrasná, s velkými zatravněnými plochami. Jen menší, zanedbatelnou část tvoří zahrada užitná, která někdy často zcela chybí.
Co je však na tomto trendu tak negativní.

28. 05. 2018
1
1
327
Ostatní nezařaditelné

O tajemství podstaty člověka, ale také podstaty Stvořitele

Kdo je Bůh. Lidé se domnívají, že je to Duch. Duch neviditelný, nepostřehnutelný a neuchopitelný. Duch, který se nachází ve všem stávajícím kolem nás.

21. 05. 2018
0
0
319
Ostatní nezařaditelné

Velké světové dění končí posledním soudem!

Ale týká se to dokonce také jeho jemnohmotné části, kam odcházíme jako duše po naší fyzické smrti. I tato úroveň je totiž hmotná a proto také ona podléhá koloběhu vzniku a zániku. Toto je realita, které musíme čelit jako lidské bytosti, nacházející se ve hmotné úrovni univerza.
Vzhledem k dané situaci má každý z nás dvě možnosti.

14. 05. 2018
0
0
319
Úvahy

Slušní lidé nepotřebují dělat žádné revoluce! Vyjádření k situaci na Slovensku

Vše je však úplně jinak a my si ukažme, jak ve skutečnosti vzniká výše zmiňovaná, mocenská hierarchie bezohlednosti, která opravdu utlačuje obyčejné lidi a oni mají dojem, že jsou pouze bezbrannými oběťmi. Oběťmi bezcharakterních politiků, oběťmi dravého nadnárodního kapitálu, nebo oběťmi úzké světové elity, která má s lidstvem své vlastní temné plány.
Otevřeně a bez obalu je třeba zdůraznit, že obyčejní lidé nejsou žádnými nevinnými oběťmi systému a poměrů, které musí snášet. Obyčejní lidé totiž zplodili tento systém, podporují ho a stále ho udržují při životě.

07. 05. 2018
0
0
331
Úvahy

Paradoxy bytí! Co je dobré materiálně, může duchovně neuvěřitelně škodit!

Znamená to tedy, že jedině na jejich respektování má být postaveno naše jednání v hmotném světě, čímž by se reálně to duchovní dostalo do souladu s hmotným, a bylo by s ním v jednotě.
Žel, my lidé jsme většinou materialisté a nebereme něco takového na zřetel. Tvrdošíjně odmítáme zohlednit celistvost bytí, která v sobě zahrnuje jak materiální, tak také duchovní rozměr. Naučili jsme se proto zohledňovat pouze naše hmotné zájmy a ignorovat vše ostatní.

03. 05. 2018
1
0
375
Úvahy

Odhalení činnosti nevládních organizací, jako profesionálních provokatérů protestů

Ukažme si tedy, jak to celé funguje a přenesme se do USA, nebo v širším kontextu na západ, usilující o světovou hegemonii. Za účelem dosažení tohoto cíle bylo vytvořeno několik mechanismů, přičemž jeden z mimořádně efektivních je celosvětový systém nevládních organizací. Jde o organizace, nacházející se téměř ve všech státech demokracie současného typu, které jsou z převážné části financovány právě ze západu, především z USA.
Nevládní organizace mají dva účely.

23. 04. 2018
0
10
473
Ostatní nezařaditelné

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

V přecházejícím článku jsme hovořili o tom, že světlem majáku, ukazujícím vždy správný směr, ať bychom se v jemnohmotném světě nacházeli kdekoliv je Stvořitel. Jeho Světlo však můžeme jasně vnímat jedině tehdy, když máme v sobě silnou lásku k Němu. Jedině tehdy, když jsme takovou lásku vědomě pěstovali a budovali už během svého pozemského života. Jedině tehdy, pokud jsme v souladu s prvním přikázáním, nestavěli nad Nejvyššího nic jiného.

16. 04. 2018
0
3
465
Úvahy

Poznávejme nebezpečí druhého světa 2

Zdržení, které nás připraví o drahocenný čas, určený k dosažení takové úrovně duchovní zralosti, abychom byli schopni včas opustit hmotu, ať již její hrubohmotnou část, nebo její jemnohomotnou část, a povznést se do věčné říše Ducha. Celá hmotnost totiž podléhá nevyhnutelnému koloběhu vzniku, zániku a rozkladu. A právě čas trvání hmotnosti je časem, ve kterém musíme dosáhnout potřebné zralosti pro vstup do království nebeského, abychom nemuseli být strhnutí spolu s hmotu do rozkladu, jako ještě duchovně dostatečně nezralí, a proto neschopní povznést se včas do věčné říše Ducha.
Pojďme tedy k dalším konkrétním nástrahám, čekajícím na nás na druhém světě.

09. 04. 2018
0
0
462
Úvahy

Poznávejme nebezpečí druhého světa 1

Kdo jsme. Odkud pocházíme. Kam směřujeme. To nejsou jen nějaké teoreticko filozofické otázky.

02. 04. 2018
0
0
425
Úvahy

Matrix! Hodnotný film s hlubokým a silným poselstvím

Dříve ale, než začneme mluvit o filmu je potřebné zdůraznit, že každý spisovatel, nebo v našem případě scenárista se ve své tvůrčí inspiraci vždy vnitřně napojuje na určité jemnější úrovně univerza, odkud čerpá. A podle charakteru toho, o čem píše, ale také podle charakteru své vlastní osobnosti a povahy se lze napojit buď na úrovně vyšší, nebo na úrovně nižší. V případě scénáře toho filmu šlo o napojení vyšší, ale žel, konečná podoba byla výrazně zkreslená a příliš zmaterializovaná. Ale i přesto má film přece jen značnou hodnotu.

26. 03. 2018
0
0
450
Úvahy

Otevřete oči Slováci! Protestovali jste za cizí zájmy!

Ochráníme nevládní organizace. Už jen tato jediná věta z plamenných projevů takzvaných osobností na náměstí SNP v Bratislavě v pátek 16. 3. by měla donutit každého myslícího člověka, aby zpozorněl.

22. 03. 2018
0
0
417
Ostatní nezařaditelné

O plánování budoucnosti až za hranice smrti

Ačkoliv tedy máme mnohé ve svém životě opravdu dlouhodobě naplánováno, pokud jsme se ve svém plánování nedostali až za hranici vlastní fyzické existence, musíme se považovat za lehkomyslných. Za tak lehkomyslných, že je to až člověka nedůstojné.
A je zvlášť smutné, že ani mnozí věřící ve svém vědomí nepřekročili tuto magickou hranici. Neboť formální příslušnost k nějaké církvi je jedna věc, ovšem hluboké, vlastní, vnitřní přesvědčení o plynulém pokračování našeho bytí po smrti, a tomuto přesvědčení odpovídající hierarchie životních hodnot je druhá věc.

12. 03. 2018
0
0
544
Úvahy

Fragment číslo 1.: Jaká nás čeká budoucnost?

Toto složené slovo se skládá ze dvou slov. Ze slova "budou" a ze slova "cnost", čili "ctnost". Můžeme to tedy významově chápat tak, že naší budoucností budou ctnosti. Že budoucnost lidstva spočívá v ctnostech.

05. 03. 2018
0
0
538
Ostatní nezařaditelné

Česko Slovenský mravnostní konflikt

Majitel sbírky, respektovaný sběratel umění a publicista Ivan Melicherčík považuje tento přístup za barbarský vůči umění i vůči uznávanému českému výtvarníkovi. Něco takového prý ještě nezažil.
Nová ředitelka galerie Fontána Marta Jurčová je ale toho názoru, že takové obrazy nepatří do oddací síně. Galerie je totiž zároveň také sňatkovou místností.

26. 02. 2018
0
0
450
Úvahy

Védy a křesťanství 4. Ježíš jako čistě literárně vytvořená postava!

Jelikož jde opravdu o závažné tvrzení, podívejme se podrobněji na argumentaci příznivců Véd, ale zároveň také na protiargumenty, které jejich teorii vyvracejí.
Šimon Mág, nebo Simon Magnus, byl současníkem Ježíše Krista. Píše se o něm v Skutcích apoštolů (8,9): "V tom městě již odedávna žil jistý muž jménem Šimon. Byl čarodějem a zaváděl Samaritánských lid, tvrdíc o sobě, že je čímsi velkým.

19. 02. 2018
0
0
460
Ostatní nezařaditelné

Křesťanství versus Védy 3. O rozpoznání příčiny pádu všech náboženství

Jako příklad uvádějí příznivci Véd třeba příběh Jakuba a Ezaua. Ezau byl starší a proto měl právo prvorozeného. Mladší Jakub, přestrojen za Ezaua, získal od slepého, umírajícího otce podvodným způsobem požehnání, určené prvorozenému. A spolu s ním i jeho práva.

12. 02. 2018
0
0
410
Ostatní nezařaditelné

Védy a křesťanství 2. Hořká pravda o dvou liniích křesťanství: světlé a zkřivené!

No a víra naivních lidí v takovýto padlý kult sebou nevyhnutelně přináší spoustu negativ, jako například války, to jest hromadné přinášení krvavých rituálních obětí, dále pokrytectví, nemorální užívání si a mnohé další negativa, která byla podrobně rozvedena v předchozím článku.
Řekněme si však nyní, jak to s křesťanstvím opravdu je. A řekněme si to otevřeně a objektivně, bez snahy nějak upřednostňovat ať již křesťanství, nebo názory příznivců Véd na křesťanství.
A vycházejme při tom z védského učení, hovořícího o věčném konfliktu ducha a hmoty.

05. 02. 2018
0
0
427
Ostatní nezařaditelné

Védy a křesťanství 1. Křesťanství jako příčina všeho zla ve světě!

Co jsou to vlastně Védy a proč se jejich stoupenci dívají s takovým odporem na křesťanství.
Indické Védy jsou nádherné prastaré učení o podstatě světa a o smyslu lidského bytí. Učení, které má ve své čisté podobě opravdu mimořádně blízko k pravdě.
Podle Véd tvoří podstatu světa dvě základní, věčně soupeřící síly.

29. 01. 2018
0
0
458
Ostatní nezařaditelné

Člověče, víš jakým máš být ve skutečnosti?

Žel, hluboká tragédie lidstva spočívá v tom, že sestoupilo z piedestalu pravé lidskosti. A sestoupilo z něj tím, že to citové zatlačilo do pozadí a do popředí postavilo to rozumové. Do popředí postavilo rozum, který je vynikajícím sluhou pod vládou citu, ale velmi špatným pánem pokud má vládnout samostatně.
No a tento sluha, který se nezaslouženě dostal na místo svého pána si ihned uvědomil, že jde o místo, které mu nepatří.

22. 01. 2018
0
0
466
Ostatní nezařaditelné

O nízkém dobru humanoidních živočichů a o vysokém dobru pravých lidí

Nízké dobro nevyhnutelně generuje nejnižší lidské vlastnosti, jakými je nečestnost, lež, podvod, chamtivost, bezohlednost a mnohé jiné. Preferováním nízkého dobra tyto negativní vlastnosti v lidech i ve společnosti stále rostou, až vše vrcholí v konfliktech, v agresi a ve válkách.
Preferování dobra vyššího, dobra obecného, osobní prospěch jednotlivce vysoko přesahujícího v lidech naopak aktivuje vysoké a ušlechtilé ctnosti, jako je smysl pro spravedlnost, čestnost, ohleduplnost, nezištnost a podobně. Ovocem tohoto druhu dobra je harmonie, porozumění a mír, protože jenom ono představuje konstruktivní princip bytí, zatímco nízké, egoistické dobro, v jeho maximálním vystupování nejrozličnější negativity s ním spojené je zosobněním destruktivního principu bytí.

15. 01. 2018
0
0
481
Úvahy

Kde se vzal duch člověka? Poznávejme sami sebe, svůj původ a svou cestu!

Odkud se ale vzal v člověku tento poklad. Odkud pochází ona drahocenná perla duchovního potenciálu nesmrtelnosti, která se skrývá v každém z nás, i když ne každý z nás ji v sobě plně rozvine.
Lidský duch. Už tento pojem samotný nám napovídá, že jeho původ je v říši Ducha.

08. 01. 2018
0
0
499
Úvahy

Demaskování pokrytectví charity, přijímání migrantů a ekologie

Ale abychom jen neteoretizovali, uveďme si pár konkrétních příkladů tohoto specifického druhu pokrytectví. Prvním z nich bude charita.
Charita je pomocí nejchudším. Ale kde se vzali tito nejchudší.

02. 01. 2018
0
0
524
Ostatní nezařaditelné

Vánoce! Výzva k pravým hodnotám v bahně světa bez hodnot

A do tohoto neuvěřitelně hlubokého marasmu úpadku mravnosti a té nejelementárnější lidskosti přichází světlo Vánoc, ukazující lidstvu i všem jednotlivcům úplně jinou cestu. Cestu opravdu hodnou toho, kdo sám sebe nazývá člověkem.
Vánoce jsou oslavou příchodu pozemského ztělesnění Světla Boží Lásky v osobě Ježíše Nazaretského. Oslavují se po celém světě již odedávna.

18. 12. 2017
0
0
386
Úvahy

Co bylo podstatou původní duchovnosti dávných Slovanů?

Všem nám je jasné, že lidé v minulosti žili v úplně jiném vztahu k přírodě, jako my dnes. Můžeme to vidět třeba na životě našich předků před sto lety. A to samozřejmě již ani nemluvě o lidech před více než tisíc lety, tedy v období Velké Moravy, o kterém budeme hovořit.
Pro tehdejší lidi byla příroda přirozeným partnerem.

11. 12. 2017
0
0
472
Ostatní nezařaditelné

Nedejme sebou manipulovat a nebuďme ovcemi!

Vládnoucí elita totiž vždy a v každé době potřebuje masy ovládat a manipulovat jimi podle svých vlastních potřeb. Skutečná moc má podle představ mocných vždy patřit pouze elitě, stojící na vrcholu společnosti.
A zatímco třeba v středověku držely vládnoucí elity obyvatelstvo v područí prostřednictvím absolutní nevědomosti a nevzdělanosti, dnes, v době informačních technologií se tak děje prostřednictvím manipulace s informacemi, které jsou záměrně neobjektivní a jednostranné.
Kdo si to ale neuvědomuje, ten se sice v rámci současné jakože demokracie rozhoduje relativně samostatně, ale na základě záměrně neobjektivních informací nesprávně.

27. 11. 2017
1
1
480
Ostatní nezařaditelné

Holá pravda o válečných štváčích! Netušíte, kdo všechno mezi ně patří

Ukazují, jak obyčejní lidé, kteří doposud žili především ve smyslu nižšího dobra, zaměřeného na svůj vlastní prospěch, dokázali překonat sami sebe. V hraniční situaci se totiž stali schopni položit své vlastní životy, všechny své naděje a všechno své vlastní současné a budoucí potencionální dobro za dobro vyšší. Za dobro národa, který byl napaden dobyvateli. Za spravedlnost, lidskost a mír.

16. 11. 2017
0
0
394
Ostatní nezařaditelné

Člověče nešťastný, neodsuzuj křesťanství!

Položme si totiž zásadní otázku: je možné odsuzovat křesťanství, to jest učení Ježíše Krista, přicházející na Zemi z nejvyšších výšin, přímo od Stvořitele a ke Stvořiteli směřující za to, že jeden z nejbližších Ježíšových spolupracovníků byl zrádce. Vrhá snad Jidášova zrada nejmenší stín zakalení na čistotu Ježíšova učení.
Odpověď je více než jednoznačná: nevrhá.
A přesně toto platí také v celém historickém kontextu.

12. 10. 2017
0
0
496
Ostatní nezařaditelné

Katastrofální letní vedra jako varování lidstvu!

A právě během jedné z vln těchto obrovských veder se v médiích objevila zpráva, že 2. srpna jsme vyčerpali ekologický limit naší planety na rok 2017 a od tohoto dne začínáme žít na takzvaný enviromentální dluh. To znamená, že spotřebováváme více přírodních zdrojů, než biosféra může nahradit jeden rok.
Tento průlom nastává každým rokem o několik dnů dřív, co naznačuje, že naše "potřeby" se neustále zvyšují.

15. 09. 2017
0
0
445
Ostatní nezařaditelné

Jsou Slované méněcenná rasa? Z hlediska západu žel ano!

Dá se samozřejmě namítnout, že jde pouze o názor čistě subjektivní, avšak jako pádný protiargument vůči všem potencionálním obhájcům západu bych rád předložil volně tlumočeno, mimořádně silné poselství slovenského historika Viktora Timuru:
"Pro západ jsou Slované stále cosi méněcenné, co mu má sloužit. Západ totiž vždy byl a stále je vůči Slovanům nepřející a nevraživý. Měli bychom si proto konečně uvědomit, že náš charakter a naše zájmy nejsou totožné se západními.
Základní bytostný princip západu totiž spočívá v expanzi, výbojnosti a v parazitování na bohatství poražených a podmaněných, z čehož až dosud profitoval.

17. 08. 2017
0
1
503
Ostatní nezařaditelné

Jiný, úzkost vzbuzující pohled na podstatu Stvořitele

S tímto uklidňujícím vědomím se pak dále oddávají všem svým přáním, žádostem a choutkám, podvědomě se spoléhaje na jistotu velké, vše odpouštějící Lásky Nejvyššího.
Slepé a bláznivé je lidstvo, které chce vidět Pána pouze takového, jak mu to vyhovuje a ne takového, jaký ve skutečnosti jest. Neboť skutečnost je úplně jiná a vůbec nevyvolává blaženou pohodu a jistotu ochraňující lásky, ale naopak, husí kůži a oprávněnou úzkost. A tato skutečná realita, v celé její nekompromisní tvrdosti zanedlouho plně dopadne na pokrytecké lidstvo.

20. 07. 2017
0
0
482
Úvahy

O bezprecedentním evolučním úpadku současné Evropy

Co však jakýmkoli způsobem odmítá akceptovat přirozený vývoj ke stále vyšší duchovnosti a duchovní zralosti je stejnými zákonitostmi univerza odsouváno bokem, na vedlejší kolej, jako duchovně neperspektivní a proto nevyhnutelně směřující k záhubě.
No a žel, právě toto je stav, ve kterém se v současnosti nachází Evropa.
A při tom Evropa kráčel po celá staletí relativně správně. Byla totiž křesťanskou a hodnoty křesťanství se její obyvatelé snažili vnášet do svých životů.

22. 06. 2017
0
0
446
Ostatní nezařaditelné

Neuvěřitelné, ale doba temna stále trvá!

O středověku se zvykne mluvit jako o době temna. Podívejme se však nyní na jednu z temných událostí temného středověku, která je mimořádně zajímavá tím, že je ve své podstatě plně srovnatelnou s nejsoučasnějším a nejaktuálnějším děním.
Jedná se o násilné rozpuštění řádu templářů kolem roku 1300. Šlo o řád, sdružující v sobě stav duchovní se stavem rytířským.

25. 05. 2017
0
0
441
Úvahy

Probuďme se! Otčenáš nikdy nebyl jen modlitbou!

Skládá se ze dvou části. V první nám je ukázáno, jak máme přistupovat ke Stvořiteli a v druhé, jak máme přistupovat ke svému vlastnímu životu. Čili, co si v něm máme především přát.
"Otčenáš, jenž jsi na nebesích.

27. 04. 2017
0
0
437
Úvahy

Bratři Slované! Nemají nás za nic!

Pokud nevěříte, zadejte si do internetového vyhledávače název: "Harvardský a Houstonský projekt - Plán na likvidaci Slovanů". Jde o mimořádně zajímavý dokument, jehož charakter dokonale vystihuje tato malá ukázka:
"Ukrajinec si bude myslet, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svou svobodu. Bude si myslet, že nakonec dosáhl svobodu. No tehdy se dostane do úplné závislosti od nás.

03. 04. 2017
0
0
550
Ostatní nezařaditelné

Člověče buď člověkem! Také v intimitě!

Toto je ale zásadní omyl, protože skutečnou posvátnost mohou dát vzájemnému tělesnému spojení pouze partneři samotní, přičemž různé nemravné, ba až zvrácené praktiky jejich manželskou intimitu poskvrňují a znečišťují. A žádná svátost manželství na tom nemůže absolutně nic změnit. Nemůže posvětit a očistit to, co je nemravné a nečisté.
Ti, kteří chtějí stát v tomto směru správně tak, jak by jako skutečné lidské bytosti stát měli si musí uvědomit, že k manželskému tělesnému aktu je třeba přistupovat s určitou mírou čistoty a ušlechtilosti.

09. 03. 2017
0
0
451
Ostatní nezařaditelné

Trump! Svět dostal šanci! Využije ji?

To samozřejmě neznamená, že by bylo najednou všechno naprosto bezproblémové, ale minimálně o válce mocností se již jako o skoro hotové věci přestalo mluvit.
Zvolení Trumpa bylo značným šokem pro mocenskou elitu, spojenou s americkými zbrojařskými firmami. Její prezidentskou kandidátkou byla Hillary Clintonová. Byl to šok i pro všechny mediální, politické, mimovládní a mnohé další přisluhovače této elity, kteří za její peníze prosazují její agendu, bez ohledu na zájmy vlastních národů, které zrazují.

09. 02. 2017
1
0
470
Úvahy

O hlubokých duchovních příčinách současného světového dění

Ano, za fatální nevědomosti výše zmíněných skutečností jsou jednotlivci i celé národy jako ovce nenápadně, ale jistě tlačeni k nastolení nového světového řádu nadvlády elit nad absolutně zotročenými masami.
Nic se však neděje náhodou a vše má svůj hluboký smysl. Pokusme se proto, jak již bylo zmíněno na začátku, najít prvotní příčinu toho, proč vůbec k podobné situaci došlo a zároveň se také pokusme pochopit, jaký hluboký duchovní význam a smysl bude mít konečné, absolutní zotročení lidstva, ke kterému to směřuje.
V první řadě si musíme uvědomit, že vše, co se děje má duchovní podtext, protože my lidé žijeme v rámci univerza, které má duchovní rozměr.

12. 01. 2017
0
0
438
Ostatní nezařaditelné

Proč nám chce Tvůrce vzít svobodnou vůli?

Není to definice otroctví. I když zřejmě myšlena v dobrém. Stvořitel nám tedy na jedné straně svobodnou vůli daroval, ale ve skutečnosti chce, abychom se jí zřekli a zcela se mu podřídili. Jak je to tedy.

19. 12. 2016
0
0
466
Úvahy

Bezhotovostní platba jako cesta k totálnímu zotročení

Tento krok byl samozřejmě zdůvodňován výhodami, jaké to přinese. Argumentovalo se zejména bezpečností, spočívající v odstranění rizika nošení vysokých částek v hotovosti. Peníze bude mít totiž každý bezpečně uloženy v bance, odkud si je může kdykoliv vybírat prostřednictvím bankomatu.
Vždy, když se dělá nějaká změna podobného druhu, probíhá zpravidla podle výše uvedeného scénáře.

24. 11. 2016
0
0
458
Ostatní nezařaditelné

Sýrie, USA, Rusko! Světová válka na spadnutí?

Co se vlastně stalo. Americké letouny zaútočily na pozice syrské armády, zabili asi šedesát vojáků a mnoho jich zranili. Okamžitě poté následoval pozemní útok takzvané umírněné opozice, bojující spolu s radikály s Islámského státu, co vypadalo jako koordinovaná akce.
Americká strana tvrdila, že šlo o chybné určení souřadnic.

27. 10. 2016
0
0
444
Ostatní nezařaditelné

Burknini! Lekce mravnosti nemravné Evropě!

A jelikož jde opravdu o dost radikální postoj, jakým se současná moderní Evropa rozhodla chránit "dobré mravy", podívejme se blíže na celý problém právě z hlediska mravnosti a morálky. Z hlediska toho, co je opravdu mravné a co nemravné, bez ohledu na to, zda jde o islám, nebo evropské hodnoty.
Záměrně nepoužívám pojem křesťanství, protože současná Evropa už žel nemá se skutečnými křesťanskými hodnotami téměř nic společného. A je nanejvýš paradoxní, že z hlediska problému burkin se islámský pohled na věc a skutečné křesťanské hodnoty absolutně shodují.

22. 09. 2016
0
0
455
Ostatní nezařaditelné

Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?

Otázky v testu se týkaly oblastí, jako je fyzická kondice, jídlo a zásoby, přístup k pitné vodě, zdravotní zručnost a vybavenost, možnost tepla a úkrytu, momentálně dostupná finanční hotovost, nebo zbraní a ochrany bezpečnosti.
Pokud se trochu hlouběji podíváme pod povrch světového dění, musíme chtě nechtě přiznat, že žel podobné články mají své opodstatnění. Že lidé by prostě měli být připraveni a počítat i takovou alternativou.
Co je ale pak na tom tak iritující.

25. 08. 2016
0
3
573
Úvahy

O lidské schopnosti získat odpověď na všechno

A dojde tomu tehdy, když se dokáže správným způsobem napojit na informační zdroje univerza. Odpovědi pak najednou vyvstanou v jeho nitru, jako jeho osobní vnitřní přežití. Jako něco, o čem ví a jasně cítí, že je to přesně takto a že to ani nemůže být jinak. O čem ví, že je to prostě pravda.

28. 07. 2016
0
0
459
Úvahy

Zničí nás to, co není vůbec vidět?

Vše ostatní, co do výše zmíněné kategorie nepatří, což tedy není možné vidět, ohmatat a co z hmotného hlediska lze považovat za neexistující, to vše je pro současných lidí bezpředmětné a nehodné pozornosti.
A přece. Přece každodenně disponujeme nesmírnou neviditelnou energií, jejímž prostřednictvím si ve svém materiálním ignorantství vůči všemu neviditelnému sami pro sebe formujeme zkázu, záhubu a zničení.
Podívejme se na naše slova a činy.

07. 07. 2016
0
1
504
Ostatní nezařaditelné

Proč potřebují USA a západní státy vládnout světu?

Prvním faktem je skutečnost, že pokud by všechny národy světa žili stejným životním stylem jako západ, potřebovali bychom k tomu energetické zdroje čtyř planet podobných Zemi.
Druhým faktem je skutečnost, že 20 procent populace nejbohatších států světa má na svědomí 80 procent světového znečištění.
No a tyto dva fakta v souhrnu znamenají, že naše planeta s její omezenými přírodními zdroji by prostě neunesla takovou úroveň blahobytu a spotřeby, jaká je dnes běžná na západě. A to tedy, v egoisticky zvráceném myšlení nejmocnějších mužů světa a za nimi stojících šedých eminencí značí, že taková úroveň blahobytu není pro všechny.

10. 06. 2016
0
1
474
Úvahy

Nelítostná kritika materialismu a jeho důsledků

Druhotným projevem tohoto, nepříliš uspokojivého stavu je například stále rostoucí znečištění životního prostředí, problémy s množstvím emisí, s globálním oteplováním, s rozšiřující se ozónovou dírou a s mnoha dalšími podobnými věcmi, které nám slepým již až příliš očividně naznačují dlouhodobou neudržitelnost života na naší planetě, za současného stavu uspořádání lidských záležitostí.
Kdo nežije v nějakém uměle vytvořeném skleníku mimo reality a komu není vše kolem něj naprosto lhostejné, ten si musí nutně položit zásadní otázku: Co s tím. Jak by se dala situace zlepšit. Jak by se dala zlepšit kvalita života, který žijeme.

16. 05. 2016
0
0
595
Úvahy

Dobrý a špatný extremismus! Odhalení pokrytectví a dvojího metru EU

No a přesně k takovému náhlému odhalení falše, pokrytectví a dvojího metru došlo nedávno ze strany EU. Konkrétně ze strany různých, EU nakloněných, oficiálních i neoficiálních zdrojů, které vyjadřovaly své rozhořčení nad nedávnými slovenskými parlamentními volbami.
V nich se totiž do parlamentu dostala extremistická strana a obsadila v něm neočekávaně velký počet křesel. Slovensko bylo kvůli tomu oficiálně i neoficiálně pranýřováno za svůj nacionalismus, dávající do popředí původní slovenské hodnoty, za vyjádření své přízně k extremismu, zaměřenému proti Romům a migrantům, a za své odsuzování evropské politiky multikulturalismu.

15. 04. 2016
0
1
535
Úvahy

Je migrace odplata za ničení jiných národů?

Zkusme si však účinky tohoto Zákona rozměnit na drobné a ukázat si, jak se projevuje především ve vztahu k současné západní civilizaci.
Jak víme z historie, mnohé státy Západu měli své kolonie. Z kolonií odčerpávali materiální, přírodní, ale i lidské zdroje. Ovládání a bezohledné profitování z jiných bylo totiž hlavním cílem kolonialismu.

14. 03. 2016
0
0
523
Ostatní nezařaditelné

Blud multikulturní společnosti

Existuje však i jiný pohled na život. Pohled nejen zdola, od hmoty, ale také shora, z ducha. Pohled, představující určitou nadstavbu nad vnímáním většiny lidí, neschopných ani jen ve svém myšlení překonat hranice hmoty.
No a z tohoto duchovního pohledu se multikulturalismus jeví úplně jinak, protože právě duchovní Zákonitosti určují každému člověku místo na zemi.

21. 02. 2016
0
2
567
Úvahy

Evropský pseudohumanizmus! Co je jeho příčinou?

V čem se skrývá příčina tohoto stavu. Kde hledat kořeny pseudohumanizmu, který z dlouhodobého hlediska ohrožuje identitu evropských národů.
K pochopení příčin se musíme podívat do minulosti. Dnes je již Evropa ateistická a materialistická.

28. 01. 2016
0
0
465
Ostatní nezařaditelné

Jaký je smysl stáří a čekání na smrt?

Pod tlakem bezvýchodnosti, s vizí stupňující se nemoci a bolestivého umírání pak často zvažují myšlenku dobrovolného odchodu ze světa. A jsou i tací, kteří eutanazii i uskuteční, aby se podle jejich názoru vyhnuli zbytečnému utrpení.
Eutanazie se totiž současnému, modernímu a materialistickému člověku jeví z jeho úhlu pohledu jako dobré a humánní řešení. Vždyť přece i zvířeti, které trpí a není mu už pomoci zvykneme usnadnit jeho utrpení a smrtí ho od něj osvobodit.

25. 12. 2015
0
0
514
Jen tak pro radost

Proč vládne světu útlak?

Malé národy mají pouze dvě volby. Buď se stanou vazaly dobrovolně, a to prostřednictvím USA financovaných a řízených, jakože demokratických revolucí, nebo nedobrovolně, a to prostřednictvím přímé vojenské intervence.
Odolat mohou pouze silné národy, které se na jedné straně dokáží vyhnout vlastní vnitřní destabilizaci, řízené prostřednictvím velvyslanectví USA v daných státech, prostřednictvím různých nevládních organizací a podobně. Na druhé straně jsou to národy, jejichž vojenský potenciál nedovolí USA a jejich západním spojencům šířit jejich typ demokracie prostřednictvím bombardování a vojenské síly.

27. 11. 2015
0
0
464
Úvahy

Začátek konce Evropy?

Římská říše tehdy i my dnes jsme dosáhli jakéhosi vrcholu vývoje, který lze dosáhnout čistě hmotným, racionálním a materialistickým snažením a dále už nemáme co nabídnout. Dosáhli jsme relativně vysoké míry blahobytu, která ale měla za následek vznik náboženství konzumu a užívání si. A tato touha po užívání si se stala jedním ze základních hodnot evropské civilizace, s nimiž kráčí ruka v ruce mravní zkaženost, chamtivost, bezohlednost, nečestnost, nespravedlnost a tak dále, a tak dále. Už jednoduše vývojově nekráčíme do kopce, ale z kopce.

30. 10. 2015
3
5
706
Úvahy

Naše hodnoty! Jaké jsou jen bídné!

V jistých regionálních novinách mě upoutal hrubými písmeny zvýrazněn, úvodní odstavec článku o úspěšném současném spisovateli, kterému dosud vyšlo 14 knih. V tomto úvodním odstavci stálo: "Proslavil se svými knihami s mafiánskou tématikou".
Skutečná cena a skutečný přínos každé věci se odvíjí od její hodnoty. Proto vždy v souvislosti se vším, s čím se v životě setkáme bychom se měli v první řadě ptát na hodnoty.

01. 10. 2015
0
0
633
Úvahy

Tragédie institucionalizované víry

Konkrétním účelem tohoto textu je snaha o poučení se z důsledků osudového konfliktu Ježíše Krista s tehdejší institucionalizovanou církví. Ježíšův příběh je totiž příběhem rebela, který přišel do konfliktu s institucí. Do konfliktu se tehdejším plně institucionalizovaným židovským náboženským systémem.
Šlo o náboženský systém, který měl svou pevnou hierarchii, své školy, svůj způsob výuky, své vyhraněné názory a svůj vlastní pohled na pravdu.

04. 09. 2015
0
1
622
Úvahy

Volné vztahy a volná láska devastují společnost

Ale navzdory současnému trendu jsou zde i jiné názory. Snad nemoderní, avšak opírající se o něco vyšší. Názory, snažící se klást na lidi taky o trochu vyšší nároky neponechávajíc jej napospas jejich sklonu k pudovosti, smyslnosti a tělesnosti.
Jsou to samozřejmě ony, v dnešní době tak nepopulární, ale nadčasové, základní lidsko - morálně - etické principy, obsažené v Desateru.

03. 08. 2015
0
0
552
Jen tak pro radost

Co chybí sexuální výchově?

Už jen při zběžném pohledu na pár obrázků, nacházejících se v učebnicích sexuální výchovy třeba v norských, nebo německých školách začínáme odpověď tušit.
Odpor se zvedá proto, že lidé, kteří nejsou dosud zcela otupělí morálním úpadkem společnosti jasně vnímají, že v dětech jsou prostřednictvím současného pojetí sexuální výchovy cíleně prolamované a destruované všechny hranice zdravého studu. Že je v nich prostřednictvím vulgárně exaktní racionality potlačován stud, který v souvislosti s těmi nejintimnějšími věcmi přirozeným způsobem pociťuje každá normální lidská bytost.
Všechny sexuální aktivity, ba dokonce i ty méně standardní mají být považovány za zcela normální a rovnocenné.

06. 07. 2015
0
0
567
Úvahy

Až ke kořenům všeho zla ...

Někdo v pravicové politice a její představitelích, jiný zase v politice levicové a její příznivcích. Někdo v politice USA a států Evropské unie a jiný vidí zase úhlavního nepřítele všeho pokroku v Rusku. Nadává se na poslance a úředníky, na primátory, na policisty, na banky, na finanční skupiny, přičemž každý z nich nese nepochybně určitý díl viny na tom, že se nemáme tak dobře, jak bychom chtěli.
Lidé jasně cítí a dennodenně prožívají, že takovým způsobem, jakým to funguje dnes to není úplně v pořádku, ovšem ve vnímání příčin tohoto stavu se jejich názory rozcházejí.

04. 06. 2015
0
0
544
Ostatní nezařaditelné

Jiný a zvláštní pohled na sexualitu

Zmíněný text byl poměrně krátký a zde je jeho volné přetlumočení:
"Kdybyste se vzájemně tělesně nespojovali tak často, jak je to dnes zvykem, ale pouze občas a to raději méně než více, nevyskytoval by se mezi vámi ani jediný, který by nebyl minimálně jasnovidcem.
Takovým způsobem a v takovém množství, jak je to však dnes obecně zvykem, promrhávají ať už muži nebo i ženy své nejlepší síly. Těmito výstřelky se zbavují duši zušlechťujících životních sil, z nichž jim nezůstane nikdy taková zásoba, aby se prostřednictvím ní mohlo v jejich duši soustřeďovat stále intenzivněji světlo.
Z tohoto důvodu se lidé stávají stále duchovně línějšími a pouze na tělesné požitky zaměřenými bytostmi.

11. 05. 2015
0
0
535
Úvahy

Proč je současné pojetí emancipace špatné?

Vezmime si konkrétny príklad, a síce deň a noc. Ide o dva protiklady, ktoré tvoria vo vzájomnom spojení harmonický dvadsaťštyrihodinový cyklus. V ňom je opäť harmonickým spôsobom vymedzený čas aktivity a odpočinku. Ďalšími príkladmi je trebárs teplo a zima, príliv a odliv, nádych a výdych a podobne.

16. 04. 2015
0
1
650
Úvahy

O právu křesťanství na lásku Stvořitele

Má tedy křesťanský svět právo na lásku Stvořitele, o které se suverénně domnívá, že ji má absolutně jistou. Je oprávněné neustálé sebaujišťování křesťanů o tom, že všechno milující Láska Nejvyššího se nad nimi ustavičně sklání a oni žijí v její přízni a ochraně. Jsou tyto domněnky pravdivé, nebo je to jen sladká lež, kterou si křesťanství namlouvá.
Zkusme se nyní společně podívat na tuto choulostivou věc jasným pohledem a odhrnout závoj z jedné nejzásadnějších tezí křesťanského světa, jejíž skutečná podstata je žel zcela jiná.

26. 03. 2015
0
0
570
Ostatní nezařaditelné

Chcete mít lehkou smrt?

Naši problematiku si přibližme na dvou příkladech, a sice na člověku materialistickém a ateistickém, čili člověku přesvědčeném o tom, že po smrti už nic není a na člověku idealistickém, čili přesvědčeném o existenci života po smrti.
Materialista a ateista věří jen ve svůj krátký pozemský život. Nic jiného pro něj neexistuje. Dokonce ani ve svých myšlenkách nepřekračuje hranice hmotného světa, protože i ve svém nitru se zabývá pouze tím, co je podle něj reálné a co tedy má nějaký význam a nějakou cenu.

09. 01. 2015
0
2
701
Ostatní nezařaditelné

Vztah církevních věrouk k absolutní Pravdě

Takové hluboké zkoumání je založeno na tom, že pokud to, co vlastním je opravdu absolutní Pravdou, není se vůbec třeba bát žádné konfrontace. Naopak, podobnou konfrontací se může moje přesvědčení pouze utvrdit a moje víra pouze posílit.
Pokud ale nestranná konfrontace s jinými názory otřese tím, co jsem považoval za absolutní Pravdu, třeba si pak odvážně přiznat, že moje domněnka byla nesprávná a že skutečnou Pravdu je nutné teprve najít.
Zkusme se nyní z tohoto úhlu pohledu podívat na křesťanské církve.

18. 12. 2014
1
2
690
Ostatní nezařaditelné

Kletba ustavičného mlžení Pravdy

A právě dnešní doba se vyznačuje přílivem nesmírného množství informací, tedy i duchovních, ve kterých se můžeme bez správného výběru přímo utopit a paradoxně, přece zůstaneme žízniví protože skutečné, osvěžující a občerstvující Pravdy v nich skoro vůbec není, nebo jen kde tu pár kapek.
Přebytek duchovních informací v dnešní době je však svědectvím pokřivenosti člověka, který chce dychtivě vědět stále více, přičemž sklouzává do povrchnosti a přehlíží to nejpodstatnější. Ty tisíce knih, nacházejících se na policích s esoterickou literaturou v knihkupectvích není v podstatě ničím jiným, než pomníkem lidské pýchy a domýšlivosti, které nejednou pouze matou vážně hledající a znemožňují jim najít skutečnou Pravdu, vyznačující se prostotou a jednoduchostí.
Jen se totiž hlouběji zamysleme nad skutečností, že velkému Tvůrci univerza stačily k vyjádření Jeho Vůle a požadavků vůči lidstvu dvě kamenné desky Desatera.

20. 11. 2014
0
0
613
Ostatní nezařaditelné

Nejdříve hodnoty, pak chléb!

Takových, životem těžce zkoušených lidí je dnes hodně. Je velmi mnoho lidí, kteří mají podle jejich vlastního názoru příliš těžký život na to, aby se mohli nějak vážněji zaměřit na realizování vyšších hodnot ve svém životě.
Ale pozor. Tito lidé, a vůbec všichni lidé by měli vědět, že život kolem nás, že vnější poměry ve kterých se nacházíme jsou jen zákonitým odrazem hodnot, kterým žijeme a které uznáváme.

31. 10. 2014
0
0
703
MIMO

Odkaz mŕtveho...

A preto teraz na jeho prianie všetkým pripomínam: Žite svoj súčasný život s vedomým, že smrťou nič nekončí, ale všetko ďalej pokračuje. A že je to práve takto a nie inak zistí každý z nás veľmi rýchlo po odložení svojho fyzického tela.
Veľkou a zásadnou otázkou však zostáva, ako a akým spôsobom to po smrti ďalej pokračuje. Tak, ako je to na zemi.

07. 10. 2014
0
0
667
Ostatní nezařaditelné

Jak se stát dobrým člověkem?

V pedagogické praxi existuje například disciplína s názvem metodika, hovořící o konkrétních a co nejefektivnějších způsobech, jak žáky naučit požadovanou látku. Nebo pokud si třeba pořídíme nábytek v rozloženém stavu, dostaneme k němu přesný návod, jak ho složit.
Když se však zpětně dívám na to, co jsem si dosud vyslechl v různých chrámech zjišťuji, že právě tohle mi tam chybí. Že mi tam chybí konkrétní metodický postup a zcela konkrétní návod, jak se stát dobrým člověkem.

11. 09. 2014
0
1
669
Ostatní nezařaditelné

Doba revolučních změn!

Při pohledu na to si člověk musí položit otázku: Může z takového něčeho sejít opravdu cosi dobré. Může sejít něco dobré z fanatického pokřikování, ze zuřivé nenávisti, ze zloby připravené k násilnosti, z brutality a krve. Vždyť přece věci dobré a pozitivní nelze prosadit prostřednictvím zla a nízkosti. Nebo snad ano.

15. 08. 2014
0
0
700
Ostatní nezařaditelné

Kde sa stratila Láska Božia?

Aby pred tými zlými bola napokon definitívne zatvorená brána života a zostal im už len plač a škrípanie zubov. Aby boli polapení, poviazaní a vrhnutí to temnoty tak, ako sa to stalo zlým a neverným sluhom v podobenstve.
Takéto niečo sa zdá priemernému kresťanovi príliš tvrdé na to, aby to korešpondovalo s Láskou, za ktorú považuje Stvoriteľa, hoci na druhej strane sa v evanjeliách nachádza množstvo pomerne tvrdo a prísne formulovaných zmienok o tomto dianí.
Kde sa teda skrýva pravda.

24. 07. 2014
0
0
635
Úvahy

Strach z posledného súdu

Z tohto dôvodu by ľudia mali poznať pravdu. Pravdu o veľkom, prísnom a konečnom zúčtovaní, pred ktorý stojíme. O zúčtovaní vo stvorení, ktoré oddelí dobrých od zlých tak, ako sa oddeľuje kúkoľ od pšenice.
Že ide o vec vážnu a dôležitú dokazujú i evanjeliá.

01. 07. 2014
0
0
793
Ostatní nezařaditelné

Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Lebo vraj naše telo, ktoré nám patrí je iba naším vlastným majetkom a my si s ním môžeme robiť čo chceme. To znamená, že máme legitímne právo plne vyžiť jeho sexuálneho potenciálu pre vlastné potešenie. Či už v partnerskom vzťahu, alebo ak partnera nemáme vlastným seba uspokojovaním.
A aby sa v tom človek necítil nijako obmedzovaný, začína sa čoraz viacej negovať spojitosť sexuality s morálkou a etikou.

06. 06. 2014
0
1
666
Ostatní nezařaditelné

Sila celku zvíťazí!

Ľudia tohto sveta sa však z pôsobenia pre prospech celku vyčlenili svojim egoizmom. Egoizmom, hľadiacim iba na prospech seba samého.
Áno, väčšina toho, čo ľudia tejto zeme robia je robené iba pre ich osobný prospech. Práve takéto uvažovanie je základom všetkých ich snáh.

12. 05. 2014
0
0
869
Ostatní nezařaditelné

O cestě k lepší budoucnosti

Vzestup a pád. Dva pojmy, od dávnověku až po současnost neodlučitelné spojeny s historií lidstva. Starověký Egypt, řecká civilizace, římská říše, fašismus, komunismus a množství jiných příkladů. Vzestup a dříve či později, se železnou jistotou pád.

17. 04. 2014
0
0
730
Úvahy

Z dávnych egyptských mystérií...

Bytie človeka je zasvätené jeho duchovnému vývoju. Prostredníctvom tohto vývoja dochádza k jeho prerodu z animálnej bytosti, uznávajúcej iba zákonitosti vlastného ega v nesmrteľnú bytosť, ktorej je dovolené kráčať po cestách, nachádzajúcich sa za hranicami bežných smrteľníkov.
Ľudská duša sa opakovane vteľuje na zem a človek tak pokračuje v procese postupného zdokonaľovania, stanoveného Stvoriteľom. Duša vstupuje do rôznych tiel, zakladá rodiny, objavuje sa v rôznych epochách a na rôznych miestach, zažíva rôzne ekonomické podmienky a zdravotné komplikácie.

24. 03. 2014
0
0
859
Ostatní nezařaditelné

Ako bude zem očistená od zla?

V každom človeku, nech je už akokoľvek zlý sa vždy nachádza predsa len niečo dobrého. Každý z nás má okrem temných osudových vlákien, ktoré si tká svojou náklonnosťou ku zlému i svetlé vlákna chcenia k dobrému.
K zničeniu zla na zemi dôjde zvýšeným vyžarovaním Svetla do všetkých osudových vlákien ľudí, ktoré si utkali svojim myslením a jednaním. Žiara, tlak a neuveriteľným spôsobom zvýšená sila sa teda vleje do absolútne všetkých osudových vlákien dobrého i zlého chcenia ľudí tejto zeme.

20. 02. 2014
0
0
696
Ostatní nezařaditelné

Životní potřeba svěcení svátečního dne!

Nicméně tento přístup je pouze svědectvím jejich velké povrchnosti a pohodlnosti, protože samotná účast na pobožnosti nám nikdy nemůže posvětit den sváteční.
Účast na pobožnosti je tím nejlepším předpokladem pro to, abychom sváteční den mohli správně posvětit, avšak toto musíme učinit jen my samotní. Každý sám za sebe. Ve skutečnosti jedině člověk sám může posvětit den sváteční.

04. 02. 2014
0
0
842
Úvahy

Ako prežiť spojenie so Svetlom

Niet slov, ktorými by sa dal adekvátne vyjadriť a popísať moment dotyku duše človeka s nádherou vyžarovania Svetla vševládneho Boha. O Bohu samotnom tu reč nie je a ani byť nemôže. On totiž tróni v človeku nikdy nedosiahnuteľných výšinách. A z Jeho súcnosti žiari Svetlo, z ktorého všetko vzniklo a všetko je ním udržiavané.

09. 01. 2014
0
0
934
Ostatní nezařaditelné

Obhajoba zákona karmy

Výhrady bývajú rôzne. Jednou z nich je napríklad pochybnosť o etickom účinku zmieneného zákona. Ide o pochybnosť o tom, ako môže človeka zušľachtiť trest, ktorým pyká za činy spáchané v minulých životoch, o ktorých nič nevie a ktorých morálny dosah si už nepamätá. Podľa zástancov uvedenej tézy je zákon karmy iba chabým a naivným pokusom o obhájenie spravodlivosti Najvyššieho uprostred sveta plného utrpenia.

13. 12. 2013
0
0
860
Úvahy

Smutná nevedomosť o zmysle života

A táto zarážajúca nevedomosť sa odráža vo všetkom, čo ľudia robia, ako žijú, ako uvažujú a ako hovoria. Týmto všetkým dávajú najavo fatálnu nevedomosť o účele vlastného jestvovania. Ľudia nevedia, aký má ich bytie zmysel a táto nevedomosť sa šíri z generácie na generáciu ako prekliatie už po celé stáročia. A dokonca ani doba vedecko technického pokroku na tom celkom nič nezmenila.

21. 11. 2013
0
0
728
Jen tak pro radost

Otupenosť más!

Otázka: Žijeme v dobe, keď sú hodnoty utláčané do úzadia. Žijeme rýchlo a povrchne. Stíhate vnímať aj tento reálny život.
Odpoveď: Ak ma v poslednom čase niečo desí, tak je to presne toto, čo sa na nás valí.

24. 10. 2013
0
0
929
Ostatní nezařaditelné

Ako myšlienky určujú náš osud

Pozrime sa na dvoch študentov, ktorí sa majú v rámci jedného maturitného predmetu naučiť sto otázok. Snaživý študent ich deväťdesiatosem perfektne ovláda a iba dve z nich sa naučiť nestihol.
U menej snaživých študentov býva tento pomer obrátený. Oni dobre ovládajú iba dve otázky.

26. 09. 2013
0
0
850
Jen tak pro radost

Skromnosť! Jediná možná cesta!

Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo svojej poslednej správe jednoznačne hovorí o globálnom otepľovaní a rastúcom skleníkovom efekte. Atmosferická koncentrácia oxidu uhličitého sa napríklad v roku 2010 zvýšila o 39 percent v porovnaní s predindustriálnym obdobím, metánu o 158 percent a oxidu dusného o 20 percent. Všetko sú to skleníkové plyny, súvisiace s ľudskou činnosťou. Táto zmena zloženia atmosféry spôsobuje, že globálna teplota stúpa, čo má výrazný vplyv na hydrologický cyklus a spôsobuje zmeny poveternostných a klimatických pomerov.

03. 09. 2013
0
0
986
Úvahy

Čo nám chce povedať choroba?

Vnútorný, citový a myšlienkový život človeka je zákonitosťami univerza podriadený nevyhnutnosti zachovávania určitého, chceného stavu harmónie. Zachovávanie tejto harmónie sa potom na fyzickej úrovni tela prejavuje ako zdravie.
Ak však vo vnútornej, duševnej, citovej a myšlienkovej rovine dôjde k vybočeniu zo stavu harmónie a toto vybočenie trvá dlhšiu dobu, v telesnej rovine sa časom nevyhnutne prejaví ako choroba.
Vybočenie z požadovaného stavu vnútornej harmónie sa teda prejavuje disharmóniou fyzického tela, ktorú nazývame chorobou.

15. 08. 2013
0
0
822
Jen tak pro radost

Diablov plán

"Prirodzenosťou ducha je zdokonaľovať sa a napredovať ku Svetlu. Nemôžeme ľuďom úplne zabrániť, ak sa chcú zdokonaľovať a žiť podľa Božích zákonov, ale môžeme ich cez rozum tak ovplyvniť, že zabudnú na to, prečo sem prišli. “
„Žiadam od vás toto“, povedal diabol:
„Otravujte ich myseľ, aby nemali čas myslieť na svojho Stvoriteľa a prestávali s ním udržiavať spojenie. Aby tú energiu, ktorú On vysiela do stvorenia ľudia použili nie pre Svetlo, ale pre nás a tým nás posilnia.

15. 07. 2013
0
0
829
Jen tak pro radost

Ľudia stojaci pod zvieraťom

Boli ste niekdy vo voľnej prírode. Určite áno. Určite ste videli jej krásu, nádheru, sviežosť a prirodzenosť a to v každom čase a v každom ročnom období. Ľudia si chodia do prírody oddýchnuť a pookriať.

17. 06. 2013
0
0
804
Úvahy

Nekvalita plodenia plodí nekvalitu

Skúsme si predstaviť, aké oveľa rozdielne by to bolo vtedy, ak by dvojica pristupujúca k telesnému spojeniu vedela o požiadavke zachovávania čistoty a ušľachtilosti, vzťahujúcej sa na každú ľudskú bytosť, ktorá smie žiť vo stvorení a na všetko, čo táto bytosť činí.
Ak by teda táto naša dvojica o tom nie len vedela, ale vo svojom cítení a myslení, ako i vo svojej reči a jednaní by sa vždy snažila o dôsledné dodržiavanie čistoty a ušľachtilosti. No a s takýmto vnútorným postojom k absolútne všetkému vo svojom živote by samozrejme pristupovali i k vzájomnému telesnému spojeniu.
A teraz, v ostrom kontraste si zase predstavme inú dvojicu, ktorá nikdy nepočula o nijakej požiadavke čistoty a ušľachtilosti, ktorú by mala uplatňovať vo svojom živote.

16. 05. 2013
0
0
902
Jen tak pro radost

Kam vedú naše cesty po smrti?

Ale predsa len svojim strachom a úzkosťou zo smrti, predsa len svojim bojazlivým vyhýbaním sa tejto téme doteraz smrti ešte nikto neunikol. Ide totiž o jednu z mála istôt, ak nie jedinú stopercentnú istotu, ktorú v našom neistom živote na zemi máme.
Nemá preto žiaden zmysel strkať hlavu do piesku pred realitou, ktorej aj tak neunikneme. Práve naopak.

25. 04. 2013
0
0
996
Úvahy

Uvidel som smrť!

Veľa cestujem a stretávam množstvo ľudí. Rád ich pozorujem a často vidím, ako sa tešia a smejú. Vidím ich mladosť a bujarosť, ich inteligenciu a rozhľad, ich sebaistotu a sebavedomie. A v takých chvíľach sa občas stáva, akoby zrazu spadol závoj a ja som mal možnosť uvidieť, čo je za tým.

04. 04. 2013
0
0
918
Úvahy

Môžeme všetko, ale...

Áno, na internete je dnes možné vidieť úplne všetko. Autentické videá so zabíjaním ľudí, či stovky iných zvráteností. Môžeme túto ponuku prijať a môžeme sa na to pozerať. Avšak negativita, ktorú to obsahuje, nevyhnutne doľahne do nášho vnútra.

07. 02. 2013
0
0
934
Úvahy

Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?

Ako je možné tvrdiť, že pravdu majú obe skupiny. Pozrime sa teda do podstaty problému.
Ako už bolo povedané, človek nemôže v nijakom prípade obísť skutočnosť vlastnej sexuality. Z tohto dôvodu by o nej mali byť aspoň čiastočne poučené staršie deti a samozrejme, dôkladnejším spôsobom dospievajúce deti vo vyšších ročníkoch základnej školy.

17. 01. 2013
0
1
913
Jen tak pro radost

Nekompromisnosť prírodných Zákonov

Ale pozor. Ich využitím sa človek nestal pánom prírody, ako si o sebe namýšľa. Naopak. Aby mal z nich prospech, musel a musí sa im bezvýhradne podriadiť.

26. 12. 2012
0
0
1312
Úvahy

Kontroverzná téma ľudského utrpenia

Spravodlivý Zákon spätného účinku platí bezo zvyšku a to aj v tomto prípade. Treba iba vedieť, že na zemi nežijeme len raz, ale že sme tu boli už mnohokrát.
Žiadne dieťa teda nie je nevinné. Z minulosti, presahujúcej jeden pozemský život, si v mnohých prípadoch prináša veľmi ťažké previnenia, ktoré musí odčiniť a ktorých odčiňovanie sa už v rannom detskom veku môže prejaviť ťažkou chorobou.

07. 12. 2012
0
0
1076
Úvahy

Prečo existuje utrpenie?

Odpoveď na všetky tieto a podobné otázky je drsná a tvrdá rovnako, ako neraz býva i utrpenie, ktoré či už nás, alebo ľudí okolo nás často v živote stretá. Stvoriteľ všehomíra totiž nie je iba Láskou, ako sa vo všeobecnosti myslí. Stvoriteľ je zároveň i Spravodlivosťou. Spravodlivosťou neoblomnou, nepodplatiteľnou, tvrdou a prísnou.

12. 11. 2012
0
0
1001
Úvahy

Spojenie ateistov s Výšinami

Treba samozrejme najskôr zdôrazniť, že to neplatí pre každého ateistu, ale len pre toho, kto sa vo svojom živote snaží byť čestný, spravodlivý, ušľachtilý a ústretový voči ostatným ľuďom. Kto má tieto vlastnosti, alebo sa o ne aspoň usiluje, ten má podľa miery ich intenzity zodpovedajúcu mieru spojenia s duchovnými Výšinami a to i bez toho, že by on sám o tom vedel.
Prečo. Lebo Stvoriteľ je zosobnením, zdrojom a východiskom všetkej spravodlivosti, ušľachtilosti, cti a pomoci všetkému a všetkým.

18. 10. 2012
0
1
1142
Úvahy

Poburujúce predpovede počasia

V dnešnej sebeckej dobe všeobecného upriamenia ľudí iba na seba samých je ich slepým egoizmom poznačené takmer všetko, ba dokonca i taká zdanlivo odťažitá vec, akou je predpoveď počasia. Vždy, keď som ju v poslednej dobe počúval, ma vyslovene poburoval egoizmus z nej priam sršiaci. Egoizmus, uzurpujúci si právo mať všetko tak, ako chcem JA. Ako to je výhodné práve pre MŇA a nič iného ma nezaujíma.

25. 09. 2012
0
0
959
Úvahy

Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?

Naša civilizácia je plná zla. Plná egoizmu, chamtivosti, materializmu, závisti, bezhlavej túžby po peniazoch, moci, majetkoch a užívaní si. Plná nečistoty, vyzývavého vyzdvihovania telesnosti a zvrhlosti. Plná nespravodlivosti, arogancie, pýchy, neúcty a bezcitnosti voči iným a tak ďalej a tak ďalej.

05. 09. 2012
0
0
865
Jen tak pro radost

Skazené a cudzoložné pokolenie!

Keďže už pred 2000 rokmi bol vzťah mužov k Čistote veľmi biedny, musel ten, ktorého nazývali Láskou, predniesť na ich adresu veľmi drsné slová. Žiaľ, odvtedy to s mužským svetom ide v tomto smere stále nadol. Ako výstraha vtedy zaznelo:
„Ak vám bolo kedysi povedané - nescudzoložíš, dnes už musíte vedieť, že každý, kto žiadostivo vzhliadne na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Chráňte sa preto hriechu cudzoložstva.

13. 08. 2012
0
6
1123
Ostatní nezařaditelné

Dôsledky incidentu v obchode

Vo vzťahu k uvedenému incidentu vo mne vyvstali dve, možno až neuveriteľné asociácie.
Asociácia prvá:
Na otázku farizejov a zákonníkov, adresovanú Kristovi, prečo si jeho učeníci pred jedlom neumyli ruky odpovedal: Človeka nemôže poškvrniť potrava, ktorá doň vchádza ústami a je napokon vylúčená do stoky. Človeka poškvrňuje to, čo z neho vychádza. Z ľudského vnútra, z ľudského srdca totiž vychádza všetka nečistota, zmyselnosť, chamtivosť, lakomstvo, závisť, nenávisť a mnoho iného, čo ho poškvrňuje.

26. 07. 2012
1
0
1005
Jen tak pro radost

Veľký deň účtovania

Keďže pred 2000 rokmi sme Božiu Lásku pribili na kríž ajej princípmi sa doteraz odmietame riadiť, prichádza k nám teraz Stvoriteľ úplne inak. Prichádza k nám už nie vLáske tak, ako pred 2000 rokmi, ale vSpravodlivosti. VSpravodlivosti, ktorá každému nadeľuje presne to, čo si zaslúži. Či už jednotlivcovi, národu, alebo celému ľudstvu.

02. 07. 2012
0
0
1118
Jen tak pro radost

Kam nás privedie naša neskromnosť?

Ten, kto sa možno aj nečestným spôsobom dostal na výslnie spoločnosti, ten sa naozaj asi ťažko dobrovoľne vzdá všetkého, čo mu jeho postavenie ponúka. Veľmi ťažko sa svojich vymožeností apohodlia dobrovoľne vzdajú dokonca ití, ktorí majú vporovnaní selitou spoločnosti omnoho menej.
Takzvané vyspelé štáty sveta žijú v súčasnosti vo vysokom nadštandarde a blahobyte. V prebytku, ktorý je až neprirodzený.

18. 06. 2012
0
1
1155
Úvahy
Nahoru