V klubu Povaleč
přišel ke mně pes
a řek:


Co vlastně chceš?
Vadneš tu u piva
jako ty lilie
na kraji trávníku
pod tratí
I ty holubi
na stromě u vchodu
o svoji větev
perou se
Ty v trpkých vzpomínkách
pořád se houpeš
a  žluč ti nesvědčí

Pak
jeden holub spad'
a vevnitř začli hrát
jako už tolikrát
na nás sklouzlo
rytmu kouzlo
a celý sál
tančil ač stál
v klubu Povaleč
pod tratí

mluvící pes
křídla mi nes

tří malý piva
mi to dosvědčí