Napsal jsem novou báseň

Jsi blázen.
A proč.
Že píšeš básně.
Nejen pro tvé "kvoč",

21. 09. 2023
2
4
31
Miniatury, hříčky

Dále psát

O čem ještě rád
a co si tak přát,
o tom i o všem.
Klíčem k tomu vjem,

20. 09. 2023
0
0
22
Miniatury, hříčky

Bílé linky po nebi

Jedna se píše tím směrem,
jiná míří zase jiným.
Každá tak z výše svým perem,
a dál pak šíří zázemím.

19. 09. 2023
0
1
21
Vázané verše

Hluboce lidská

Když není radosti
ani bolesti,
přibývá zlosti
z nespokojenosti.

15. 09. 2023
0
3
26
Miniatury, hříčky

Ranní dýchánek

Vlahý průvan si se záclonou hraje,
vane oknem, vlní ji od okraje.
Čerstvě i posečenou trávou sycen,
ranní, svěží zvenku tak vzdouvá plíce.

14. 09. 2023
0
1
28
Vázané verše

V úlu pólů

Ještě píše
spíše příště
a pak kde co
lapák něco.

12. 09. 2023
1
2
42
Miniatury, hříčky

Básnička

Vázaná,
jako tkanička,
smyčkou svou i stažená,
nazvaná tak

10. 09. 2023
2
0
46
Miniatury, hříčky

Zradí

Slovo si prozradí,
čím zní i v pozadí.
Zření, snění, chvění,
na čem staví lpění.

07. 09. 2023
0
0
28
Miniatury, hříčky

Jednohlasá

I dotkla se spása,
v kruhu své všednosti,
rubu vznešenosti,
doklad sebe hlásá.

05. 09. 2023
2
0
32
Miniatury, hříčky

Tou vyvolenou

Kam i dohlédne ozvěnou,
přáním zván či zřením lákán,
vytouženou v srdci změnou,
vstříc svým sněným dálkám.

04. 09. 2023
1
1
27
Vázané verše

Příliš

Příliš mnoho, toho ´s koho´
a málo touhou sněného,
křehkého, ne však směnného,
k čemu tak prosebně vzhlížíš.

01. 09. 2023
0
0
25
Vázané verše

On a ona

Vzkázala mi,
buďme známí.
se slzami.
Nejsme zváni,

27. 08. 2023
1
0
29
Miniatury, hříčky

Zlatá střední

Klekne před ní
řekne: všední
vzhlédni, přepni.
Jaký okov

22. 08. 2023
1
3
67
Miniatury, hříčky

Letní

Zpěvní ptáci již ztichli
a dny, jakoby zpychly.
Zlostný hrom, pohon auta
i ostrý klakson chvátá.

20. 08. 2023
1
0
31
Vázané verše

V přítmí světla

Rytmy s rýmy pojí
hojí a splétá,
jak se tak střetá
s nimi i v boji.

18. 08. 2023
1
0
27
Vázané verše

Volič kritický

Prakticky nic
a teoreticky.
Všemu vstříc.
Kážete bludy,

12. 08. 2023
1
0
40
Blbůstky

V trní jehličí

Vzpomínky, jež v hlavě klíčí
a bodají vždy potají.
Myšlenky, co právě křičí
či ve skutky se odlíčí.

11. 08. 2023
1
1
45
Vázané verše

Báseň neumírá

Umírají její básníci,
na básníky jen si hrající,
kde neumí míra a víra.

09. 08. 2023
2
1
67
Miniatury, hříčky

Z porodnice

Právě se narodil
i správně
právně
a hlavně

07. 08. 2023
0
0
61
Blbůstky

Páv

Krásný je jen projev z hloubi,
okrasný, jak oděv zhouby.
Krása se i s chloubou snoubí,
avšak ne, když pýchou zdobí.

05. 08. 2023
0
0
42
Vázané verše

Je ten

tedy není
jeho jmění
je jen sen

04. 08. 2023
1
1
47
Miniatury, hříčky

Máj (první část, K.H.Mácha) + vlastní inspirace básní

Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

01. 08. 2023
0
0
48
Vázané verše

Chatka

Tam v dáli, na tom úbočí,
ve stráni kopce u lesa,
jenž níže k potoku klesá
a v údolí potom vkročí.

31. 07. 2023
0
0
53
Vázané verše

Tolik

Čeho a kolik.
Tvého všeho,
přes či pod míru,
stres plodí i hru.

25. 07. 2023
1
0
35
Miniatury, hříčky

Na čí stojí straně

Svým způsobem na všech,
byť i okamžikem myšlenky,
na níž led jen tenký,
jako pouhý nádech.

23. 07. 2023
0
11
99
Vázané verše

Té umělé / V podobojí

Té umělé
Vyčíslit se to nedá,
byť je číselná řada
i nekonečná věda,

21. 07. 2023
0
0
31
Miniatury, hříčky

Při ranní kávě

Tak, abys věděl.
Ale já to vím.
Nic nevíš.
Chceš mi snad vyznat lásku.

20. 07. 2023
2
1
54
Blbůstky

Co z toho

Ten milý pohled
a jeho ohled,
v němž vždy taje led.
I milý úsměv,

19. 07. 2023
0
2
53
Miniatury, hříčky

Mráček...

. si letí oblohou,
jedním směrem bez otáček.
Za ním druhý, řazen třetí,
ne však spletí s dohodou,

14. 07. 2023
1
2
32
Vázané verše

Báseň bez rýmů?

To je tělo bez kostýmu,
jen tak ve svém spodním prádle,
ještě k tomu spíše zvadlé
či zahalené do dýmu.

12. 07. 2023
0
0
39
Vázané verše

Tam kamsi

Adresa na velká nebesa,
tam, odkud to všechno pochází.
Ze světa malého tělesa,
kde svým vývojem i prochází.

11. 07. 2023
0
0
31
Vázané verše

Ustát

Zůstat, ne stát,
jen ne ustat
a sen si zdát,
ten nespat.

09. 07. 2023
0
0
36
Miniatury, hříčky

Hádavá

Nepleť se do mých věcí,
ale ty se pleteš do mých.
To proto, že jsme se spletli,
a jako blízcí svědci

08. 07. 2023
0
0
46
Vázané verše

Na skok

Tam i jinde, nebo sem tam
jen tak být,
jak co vlídné
a dále pak snít svůj náskok.

07. 07. 2023
2
2
50
Miniatury, hříčky

Krok...

. do světla, tvého světa,
zpoza té tmy v zázemí,
kde sen vadne či vzkvétá.
Nikdo ve svévoli neví,

06. 07. 2023
3
2
66
Vázané verše

Máj - první část, K.H.Mácha (originál v přepisu do češtiny 20.století a úprava textu)

Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

05. 07. 2023
0
96
836
Vázané verše

Pouze

Psát také stroze o své touze,
pohled zbožný, jak i možný,
v této znělé poloze.
Krok za krokem, rok za rokem

04. 07. 2023
1
0
44
Vázané verše

Zázračný lék

Z horkého čaje stoupá pára,
jímž zapíjím svůj česnek ranní.
Tak odvěká zní pravda stará,
jak účinně i zdraví chrání.

02. 07. 2023
3
2
52
Vázané verše

Tu i tam

Válejí se mlhy, v kopci naproti,
časně z rána, chladem deštivé noci.
Do toho tu zpěv pěnice horoucí,
jež svůj ostrý hlas vždy brzy zkrotí.

01. 07. 2023
0
0
49
Vázané verše

Proč?

O tom dohra není.
Spor a pravda znění,
souboj kolotoč.
Nesniž v odpovědi,

30. 06. 2023
0
0
30
Vázané verše

Naše

Každý mýlku, tahá chvilku,
nebo déle, někdo směle,
vždyť mýliti se je lidské,
epické či lyrické.

28. 06. 2023
1
0
38
Miniatury, hříčky

Zkrátka

Dát si pozor
na svůj hovor
jeho obor
a ponor.

27. 06. 2023
0
0
32
Miniatury, hříčky

Hájku

Jak jsi starý, zelený,
v poli tísněn změněný.
Datel černý pláče,
vidí-li oráče.

26. 06. 2023
1
14
119
Vázané verše

Ta tvá

Přičíst, nebo odečíst,
přidat snad či ubrat list,
tím si není nikdy jist.
Co je to ta neznámá,

25. 06. 2023
0
0
27
Vázané verše

Letní

Běda tomu,
kde síla hledá.
Běda tomu,
kdo spílá hromu,

23. 06. 2023
1
7
109
Vázané verše

Zůstat svůj

Daným slovem
jím i sbohem
stůj co stůj.
Krokem za svým

22. 06. 2023
0
0
48
Miniatury, hříčky

Báseň

Znění slov
a jejich chov.
Základ, zdění, krov
dle osnov,

21. 06. 2023
0
0
31
Miniatury, hříčky

Mini max

Včera.
Co včera.
Zvečera.
Co včera zvečera.

20. 06. 2023
1
0
45
Miniatury, hříčky

Černohlávek

A jak si sám prozpěvuje,
tam, kdesi v koruně stromu.
Ba ne, to je´ta´pěnice,
co si tak troufá velice.

18. 06. 2023
0
0
38
Vázané verše

Program chuti

Program chuti
K čemu nutí.
K rozhodnutí
se oddati

17. 06. 2023
0
0
33
Miniatury, hříčky

Slunečný den

Jak těžko báseň napsat,
o čem, proč, dobře a jak.
Třeba v ní jen tak jásat,
nebo snad, jako maják.

16. 06. 2023
3
0
55
Vázané verše

Je to tak

Až nátlak
a atak,
pak opak.
I kdepak

12. 06. 2023
0
0
31
Blbůstky

Ze snu

Krátký spánek
nádech, výdech
vize plytká
něžná kvítka

11. 06. 2023
0
10
107
Miniatury, hříčky

V letu se pletu

Vstříc tak hněvu ke střetu,
v překotném spěchu, chvatu
i nehledě na ztrátu,
takto si říci o víc.

10. 06. 2023
3
0
68
Vázané verše

Radost a hoře

Ta první,
v sladkosti chuti
a druhé,
k hořkosti nutí.

06. 06. 2023
1
1
59
Vázané verše

Mnoho věcí

a samí vědci
v kleci.
Ty voláš:
Vy šneci.

05. 06. 2023
0
0
46
Miniatury, hříčky

Letím

pololetím,
vstříc tak k novým spletím,
s pročištěným hledím,
co si zvolit předtím.

02. 06. 2023
1
13
129
Miniatury, hříčky

Svěřenci duše / Ach tak / Kde to jsem

Svěřenci duše
V poutech mysli, za letu ze snu,
duše hledá ve vlastních koutech.
Pohledem touhy i ke krásnu,

01. 06. 2023
0
0
40
Miniatury, hříčky

Volby

Ty má člověk každý den,
co si jak zvolit i zbylý sen.
Mnohé z toho z cizího světa,
s čím se setká, sblíží a střetá.

26. 05. 2023
2
4
71
Vázané verše

Rýmovačka

Nepsat dlouze nebo z nouze,
také krátce pouze, stroze,
zahleděn jsa i k obloze,
v klamné touze namnoze.

16. 05. 2023
0
0
91
Vázané verše

Jedním slovem

Ale to jsou jím dvě
a nyní jich pět.
Takto však čtyři,
tak opět zpět.

15. 05. 2023
0
2
48
Miniatury, hříčky

Vždyť

o nic nejde
jen o všechno
a co to všechno je.
Nic.

13. 05. 2023
0
0
33
Miniatury, hříčky

Srdce

Srdce bije v rytmu sekund,
chvíli jen, pak se odchýlí,
zrychlí či zpomalí svůj grunt.
Mění tep, jímž sdílí znění,

11. 05. 2023
0
1
53
Vázané verše

V souboji

Báseň psát, ač nerad.
Čelem vzad, avšak snad
s ní se i poprat
a nemít pak zkrat.

09. 05. 2023
1
2
73
Miniatury, hříčky

Strup / O lásce

Strup
Kdo je víc
já, a nebo nic.
Oba jsme si rovni

06. 05. 2023
5
6
138
Miniatury, hříčky

Úsečná / Lékař a notář

Úsečná
Pokrok světa
ta známá věta
točí se země

05. 05. 2023
0
0
57
Miniatury, hříčky

Tam i zpět +/-

Dva kroky vpřed,
jeden i vzad.
Pohled na střet,
za snadných rad.

02. 05. 2023
0
1
58
Miniatury, hříčky

Ano i ne

Ano, ve dne i v noci,
a snad je jí již méně,
touhy snivé horoucí,
čím bližší zdá se země.

29. 04. 2023
0
9
110
Vázané verše

Jarní rýmová

Jaro si tu již tančí v kroji,
i ptačí píseň pěje svoji.
Úklady zima stále strojí,
ve střetu, kdo s koho v tom boji.

25. 04. 2023
0
28
229
Vázané verše

Harašení

Plácl ji po zadku,
ta mu dala facku.
Vyvolali hádku,
nadávky do klacků

20. 04. 2023
0
0
59
Blbůstky

Na rande

Pro pána krále.
Pro koho.
Tak proboha.
Pro koho.

18. 04. 2023
0
0
65
Miniatury, hříčky

Na lidovou notečku

Kdo se směje naposled,
ten se směje nejlépe.
Kdo jen hloupě na pohled,
oči mívá slepé.

17. 04. 2023
0
0
46
Miniatury, hříčky

Potkají se dva

Jakpak ty, živ a zdráv.
A to má být pozdrav.
Ptám se i na tvůj stav.
Snad mě vidíš, žiji,

15. 04. 2023
0
0
68
Blbůstky

Zlý sen

Co vše člověk ve snu vidí
a také zažije.
Lidí, kteří po něm slídí,
jako i vlastní pašije.

14. 04. 2023
1
0
64
Vázané verše

Ze svého / I bez nápadu

Ze svého
Kdo svou pílí básně píše,
z hloubi tiše, z její skrýše,
v poctivé jen tvůrčí práci,

11. 04. 2023
1
0
64
Vázané verše

Ta naše

Slova těžká, neohebná,
jak jen cit v nich těká, mešká,
a ta vstřícná nedohledná.
Přesto však jsou i tak jemná,

10. 04. 2023
2
2
99
Vázané verše

Clovek

taky uz umim psat
ja nejsem vas kat
i pravdu rikat
napriklad:

05. 04. 2023
0
7
136
Blbůstky

Ve spleti vjemů, hledat i ženu?

Čím blíže smrti,
tím více ví, že
jej pocit škrtí,
znamení kříže.

04. 04. 2023
0
0
61
Miniatury, hříčky

Rozhádaná báseň

Rozbít ji na pokusy,
co popsáno, že dáno.
I večer, jako ráno.
Ať si někdo zkusí,

03. 04. 2023
0
4
87
Miniatury, hříčky

Naděje / V krajním případě se i klaním / Rozdal jsem své srdce

Naděje
Co máš na tomto světě nejraději.
Nebudeš mi věřit, ale naději.
Byť i v bolestech mne tu svírá pocit,

01. 04. 2023
2
1
104
Vázané verše

Umělá inteligence

Smíšené myšlenky, překotné,
jak ve víru se k sobě pojí,
jedna druhou i střetem protne,
o své místo ve volbě stojí.

24. 03. 2023
0
8
129
Vázané verše

K prasknutí

To tvá struna napjatá,
jak z neladu zní laděná,
by souzněla hlava, pata,
a k souboji i sváděná.

22. 03. 2023
0
0
52
Miniatury, hříčky

Ztrácí se

Ve sledu dnešních všedností,
prožitků, vjemů i pojmů,
z nichž se stávají přednosti,
ze všech těch nabytých dojmů.

19. 03. 2023
0
2
99
Vázané verše

_Jsem_

Dělám, co mám rád,
abych si i žil.
Na radu dám snad,
jež nebere mi sil.

13. 03. 2023
0
1
74
Miniatury, hříčky

Jééé

. padá sníh, volají děti,
budeme stavět sněhuláka.
Kdo to tady huláká,
nebudete směti.

11. 03. 2023
0
0
77
Blbůstky

Na okraji

Tam, kde pole orají,
a kopce, lesy v kraji,
vzhlížím krásy potají,
tak rád tu vždy jen sám.

10. 03. 2023
0
0
70
Vázané verše

Naivní

Naivně všichni i divní,
spřádající pavučinky,
sítě pro vlastní účinky
a zkoušejí, jak jsou vlivní.

09. 03. 2023
1
5
93
Miniatury, hříčky

Milost

Ten vítaný náš host,
slyšící na lítost,
jenž bolest mění v radost
a hřích i ve ctnost.

08. 03. 2023
1
0
77
Miniatury, hříčky

V lidové notě

Vyšívat si luční kvítí,
do bělostného ubrousku.
Pestrou bavlněnou nití,
se zpěvem, kousek po kousku.

02. 03. 2023
4
4
99
Vázané verše

Ach ta... / Pravda a cena

Těžké napsat slova křehká,
a s nimi se i osmělit.
Dát jim zpěvu, byť ne v písni,
tichou mluvou v básni sdělit.

01. 03. 2023
1
2
115
Vázané verše

Prostě

Jen si tak píši
a tam kdesi
na nebesích
ve své skrýši

21. 02. 2023
0
0
67
Vázané verše

Radosti

Byť jen ty drobné ctnosti
či i vlídné danosti
každodennosti.

18. 02. 2023
0
1
68
Miniatury, hříčky

Epidemie

Bije či si i ruce myje
a chystá se smíchy k útoku.
S mutanty sčítá hříchy kroků,
a pak, co nejvíce se skryje.

17. 02. 2023
0
0
72
Vázané verše

Tolik věcí

Vzpírajících se duši v kleci,
sněných představ i proměn znění,
spících citů a bdících přeci,
prožitých vždy v rozechvění.

15. 02. 2023
1
0
94
Vázané verše

Knihovní syndrom

Léta chodil do městské knihovny, kde se setkával s knihomily a knihovníky. Jednoho z nich jednou potkal v obchodním domě, tlačícího nákupní vozík naplněný potravinami, a udiveně se ho zeptal:
Já myslel, že knihovník se živí jen knihami.
To je pustý omyl, odpověděl:
Nejen knihou živ jest člověk,

12. 02. 2023
1
0
102
Blbůstky

Z čista jasna

Zjevila se duha krásná,
ve velikém oblouku.
V kapkách deště, slunce svitu,
z města k lesu přes louku.

06. 02. 2023
1
0
122
Vázané verše

Jakou máš oblíbenou květinu?

Ptá se své lásky.
Já, třeba kopretinu.
A proč ne růži.
Pobodala mi kůži.

05. 02. 2023
1
0
84
Vázané verše

Utopická

Poeticky vzato,
lyrická i epická
"svou misí svatou".
Vyznáním a touhou,

04. 02. 2023
1
0
91
Vázané verše

Když nevíš, nepiš

Když nevíš, nepiš
Co vidíš, když zbystříš.
Čerta kříž.
Tak, to jsi blíž

01. 02. 2023
2
8
244
Miniatury, hříčky

Zlehýnka

Jako vločka sněhová
nebo i pírko ptačí,
jež se vznáší, otáčí,
jak vánek si je chová.

27. 01. 2023
0
0
66
Vázané verše

Úsměv

Kolik ten umí významů,
výrazů, tváří beze slov.
Z hloubi citu či jen letmý,
také tak i plný klamů.

25. 01. 2023
0
0
70
Vázané verše

Co je nejkrásnější

To, co je jen tvoje
a ničí jiné.
Byť i věříš v dvoje
či více,

24. 01. 2023
0
0
71
Miniatury, hříčky

Víla

Byla jednou jedna bílá víla,
milá a ve studánce se myla.
Tam snila, také vodu z ní pila,
bílým závojem se pyšnila.

20. 01. 2023
0
0
85
Vázané verše

Na co myslíš

Na to mnohé, co v mysl vstoupí,
a překotně se jen překrývá.
Sotva vzhlédne, oči i sklopí,
paměť pak ztopí, jiné vrývá.

19. 01. 2023
1
0
83
Vázané verše

Proluka

Pauza v řadě domů
či vylomený zub.
Průsek v lese stromů,
paměť a její rub.

18. 01. 2023
0
0
70
Vázané verše

Z Hané

On nohy do "ó"
ona do "x".
Ten hlavu holó
ta trvaló-fix.

14. 01. 2023
0
0
72
Blbůstky

Co naplat

To napsat
a nápad
pak ustát.
Dát mu spád

11. 01. 2023
1
0
103
Miniatury, hříčky

Želé a vyžle

Rosolová obezita
chvějících se nadměrností,
co tak jen tak plané hostí,
pro něž ke své době žitá.

08. 01. 2023
2
6
168
Vázané verše

Vzácná skrýš

Vyhráváš-li - tebe těší, jiným vadí,
prohráváš-li - vadí tobě, jiné těší.
Skloníš-li se, ponížíš - vyšším hoříš,
vypínáš-li, sebevýš - nižším tvoříš.

06. 01. 2023
2
0
115
Vázané verše

Hráč / S radostí

Hráč
Vadí, co neladí,
falešný hudby tón
i to, co je o tom,

03. 01. 2023
0
2
123
Vázané verše

Z mála / Z více

Z mála
Kde ta slova jsou,
ne, s tou okrasou,
co i sdělí víc,

01. 01. 2023
0
1
101
Vázané verše

Hráč

Vadí, co neladí,
falešný hudby tón
i to, co je o tom,
co nemáme rádi.

30. 12. 2022
1
1
108
Miniatury, hříčky

Ptáš se

Kdo, co, jaký, který, čí
kolik a čím se příčí
prospívá nebo ničí
i kde tvůj život vzklíčí.

21. 12. 2022
0
0
87
Miniatury, hříčky

Pilulka

Všechno mizí
ve své krizi
i obchází
starou vizi.

20. 12. 2022
1
5
127
Miniatury, hříčky

Zbraň

Každý ji má, tu svoji,
podobou žitých roků.
K obraně či k útoku,
s níž i svou pravdu hojí.

19. 12. 2022
1
0
125
Vázané verše

Jen tak lehce

Pro jemnou souhru barev,
nanášených odstínů,
dotekem vlasů štětce,
kde světel zrod a stínů.

17. 12. 2022
2
0
106
Vázané verše

Přání

Co vy si přejete,
koleje vyjeté.
Co nejméně vzruchu,
pro oči či k sluchu.

16. 12. 2022
1
0
71
Miniatury, hříčky

Trest

Stane-li se nám něco zlého,
škoda, úraz, bolest.
oslabí to i čest,
vlivem činu podlého,

15. 12. 2022
1
8
112
Vázané verše

V boji

Ve větru mu vlasy vlají,
mrazivém též z protisměru.
Staví jemu svoji vzpěru,
kráčí a ptají se hlasy:

14. 12. 2022
1
0
88
Vázané verše

Přidej se

nabádají hlasy.
Ne, to jsi v lese,
šiška jakási.
Varuje hlas,

12. 12. 2022
1
6
164
Miniatury, hříčky

Pozor!

Můj vánoční úklid.
Ale ne, jen klid.
Co si myslíš, že budeš mít pod stromečkem.
Já, nic.

11. 12. 2022
0
0
89
Blbůstky

Den-Sen

ode dne ke dni,
od noci k noci,
svou pomocí.
Co zdá se přední,

10. 12. 2022
0
0
89
Miniatury, hříčky

Zima

Mráz a slunce
jinovatka.
Zase prudce
jiná zkratka.

09. 12. 2022
0
8
200
Miniatury, hříčky

Vyhlídka

Mezi zdmi s průhledem ven
na zalesněný kopec.
Kam až tu sahá obec,
já oknem vždy zahleděn.

08. 12. 2022
0
2
112
Vázané verše

Klid

To ticho před bouří,
a svíravý pocit,
nejistoty.
Duše má, jsi to ty.

07. 12. 2022
7
13
230
Miniatury, hříčky

V trojverší

Nevím, píši co chci,
a snad si i slevím
v nižším odstavci.
Snažit se tak vzhlédnout,

05. 12. 2022
0
0
85
Vázané verše

Kudy kam

V touze ve svůj cit se noříš,
hledáš kolem pro co hoříš,
spoléháš nač, pak i zklamán,
nejistoty cítíš závan.

01. 12. 2022
0
16
192
Vázané verše

Trojjediným

Každým dnem o kousek dál,
bys byl a někým se stal.
Sluhou, jemuž jsi i král,
v roli šaška opodál.

28. 11. 2022
0
1
107
Vázané verše

Křišťálová

průsvitná, průhledná
matná v světle třpytu
s odleskem ze skrytu
jak krystal úhledná

27. 11. 2022
1
0
93
Vázané verše

On a ona

Kam se točí tvoje oči,
uhýbají a klopí se.
Kam i jejich kroky vkročí,
na čem lpí všem, odvislé.

25. 11. 2022
1
0
97
Vázané verše

Jen malá úvaha

Dobrý básník se pozná podle všeho,
zejména pak podle toho,
jak svou báseň udrží, v obsahu i formě, a dovede k jejímu cíli.
Začátky bývají často slibné,

24. 11. 2022
1
0
91
Úvahy

Kreonka

Leží mi papír na stole,
a na něm tak stará tužka.
Kreonka, ještě z dob dětství,
ta má věrná, dobrá služka.

23. 11. 2022
1
0
88
Vázané verše

Přání

Každý den vítán,
v ranní naději.
Pozván i k ději,
jemuž sen vydán.

21. 11. 2022
1
0
104
Vázané verše

Káně

Vysoko nad hlavou,
spatřil káni hravou.
Jen pouhý vjem mysli,
na něm i závislý.

20. 11. 2022
1
8
162
Vázané verše

V masce

Komika, jenž sebe polyká,
i s vážnou tváří politika.
Klaní se, vzpírá a přetváří,
střetem víry, však pře tu v ráži.

19. 11. 2022
1
0
112
Vázané verše

Pomíjivost

Jít proti a dojít kam.
Mávat tu odnaproti,
pro co tak, jen jiný klam.
Ale proč ne, vše lačné,

18. 11. 2022
1
0
103
Vázané verše

Heslovitka

Víš-li proč
se otoč
Pro svou tvář
jsi i lhář

17. 11. 2022
1
4
83
Miniatury, hříčky

Tajné přání

Na rozhraní,
kde pak zmizí,
touha ryzí,
jako zdání.

16. 11. 2022
2
2
109
Miniatury, hříčky

Nemám tušení

Co, jak v určení,
pro co či koho,
i bude z toho,
a co k rušení.

15. 11. 2022
1
0
101
Miniatury, hříčky

Slunce v mlze

Proniká ji zářivým svitem,
v okolí plynule slábnoucím.
V mlze té však i dosti skrytém,
nevidět kontury planoucí.

13. 11. 2022
1
3
154
Vázané verše

S citem lovce

Cestou si šlapu blátem,
loužemi i asfaltem.
Kam tak vkročím,
vždy se točím,

12. 11. 2022
1
0
101
Vázané verše

Jinými slovy

K čemu mi sláva,
žil jsem vždy z mála,
z drobných těch věcí,
to jsou mí svědci.

10. 11. 2022
2
3
108
Miniatury, hříčky

Pohlazení

Jaké to v té chvíli jmění,
oslovení, dotek něhy.
Slyšet jeho vlídné znění,
jak se mění v příběhy.

09. 11. 2022
0
0
113
Vázané verše

I žhavé

Slovo, jako jehla či nůž,
kusem dřeva nebo kámen.
Bodne, řízne, ztupí, láme,
proniká a drtí výztuž.

08. 11. 2022
1
41
433
Vázané verše

Krásné světy

Sen ojetý,
skrytý hříchy,
vjem jen lichý.
Co si dáme,

04. 11. 2022
0
0
102
Miniatury, hříčky

S láskou

Plej zahrádku,
dokud plodí,
piš i zkratku,
jak se hodí.

03. 11. 2022
1
3
109
Miniatury, hříčky

Tolika...

společných věcí,
však nad to přeci,
jak dalecí si.
Mnohý hlas z lidu,

01. 11. 2022
1
0
101
Miniatury, hříčky

Ze záhrobí

Nedělej si starosti,
vidíš támhle ty kosti,
to učinění zadosti.
Jak si je nemám dělat,

29. 10. 2022
0
0
86
Vázané verše

Za obzorem

Tam, kdesi v dáli za tím vším,
kam již dohlédnout se nedá.
V rozměru svém stále menším,
až pak za obzor si sedá.

28. 10. 2022
0
0
98
Vázané verše

V mlze

Jasné obrysy těch blízkých věcí,
a dále je rozeznat jen stěží.
Vše, ale v běžném tempu přeci,
neb se žije tím, co kolem střeží.

26. 10. 2022
2
2
96
Vázané verše

Modlící

Kéž bys kvetla touhou vroucí,
jako ta louka kvetoucí.
Četnými kvítky se skvoucí,
snad všech barev, nocí spící.

25. 10. 2022
1
2
89
Vázané verše

Touha po moci

Na vlásku, provázku, laně,
nebo také provázaně.
Co ji čeká, visí, leká,
jistoty ani zdaleka.

18. 10. 2022
0
4
110
Vázané verše

Jednou větou

Napsat sloku jednou větou,
verši v rýmech,
jež i vzlétnou,
jako k tanci, ve svých rytmech.

15. 10. 2022
0
0
79
Vázané verše

Pavouček na vlákně

Visí mi u dveří,
a houpe se na něm.
Takový maličký,
tu zvolil si nájem.

12. 10. 2022
3
4
119
Miniatury, hříčky

Sebe nepřečteš

Co vše se ve snu zjeví,
nepřekvapí spícího,
nýbrž téhož bdícího,
jenž o něm předem neví.

11. 10. 2022
1
0
80
Vázané verše

Ticho po pěšině

Kráčel stezkou, loukami, poli,
také lesem, podél rybníku.
Krajinou, za níž hory, doly,
s pocitem spjatosti i vzniku.

10. 10. 2022
2
0
83
Vázané verše

Odsouzený

Svou vinou se nenarodil,
učit musel a něčím stát,
i zapojit do lidských řad,
sloužit hrané parodii.

07. 10. 2022
0
7
205
Vázané verše

Kam smí

Kam smí jen sen,
nocí i dnem,
vstoupit předem.
Dotknout se krás,

04. 10. 2022
0
0
92
Vázané verše

Nesmrtelná

Ta, co životem se probouzí,
a úmrtím jen usíná.
V mnoha nových podobách vzpouzí,
které v nelad i soulad spíná.

03. 10. 2022
0
0
94
Vázané verše

Kapičky

Co je hřích,
pláč i smích,
kdo čím zpych,
v očích svých.

02. 10. 2022
0
0
97
Miniatury, hříčky

Srdce

Základ rytmů srdcem daný,
v pravidelném mírném tempu.
Tlukoucí směr - život zvaný,
arytmií někdy střepů.

01. 10. 2022
1
2
100
Vázané verše

Zabijačková

Co se to tam jenom stalo,
prase kozu potrkalo.
Ale kdepak,
řezníka učilo rogalo.

28. 09. 2022
0
0
91
Blbůstky

Tanec života

Vpravo, vlevo, vpřed i vzad,
kolem osy se točí.
Vzhůru, dolů někdy pád,
bičem, jak práská kočí.

26. 09. 2022
0
0
91
Vázané verše

Kostrbatá

Řád a plynulé verše psát,
smýkán, strkán do všech stran,
člověk tak, jako akrobat,
zraňován vším ostřím hran.

25. 09. 2022
0
2
100
Vázané verše

Spící

S úsměvem v líci,
o čem tak snící,
o kompak zdá si,
s úsměvem krásy.

22. 09. 2022
0
0
89
Miniatury, hříčky

Tolik básní

Myšlenek a obrazů,
hledání i odkazů,
jak by báseň měla znít,
o čem smýšlet, čím si snít.

18. 09. 2022
2
0
120
Vázané verše

Rehek domácí

Za oknem svou skřípe rehek,
poslouchám ty ptáčky všední.
Každý z nich i něčím svědek,
ale také zpěvem přední.

17. 09. 2022
2
3
141
Vázané verše

Kurzor

Ten kurzor odměřuje,
po vteřinách a čeká.
Od všeho mne odvléká,
nevím, co ověřuje.

14. 09. 2022
0
0
86
Vázané verše

Ratolesti štěstí

Cestu svou si klestí,
tak i jejich zvěsti,
tlumící bolesti.
Nečekat jich mnoho,

12. 09. 2022
0
0
77
Vázané verše

Směr

Kdo chce chléb, ve smyslu žít,
silou pravdy se i krýt,
nestačí jen násobit,
radost, ale něčím být.

11. 09. 2022
1
3
99
Miniatury, hříčky

Ve smuteční síni / Na konečné / Kondolence / Jen si dej / Náhrobek

Ve smuteční síni
Hluboké tu vládlo ticho,
občasné jen zakašlání,
hlady jak i kručí břicho,

10. 09. 2022
0
0
98
Vázané verše

Obrana

Vzbudit jen pouhý dojem,
klamat svou maskou zdání,
pod niž vidět - i zraní,
vyvolaným soubojem.

08. 09. 2022
0
0
102
Vázané verše

Objasni básní

Světlo i zhasni,
změnou kontrastní.
Co je to světlo,
aby tu kvetlo,

07. 09. 2022
0
0
107
Miniatury, hříčky

Kde nic tu nic

Ale přece i něco,
toho nic, rub a líc,
obrátíš-li kdeco.

06. 09. 2022
1
2
103
Miniatury, hříčky

Odraz

Zastavit se a rozhlédnout,
pohlédnout i na vše kolem.
Uvidět tvář sebe sama,
pod svým úhlem a pólem.

04. 09. 2022
0
0
110
Vázané verše

Doušek (verš na tři)

Umíš-li,
časem víš.
Nevíš-li,
neumíš.

02. 09. 2022
0
1
108
Miniatury, hříčky

Květy pelargonie

I bylo jich tam mnoho,
v květináči na okně.
Červeně, kvetly dlouho,
po sobě, avšak pěkně.

01. 09. 2022
0
0
91
Vázané verše

Zvířený prach

Jakýsi neklid a strach,
spadaný ze zdi hrách,
avšak cosi přáno,
o to i postaráno.

31. 08. 2022
0
0
85
Vázané verše

Nevíš

Nevíš nikdy,
co tě potká,
a čím protká,
co ví i kdy.

28. 08. 2022
1
2
92
Miniatury, hříčky

Dotyky

Dotyky a jejich triky,
zevní, vnitřní metodiky.
Ústa, ruce, tlukot srdce,
znění citů i to trpce.

27. 08. 2022
0
0
137
Vázané verše

Tatínku

Co je to debilita.
Ach, synku, synku, synku,
co nám dali do vínku,
to se už tak nenosí.

25. 08. 2022
0
0
120
Miniatury, hříčky

Přednost samoty

Byť tíží, trápí, skličuje,
avšak v zázemí svobody.
Tak se rozdělí i body,
toho, kdo jim vyučuje.

22. 08. 2022
1
9
197
Vázané verše

Mít se líp

Život lidský, celý svět,
rozvitý z poupěte květ,
a ten pak zrající v plod,
přidělených hodnot.

19. 08. 2022
0
0
121
Vázané verše

Hygiena

Pečovat o mysl v křeči,
svíranou tak z mnohých ztečí.
Dát jí smysl, jenž i léčí,
volnost v duši, plodné řeči.

17. 08. 2022
0
0
97
Vázané verše

Pokoj

Kolikrát hrou zazní šach,
tolikrát i hrozí krach.
Kolikrát tak míval strach,
nemohl-li přes svůj práh.

15. 08. 2022
0
0
75
Vázané verše

Bod, práh, hrana

Mezní stavy,
jež zastaví,
a pak nutí,
k rozhodnutí.

13. 08. 2022
1
0
133
Miniatury, hříčky

Odysea lásky

Vášnivě se líbali,
potom hádali,
a také prali.
I usmířili,

12. 08. 2022
0
0
106
Miniatury, hříčky

---

Co vše nemůže se stát,
to jen v právu snů tak zdát.
A co vše stát se může,
to v právu, kdo co zmůže.

11. 08. 2022
0
0
123
Vázané verše

Pošta

Bol, tíhu vzdechů,
i tvrdost kašle,
či střety spěchu,
vám život zašle.

10. 08. 2022
0
0
124
Vázané verše

Nehodící se - škrtněte

Pral se, psal a mnohé škrtal,
ladil, zdobil, hledal vady.
Často i v tom jen tak vrtal,
když nevěděl si rady.

08. 08. 2022
0
0
120
Vázané verše

Upír - aneb nejen sladce

O tom, jak z krve dárce,
upíří se stal zrádce.
Piješ mi krev,
zaúpěl hněv.

07. 08. 2022
1
1
185
Vázané verše

Vše od hvězd

Slova hezká,
ano, proč ne,
ale co,
za nimi tleská.

04. 08. 2022
1
2
137
Miniatury, hříčky

Užití pravdy

Tam, kde není třeba lži,
která se popře, mlží,
neboť obojí škodí,
záleží, co se hodí.

03. 08. 2022
0
0
89
Miniatury, hříčky

Sochař

Úsměv, kouzlo, polibek,
modelka v pózách živých.
Ve hlíně více snivých,
pro sádrový odlitek.

02. 08. 2022
0
0
116
Vázané verše

Obchod života

Mnoho toho směnného,
dáti má, dal, daroval.
Kolikpak i sněného,
jež, jakoby čas odvál.

01. 08. 2022
0
0
108
Vázané verše

S ní i o ní

S láskou psát, není totéž,
jak to o lásce pění.
Každá jiné má znění,
s ní je pravda, bez ní lež.

28. 07. 2022
0
0
113
Vázané verše

Básnění

Jako chůze vpřed i vzad,
vpravo, vlevo protiklad.
Vzorem, stylem moderním,
niterním či jen herním.

27. 07. 2022
0
0
91
Vázané verše

Proč asi?

Výkyvy ty v počasí,
zprávy straší, co hlásí,
člověk své hledá krásy,
kousek sebe i spásy.

26. 07. 2022
1
0
119
Vázané verše

Pleticha

Plete se do ticha,
kde jedy míchá,
a tiká,
její taktika.

25. 07. 2022
0
0
111
Miniatury, hříčky

Ach ták

Popiš mrak,
ale jak,
klame zrak,
mění znak.

24. 07. 2022
3
6
174
Miniatury, hříčky

Letní

Je léto, hůř se dýchá,
příliš teplo, si vzdychá.
Někde se něco spletlo. ,
ne, to jen jeho pýcha.

23. 07. 2022
1
2
129
Vázané verše

Před spánkem

Ponížil se nad těmi divy,
ať jakkoli zaměřil pohled.
Cožpak lze něčemu rozumět,
vnímat podnět, s tolika vlivy.

22. 07. 2022
3
2
121
Vázané verše

Koktejl

Alko s nealko,
v příchuti, hořko,
sladko-kyselé.
Vnutí i horko,

21. 07. 2022
1
0
93
Miniatury, hříčky

Uměnovědná

Být modernější,
jak moderna,
a mravokárný k tomu.
I otevřený ke zlomu,

19. 07. 2022
1
0
102
Vázané verše

Značková

Básnění je zasnění,
kdy ozvěnou se změní,
obraz kouzlení.
Básnění je mazlení,

18. 07. 2022
0
0
97
Vázané verše

Touleň "Chameleon"

Znáte ji, tu kytku pestrou,
co upoutá více listem.
Jak nápadný barev systém,
s drobným květem, i přesto.

17. 07. 2022
1
0
90
Vázané verše

O kráse jiné

Té tvé, či jeho,
naší, vaší, všech.
Zde spíše jen vzdech,
nad zmarem všeho.

13. 07. 2022
1
0
98
Miniatury, hříčky

Petice na rybníce

Kvák, řekla žába.
Kvák, kvák, řekl žabák.
Kvák, kvák, kvák, kvákalo jich více.
Klap, klap, klap, řekl čáp,

12. 07. 2022
0
0
79
Blbůstky

Zásah

Padá šindel ze střechy,
také trámy zhroucené.
Vzpomínky, pocit křehký,
na to, co víc než cenné.

10. 07. 2022
0
0
78
Vázané verše

Stále o ní

Život mě vybavil husí kůží.
Snad jen tou naší lidskou, ne.
Ale, co ta v něm i zkusí,
pane,

09. 07. 2022
0
0
87
Vázané verše

Náhrobek (nové veršování, rýmy křížem)

Ptačí zob stačí,
kámen tlačí hrob,
za ním pak plůtek,
ztlumí smutek, znak.

08. 07. 2022
0
0
100
Miniatury, hříčky

V druhé půli (čelní, vnitřní, koncový rým)

Je léto, ty poeto,
tak napiš to i větou.
A popsat znaky jeho,
jaký, jaká, jakého.

07. 07. 2022
0
0
128
Vázané verše

Sklenice do kontejneru

Ostrý úder do bubínku,
nenechat tak uchu zaznít,
nebo v moment, kdy tu sklínku,
pustím v břinku, dlaní zakrýt.

05. 07. 2022
0
2
137
Vázané verše

K sobě blíž

Mnoho toho, pouhou touhou,
všeho málo, čeho mého.
Zdání, pro to díku vzdání,
tyto triky, dar veliký.

04. 07. 2022
0
0
114
Miniatury, hříčky

Pro tento den

Neklid v noci,
hlasy psí,
duše pnoucí,
prosící.

02. 07. 2022
0
0
123
Miniatury, hříčky

Složnokvětá

Z mnoha drobných kvítků, v jednom lůžku,
kde jeden vedle druhého sedí.
V květenství zvaném úbor, tu snůšku,
promění pak ve chmýr bílý v šedi.

01. 07. 2022
3
5
181
Vázané verše

Vlny

Jako úder do prázdna,
či síla smysluplná,
bolest dohry bezuzdná,
a souhra cituplná.

30. 06. 2022
0
2
100
Vázané verše

Z ničeho nic

28. 06. 2022
1
1
108
Miniatury, hříčky

Tik i tak

Klesneš-li,
vstaneš,
vstaneš-li,
klesneš.

25. 06. 2022
0
0
113
Blbůstky

Řečník

Mýtem snů se vyjádřil,
a celý projev zmařil.
Ve snaze všem vyhovět,
pohněval si soudný svět.

23. 06. 2022
0
0
92
Vázané verše

Čistá

Sám, vznášel se v oblacích,
a unášel se ve znacích.
Se vším tím i proti všemu,
ve spletenci vjemů.

21. 06. 2022
0
0
83
Vázané verše

Ta pravá

V čem spočívá,
touha víry,
pramen čirý,
stopa živá.

19. 06. 2022
0
0
96
Miniatury, hříčky

Stáří

Pro něco pozdě,
pro jiné čas,
čelit i hrozbě,
užívat krás.

18. 06. 2022
1
0
99
Miniatury, hříčky

Nebylo mu do zpěvu, ale přesto si zazpíval

Kde domov můj,
kde domov tvůj,
cizinců tu,
a ty jsi v potu.

15. 06. 2022
0
0
122
Miniatury, hříčky

Štěstí

Vyjít se ctí,
z klestí ve lsti,
jež se i mstí,
svévolností.

14. 06. 2022
0
0
95
Miniatury, hříčky

V přírodě

Rozkvetlé kvítí luční,
potoční, také polní,
nevonné i co voní,
s lesy, jež věkem tu ční.

11. 06. 2022
0
0
95
Vázané verše

Bizarní

Nebyl jsi, jsi a opět nebudeš,
toť stav zvaný život míti.
Okénko z ničeho, do čeho to,
jen průhled věčnosti k žití.

09. 06. 2022
0
0
88
Vázané verše

Sobě / Tobě / Pocit štěstí / Zázraky / Predátor / Umělec

Sobě
Bez ohledu na okolí,
Udělat si, co nebolí.
S radostí, jen sobě vlastní,

08. 06. 2022
4
36
533
Vázané verše

Vázaná (2.sloka jednou větou)

Vážu pestrou kytici,
z vonných, prostých květů.
Vzpřímených, sklonem nících,
jen, co tvarů je tu.

07. 06. 2022
0
0
111
Vázané verše

Láska II (úprava posledního verše)

Ta mocná čarodějka,
stranící cti i hříchům.
Pro radost, bolest, smíchu,
dárkyně, jak zlodějka.

04. 06. 2022
0
0
108
Vázané verše

V rozponu

Napsat rovnici básně,
by vyzněla současně.
Vázala si klasiku,
s přesahem však jazyku.

02. 06. 2022
0
0
102
Vázané verše

Dny a noci

Střídají se mermomocí,
z moci sluneční pomoci.
Země, v otáčkách však sama,
byť i hvězdná pouta má.

01. 06. 2022
0
0
105
Vázané verše

Moucha

Vletěla velká moucha,
krást, otevřeným oknem.
A bzučí stále do ucha,
byť i neviděna okem.

29. 05. 2022
0
0
92
Vázané verše

Průvan

Vanoucí oknem v protější,
v náhlých, prudkých nárazech.
Bouchly dveře, úlek, nádech,
avšak svěží vzduch ostřejší.

27. 05. 2022
0
0
112
Vázané verše

Oběd

Na můj stůl,
a modul:
I.
Stravu rybí,

25. 05. 2022
1
0
105
Miniatury, hříčky

Okýnko

Předností všednosti,
podle okolností,
kde se lidé prostí,
i vzájemně hostí,

24. 05. 2022
0
0
101
Miniatury, hříčky

Jak se pozná?

Pěje-li se o lásce,
co vše i bývá v sázce.
Pokud to jen hra, v masce,
láká pro své obrazce.

23. 05. 2022
0
0
84
Vázané verše

Den / Noc / Den a noc / Zítra / Včera / Dnes

Den
K čemu ten probouzí,
ke stavu bdělému,
po snovém blouznění,

22. 05. 2022
0
0
80
Miniatury, hříčky

Jsem tvá hvězda

A padám,
přej si něco.
Co si přeješ,
proti vadám.

20. 05. 2022
0
0
87
Miniatury, hříčky

Láska

Ta královna všech citů,
tak vzácná, pomíjivá,
něžná, vášnivá, snivá,
podnětem mnoha mýtů.

19. 05. 2022
0
0
91
Vázané verše

Stůl / Židle / Lampa / Lůžko / Židle a stůl

Stůl
Co je na stole,
to se i vidí,
co pak pod stolem,

18. 05. 2022
0
0
74
Miniatury, hříčky

Sny pro sny

Velké sny, touhy, přání,
vyhradí sobě místo,
právě jen v těch nočních snech.
A jak v nedobytných zdech,

17. 05. 2022
0
0
92
Vázané verše

Co vše

Básně jako zbraně,
v kulturní jen hraně.
Rozum, city i boj,
tu v provázaný spoj.

16. 05. 2022
0
0
99
Miniatury, hříčky

Ti flétnisté

Pěnice rozezpívaná,
krátkou, zvučnou melodií.
Její hlas, ne podívaná,
v korunách stromů zplodí ji.

15. 05. 2022
0
2
134
Vázané verše

Zprávy

Napsat báseň o čemkoli,
patřícím i do okolí.
Co dotýká se a pospíchá,
zraku, sluchu, do ticha.

14. 05. 2022
0
0
103
Vázané verše

Bílá / Černá / Barevná

Bílá
Kolik podob člověkem,
v sobě nosíš,
tolikrát i se vděkem,

12. 05. 2022
1
0
91
Miniatury, hříčky

Jak stéblo trávy

Tenké, křehké, zranitelné,
přesto silou vzdorující,
obnovou vždy bojující,
i zráním viditelné.

11. 05. 2022
0
0
112
Vázané verše

Z viny

Vše se ohledí,
novými pohledy,
oposlouchá,
i jako porucha.

10. 05. 2022
0
0
103
Miniatury, hříčky

Právní digitalizace

Není nad to,
být jak atom.
Lidské mini,
z poloviny.

08. 05. 2022
0
0
91
Miniatury, hříčky

Nech je plout

Zabolelo u srdce,
prosbou sepjaté ruce.
Oči pohled do dálky,
v mysli, na ty obálky.

06. 05. 2022
0
8
181
Vázané verše

Vůně máje

Ovívá mne větřík vlahý,
prosycený vonným květem.
Úspěšné již hlavní snahy,
od zimy tak k létu letem.

05. 05. 2022
0
5
157
Vázané verše

Snídaně s básní

Vzpomněl si na radovánky,
dětské a pozdějších lásek.
Ty staré již, zašlé stránky,
plné her, ale i masek.

03. 05. 2022
0
21
317
Vázané verše

Báseň bez básně? (nové formy)

Jak ji tak napsat,
a proč.
Vždyť to dnes móda,
jen si s ní hrát,

02. 05. 2022
0
5
192
Miniatury, hříčky

Jakou hudbu ty máš rád?

Já, jen vážnou,
obsažnou,
její noty.
A jakou ty.

01. 05. 2022
4
27
425
Miniatury, hříčky

Musela odejít ze třídy

Učte se, pamatujte si a opisujte jen ze své paměti, zdůrazňuje paní učitelka svým žákům 7. třídy.
Přihlásí se jeden žák a oponuje:
Já, ať se učím, jak se učím, skoro nic si nepamatuji, tak musím opisovat z "taháku".
To se málo učíš, ale za to, že ses přiznal, ti dávám pochvalu.

29. 04. 2022
1
0
116
Miniatury prozaické

Na co myslíš?

Na nysmysly.
A co tvé smysly.
Ty nemyslí.
Ale mysl od nich odvislá,

28. 04. 2022
1
0
89
Miniatury, hříčky

Z jarních písní

Naproti nám tu kvete javor,
celý v chomáčcích - žlutých květů.
Svátečním svým se chlubí šatem,
listem až po něm, ne ve střetu.

25. 04. 2022
0
0
106
Vázané verše

Strategie

Obranná i ta útočná,
ve sporech kladů - záporů.
Vahou svou úhybná točna,
ústupná, se silou vzdoru.

21. 04. 2022
0
0
88
Vázané verše

Bázeň

Kolik nejistoty,
tolik pro čistoty.
Více-li však jistot,
než nejistých čistot,

20. 04. 2022
0
0
89
Miniatury, hříčky

Soumrak

Oblak,
pták.
Znak,
maják.

19. 04. 2022
0
0
95
Miniatury, hříčky

Stopy života

Mnoho ran a po nich jizev,
dopadů i hraných bitev.
Pro něž sémě stále vzchází,
přímou volbou sebe razí.

17. 04. 2022
0
0
97
Vázané verše

Spornému (maxi mini verš)

Kdo, komu, proč a jak,
projeví i atak,
byť, jen jako náznak.
Kdo.

15. 04. 2022
0
0
101
Miniatury, hříčky

Vyslanec

Kam kráčíš, vyslanče,
a kým ty jsi vyslán.
Za svým štěstím spáče,
bdělostí vysáván.

13. 04. 2022
0
0
87
Vázané verše

Oheň života

Ty jiskérky pro plamínky,
zažehnou nechtě i požár.
Podnět stačí jen malinký,
jedno slůvko, nebo jich pár.

12. 04. 2022
0
0
95
Vázané verše

Tři bratři

Byli tři bratři,
i jaksepatří.
Každý pak jiný,
žádný bez viny.

11. 04. 2022
0
0
89
Miniatury, hříčky

Alela / V letu

Alela
I ta malá maličká,
svou roličku si hýčká.
Netřeba jí psáti víc,

10. 04. 2022
0
0
101
Vázané verše

Pohled oknem

Ten tovární kouř naproti,
bílá, vypouštěná pára.
Sotva mladá, již i stará,
rozpouští se, vzduchem potí.

09. 04. 2022
0
0
92
Vázané verše

Odpich

Znaven po těžké, snové noci,
kdy dospávat musel déle,
však myšlenkou své bezmoci,
podepřen ve víře smělé.

08. 04. 2022
0
0
86
Vázané verše

Osud

Co tu komu bylo dáno,
to takto jen jemu patří.
A s podobným se jen bratří,
splnění pak odevzdáno.

07. 04. 2022
0
0
90
Vázané verše

Podpis básní

Každý má svůj vlastnoruční podpis,
stopu, jež jej charakterizuje.
Právu identitu avizuje,
to své vlastní stvrzení pro úpis.

06. 04. 2022
0
0
92
Vázané verše

Ulice

Auta v obou směrech valící se,
jako řeka, chodci na přechodech,
klidné kdysi - tvářící se cize,
ulice, jen o víkendu oddech.

05. 04. 2022
0
0
115
Vázané verše

Dech a výdech

Právo na první dech a pláč,
v symbolickém předurčení,
života, v němž i platí zač,
pro celou dobu učení.

04. 04. 2022
1
2
116
Vázané verše

Básníkova pře

Odnětí práva na pravdu,
v zajetí sil služby pro lež.
Kam, jen ty sám sebe pozveš,
kladou ti pasti, návnadu.

02. 04. 2022
0
0
110
Vázané verše

Předsevzetí

Předsevzetí
Večer světlo zhasíná,
než den k spánku ulehne.
Z dějů snů pak probudí,

01. 04. 2022
0
27
295
Vázané verše

Píši si...

. co mě napadne,
co zdá se mi být nápadné.
I o tom, co jen tak pro mne,
v drobnosti, vstřícné skromné.

28. 03. 2022
0
0
119
Vázané verše

Spejblo-Hurvínkovštiny

Spejbl poučuje Hurvínka:
Važ svá slova, synu.
A jak je mám vážit.
Ochutnej na jazyku, v součinnosti s ústřední nervovou soustavou.

27. 03. 2022
0
0
104
Blbůstky

V básních

O ženách, květinách, slunci,
měsíci, nebo o hvězdách,
štěstí, o lásce - silný vztah.
Zář planoucí či hasnoucí,

26. 03. 2022
0
0
103
Miniatury, hříčky

Záclonka

Přes okno jsouc zavěšená,
jak lehounká i ozdobná.
Vlněním, vánku podobná,
svou bílou krajkou vznešená.

23. 03. 2022
0
0
101
Vázané verše

Z temna svit

Vidět neviděné,
slyšet neslyšené,
cítit necítěné,
i hmatat nehmotné.

21. 03. 2022
0
0
119
Miniatury, hříčky

Kapka v písku

Těžko se píše,
pod tíhou klišé.
Vždyť, co jím není,
v tolika znění,

20. 03. 2022
1
0
113
Miniatury, hříčky

Stojaté v pohybu

Kolik čeho, v jaké míře,
otázek a odpovědí.
Co nového, i se dědí,
s dotazy sám ve své víře.

17. 03. 2022
0
0
106
Vázané verše

Sportu zdar!

Přeji: zlom vaz,
držím palec.
Ať se vede,
pravil znalec,

16. 03. 2022
0
0
108
Miniatury, hříčky

Dar

Z okna čerstvý vzduch vane,
ranní, chladný a svěží.
Dávno již i nesněží,
předjarní slunce plane.

15. 03. 2022
0
0
109
Vázané verše

Déšť

Slyšíš, za oknem prší,
zkus si to ztvárnit verši.
Vodních nitek jemný šum,
kde svůj předvádějí um.

13. 03. 2022
0
0
106
Vázané verše

Směsný dopis

Píši, co myslím si,
ale vše, co si myslím, nenapíši.
Neboť významy se liší,
a to, co od mísy,

12. 03. 2022
0
0
135
Vázané verše

S doklady

Doklad o tom, že jsi žil,
podala i krev tvých žil.
Doklad o tom, kde jsi žil,
podalo ti, co sis zryl.

09. 03. 2022
0
7
165
Miniatury, hříčky

(De)toxikační

Dělej to, co ty máš rád,
neposlouchej spásných rad.
Ty radí ti i zrady,
co samy mají rády.

08. 03. 2022
1
0
151
Miniatury, hříčky

Ty rodinné

Nové domky ve stráni kopce,
v pozemku bývalého statku.
Nízké dva, kde jejich adopce,
je včlenil do místních pořádků.

07. 03. 2022
1
0
121
Vázané verše

Služba

Slouží lidem a bohu,
a říká: jak jen mohu.
Slouží sobě a bohu,
s ohledem na svou touhu.

06. 03. 2022
1
0
158
Miniatury, hříčky

Povídají si dva umělci:

Umělci nejsou vědci,
i zdáním světci,
jen poslové odvěcí.
Pravdu díš, kamaráde,

04. 03. 2022
1
3
196
Miniatury, hříčky

To vše

Báseň slov, verše hrou,
jen tak jednoduše,
i složitě z duše,
společnou souhrou.

03. 03. 2022
0
0
128
Miniatury, hříčky

Volání

Kde jsou ta zpěvná slova,
jaká pro ně obnova.
Odkud i přicházejí,
jak květy se sázejí.

02. 03. 2022
1
0
126
Vázané verše

Zataženo

Jeden stupeň nad nulou,
nebe jen v barvách šedých,
i modřejších a bledých.
Zemí, ne příliš ztuhlou,

01. 03. 2022
0
0
151
Vázané verše

Ty člověčiny

Kdo soudí z podhledu, soudí pomluvou.
Kdo soudí z pohledu, soudí mluvou.
Kdo soudí z nadhledu, soudí i s omluvou.
Kdo nesoudí, není souzen.

26. 02. 2022
1
1
166
Aforismy

Ve víru

Točím se zleva doprava,
a zprava směrem doleva.
Otočím oči nahoru,
a shůry pak sklopím dolů.

25. 02. 2022
0
0
133
Vázané verše

Spejbl a Hurvínek

Tak mám ten plesnivý sýr, povídá Hurvínek, vyslaný Spejblem na nákup do prodejny s potravinami.
Říkal jsem ti plísňový.
V tom je nějaký rozdíl.
Ano, plísňový sýr je jedlý a dobrý a plesnivý jedovatý a odporný.

23. 02. 2022
1
0
127
Blbůstky

Ne, určitě ne

Pravdu ty nemáš,
neboť ji neznáš.
Máš jen tu svoji,
co tebe hojí,

20. 02. 2022
0
6
159
Miniatury, hříčky

Slunce (ABCBCA-DDEE)

Chvíli do očí,
opět do mraků,
zář i prosvítá,
do mého zraku.

19. 02. 2022
0
0
133
Miniatury, hříčky

Výstavky

Ty stromy nad hřebenem lesa,
co tam v dálce na kopci stojí.
Lesníkům vždy známá adresa,
i v proměnném tu jejich kroji.

18. 02. 2022
0
0
133
Vázané verše

Spíše

Tiše buď a naslouchej,
neukvap se, radu dej.
Tiše buď a rozvažuj,
svoji cenu si zdražuj.

15. 02. 2022
0
0
146
Miniatury, hříčky

Snad přece

Nevím co psát, přesto píši,
vždyť se vše i něčím liší.
Každým stále okamžikem,
proměnná tu s otazníkem.

14. 02. 2022
1
0
124
Vázané verše

Báseň má denní

Svým způsobem i vázaná,
na snění, příběhy noční.
V nichž denní pravda takzvaná,
vždy fantazií emoční.

12. 02. 2022
0
0
136
Vázané verše

Po celý život

To rozevláté mládí,
střední, střízlivější věk,
a uzavřené stáří.
Mládí však stále svádí,

09. 02. 2022
1
0
117
Miniatury, hříčky

O velké lásce

Slíbili si věrnost svatou,
přátelství a lásky štěstí.
Něhou, až v slzy dojatou,
by jim měly sloužit ke cti.

08. 02. 2022
0
10
221
Vázané verše

Básnění o ničem

Nemáš-li zrovna o čem psát,
ale chceš-li si, jen tak hrát,
piš o tom, co tě napadne,
a v mysli zní ti nápadně.

07. 02. 2022
1
0
141
Vázané verše

Sníh s deštěm

Bílé vločky s kapkami,
sypou se i prší samy.
Maličké ty chomáčky,
a kapky jako plačky.

06. 02. 2022
2
29
313
Vázané verše

Ctnost a neřest člověka

Střídají se v bolesti,
či radosti,
se vzájemnou dohodou.
Rozporem svým ve shodě,

05. 02. 2022
0
5
161
Vázané verše

Z básní do básní

Za který konec dohry vzít,
a navázat z něj počátek.
Výmluvněji, beze zkratek,
sdělit více, také pocit.

02. 02. 2022
0
0
139
Vázané verše

Prchavá

Okamžik střídá jiný,
těkavý, ten oka mžik.
Jinak se cítí viny,
či nádech nebo i zvyk.

01. 02. 2022
0
0
114
Vázané verše

Kyvná

Beze slov i se slovy,
bez básně, jako s básní.
S osnovou, bez osnovy,
se rozptýlit či zasnít.

31. 01. 2022
0
0
113
Miniatury, hříčky

Šumně

Jen, jak tenoučký hlásek,
tichounce v mé hlavě zní.
Tou jednotvárnou písní,
tónu, jakoby vlásek.

30. 01. 2022
1
2
152
Vázané verše

Měňavka

V kolik pocitů,
člověk proměněn,
tolikrát i živ.
Jakost myšlenek,

29. 01. 2022
0
0
130
Miniatury, hříčky

Vážení a milí !

Je mi až nemilé,
že v tak vzácnou chvíli,
si dávám tu píli,
nebýt tu omylem.

28. 01. 2022
2
3
170
Blbůstky

Kavky letí

V hejnech, sem a tam,
i jednotlivé.
Hravé, jak děti,
za oknem vítám.

26. 01. 2022
1
3
149
Miniatury, hříčky

Kam

Kráčet světlem, tmou,
za tou svou známou.
Ohlížet se zpět,
a pohlížet vpřed.

24. 01. 2022
0
0
135
Miniatury, hříčky

Ráno

Je tam krásně bílo,
mírně nasněžilo.
A také přimrzlo,
to lednové kouzlo.

21. 01. 2022
0
0
124
Miniatury, hříčky

Pokušitel

Ťuky ťuk a jsem tu,
však nenadělám hluk.
Jen radu chci ti dát,
jak se sám sebe vzdát.

20. 01. 2022
0
0
135
Vázané verše

Něco o světle / Klikatá

Něco o světle
Ne o tom, jež táhne mízu,
též v hřejivé roli slunce.
Co denně má svou reprízu,

18. 01. 2022
1
0
135
Vázané verše

~ / Jinak

Básní se zasnít,
a navázat nit,
s tím, co má přijít,
blahodárný klid.

16. 01. 2022
0
4
180
Miniatury, hříčky

ŽIVOTEM (vnitřní-koncový, čelní-koncový rým, verše vzájemně nerýmované)

Tam a hned, zvolna či zpět,
stoupaje výš i pádem níž.
Poznat strach po jeho práh,
také slzy, co mrzí.

14. 01. 2022
0
0
154
Vázané verše

..... / ?

Sladce mi zní,
jen sen fiktivní.
O tom, co hřeje,
i na duši.

13. 01. 2022
0
0
116
Miniatury, hříčky

Chvíle radosti

Jež chmury přemostí,
i jak dítě prostí,
s pocitem volnosti,
jí míváme dosti.

12. 01. 2022
0
0
123
Miniatury, hříčky

Zimní / Ach ty dny

Zimní
Mrazivé slunce vzešlo,
prý, že lépe to nešlo.
Nebuď ty nedočkavý,

11. 01. 2022
0
1
142
Vázané verše

Když v jedno se pojí

Kámen ve slovo,
a slovo v kámen,
básní obojí.
Tou dvojí touhou,

09. 01. 2022
0
0
130
Vázané verše

Krapet kapek / Kolem dokola / Jako s větrem

Krapet kapek
Bubnujících za oknem,
stékajících se střechy.
Ve žlabu pak potokem,

08. 01. 2022
0
1
158
Vázané verše

Psát tu svoji

Touhou pro ni.
Já, ty, on, ona,
my, vy i oni.
Rozbít klišé,

05. 01. 2022
0
0
143
Miniatury, hříčky

Na tři

Chtěl to vzdát,
mnohokrát.
Nemohl,
zas byl jat.

03. 01. 2022
2
2
190
Miniatury, hříčky

Kde jsem

Ani nevím,
snad tam,
nebo tam,
kam chvátám.

02. 01. 2022
0
0
130
Miniatury, hříčky

Jednoočka

S druhým lehce přivřeným.
A očkem tím se dívá,
počká,
pohledem pak upřeným.

01. 01. 2022
0
0
136
Vázané verše

Touha

Hlas touhy, jeho znění,
vírou vzletného snění.
Jenž i prosbou povznesen,
by slyšen byl tíhy sen.

28. 12. 2021
0
2
154
Vázané verše

Zimní miniatura

Něco chci napsat,
jen malý nápad.
Za oknem vločky,
tu bez otočky.

25. 12. 2021
0
0
145
Miniatury, hříčky

Prachobyčejná

Prach je věčný,
a z něho strach.
Vše v něj obrací se,
přes svůj práh.

24. 12. 2021
2
4
194
Miniatury, hříčky

Když je dobře

Bez pocitu hoře,
do sebe se noře.
Dole, jak nahoře,
v klidu a pokoře.

21. 12. 2021
1
1
154
Vázané verše

Postmoderna (věnováno dostavbě Staroměstského náměstí)

Plastová nádoba,
užitných obalů.
Plasto-zoikum,
kulturní doba.

20. 12. 2021
0
1
137
Vázané verše

Nepiš pro básníky

Vždyť každý chce být víc.
Nerad ti vyjde vstříc,
vlastní chce číst zvyky.
Piš si sám pro sebe,

19. 12. 2021
0
1
132
Vázané verše

Básní prozradíš

Komu, že fandíš,
a čemu jsi blíž.
Koho ty zradíš,
i s kým se vadíš.

16. 12. 2021
1
2
143
Miniatury, hříčky

Ty kytky

Do konvičky trošku vody,
na pokropení svobody.
Zalít kytku, by se mohla,
rovnat, vykvést, neb je ohlá.

14. 12. 2021
0
0
136
Vázané verše

Hledač pokladů

Jenž je vidí, kam pohlédne,
ve věcech těch kolem sebe.
Které jsou mu ku potřebě,
na něž se tak i spolehne.

12. 12. 2021
0
0
139
Vázané verše

Mikronka

Jací jsou ti,
kteří křičí,
jak jsou svatí,
jimž se příčí,

11. 12. 2021
0
0
126
Miniatury, hříčky

Kam dohlédne

Rozhlíží se, porovnává,
zkouší mnohé, s něčím rovná.
Zraňován i uzdravován,
pobízen, jak vane průvan.

10. 12. 2021
0
0
126
Vázané verše

Psát o všem

Jen si tak po svém,
třeba i posté.
Zdobit ten totem,
svým vlastním poutem.

08. 12. 2021
1
0
128
Miniatury, hříčky

Básní zkrásni

Tou pro sebe.
I rozjasni.
ji do nebe.
Najdi se v ní,

06. 12. 2021
1
3
269
Miniatury, hříčky

Strach

Ten věrný nepřítel,
nořící se z temnot.
Přítulný, jak ctitel,
však vystrčí svůj hrot.

05. 12. 2021
0
0
150
Vázané verše

Chvíle tepla

Na těle i na duši,
jaká to souhry vzácnost.
Jen zahřeje, neruší,
a přináší tak radost.

03. 12. 2021
0
0
144
Miniatury, hříčky

Život mezi

Mezi skutečností,
a klamem představy.
S pouty svázanosti,
i vzdorem danosti.

02. 12. 2021
0
0
148
Miniatury, hříčky

Pro dva (rýmy AAAA, B... C... D...) / Stopy K.O.

Pro dva
Hledat slovem zář slova,
z prázdna jeho obnova.
Snová a křišťálová,

01. 12. 2021
0
1
182
Vázané verše

Mikromal

Verše snění,
ve znění lpění,
na "osvětlení".

23. 11. 2021
0
2
159
Miniatury, hříčky

Našeptávač

Rozbij svoji báseň,
zkus ji napsat jinak.
Dej i jiný příznak,
v jejím znělém hlase.

22. 11. 2021
0
0
125
Miniatury, hříčky

Tak..

Nejsem tu jen pro sebe,
jako sen, padlý z nebe.
A také ne k potřebě,
pomazánka na chlebě.

21. 11. 2021
0
0
121
Vázané verše

K čemu básně?

Ve znění polohlasně,
dotekem, co jen zdá se,
o pomíjivé kráse.
Ve snaze uchopit ji,

20. 11. 2021
0
0
131
Vázané verše

Kolotoč lidský

Duševní i fyzický,
dynamický, stoický.
Uzavřený, sevřený,
ke své točně upřený.

16. 11. 2021
0
0
193
Miniatury, hříčky

Jaký?

Těžký jako kámen,
tak k zemi tlačen.
I tekoucí pramen,
a v něm smáčen.

15. 11. 2021
0
0
144
Miniatury, hříčky

Malá meditace

Pomíjivé, co pomine,
také ve vzpomínce živé.
Slábnoucí a proměnlivé,
ústupem v srdci pro jiné.

14. 11. 2021
0
0
123
Vázané verše

Chvat

Kam to běžíš.
Ále támhle,
Mária-Ježíš.
A copak tam je,

11. 11. 2021
0
0
162
Blbůstky

Uleť

Uleť myšlenko,
i ty vzpomínko,
jako ve větru.
Na nich písmenko,

10. 11. 2021
0
0
123
Miniatury, hříčky

V proměnách

Nahradit se sám sebou,
obnovou funkcí těla.
Jako i svou potřebou,
by duše dál dospěla.

09. 11. 2021
0
0
119
Vázané verše

Co psát?

Sladkosti o lásce,
v převlecích a masce.
Či milostnou hříčku,
o hvězdách, měsíčku,

07. 11. 2021
0
0
118
Vázané verše

Souboj

Ubránit se korozi,
jež ti i právem hrozí.
Chemií času tvého,
z pohledu též letmého.

06. 11. 2021
0
3
222
Vázané verše

Čtení pro chtění

A ten verš, ztečný terč,
i s náustkem svým přes.
S křížkem též á la kněz,
kde řeč přechází v křeč.

04. 11. 2021
0
1
171
Vázané verše

Každodenní

Pomodlím se svými slovy,
v upřímnosti prosbou vroucí.
Jen myšlenkou, bez osnovy,
pokorou se k výši pnoucí.

03. 11. 2021
1
2
180
Vázané verše

Drsná

Nepíši, abych byl čten,
píši si do své kapsy.
Abych nebyl ostouzen,
jako krmení pro psy.

02. 11. 2021
0
2
223
Miniatury, hříčky

Usínání

Lehce, jako dotek spánku,
jenž se mi úlevou stává.
Napsat tak i tuto stránku,
ale ne, jak sen se zdává.

01. 11. 2021
0
0
152
Vázané verše

Čtyřka

Psát i dlouze,
slabost touze.
Znění z nouze,
prázdno pouze.

31. 10. 2021
0
0
117
Miniatury, hříčky

Kapka

Zasni se básní,
dopřej si radost.
Duši rozjasni,
na vlastní žádost.

29. 10. 2021
1
0
133
Miniatury, hříčky

Dvojí místo

V tom cizím pobyt jen krátce,
kde prostor z rohu do rohu.
A vše, točí se v obrátce,
měnící zpětně polohu.

28. 10. 2021
0
0
130
Vázané verše

Špehýrka

Jak okamžik pravdy,
v působišti lží.
Kde jejich návnady,
zdrojem potíží.

25. 10. 2021
0
0
130
Miniatury, hříčky

Prázdný list

Zářil bělostí a čistotou,
ale také jen svou prázdnotou.
I zachtělo se mi jej popsat,
nevěda však, v co text poutat.

23. 10. 2021
0
0
129
Vázané verše

Žahavá

Vše důležité, když je,
když je žité.
A má i důvod,
má-li původ.

21. 10. 2021
0
0
122
Miniatury, hříčky

Planoucí noci

Plné překotných myšlenek,
i bohatých snů ve spánku.
Střídajících vnitřek, venek,
obracející si stránku.

20. 10. 2021
0
0
121
Vázané verše

Psí

Co je nejvěrnější.
To, co není vnější.
Zní opravdovostí,
z niterné radosti.

19. 10. 2021
0
0
120
Miniatury, hříčky

Jedna báseň

Byla jedna báseň,
snad to jen nezdá se.
A chtěla se i zdát,
cele, sobě oddat.

18. 10. 2021
0
0
126
Miniatury, hříčky

Přístav

Každý má přístav milosti,
to malé svoje zázemí.
Pro bolesti a v lítosti,
i oddechne si: blaze mi.

17. 10. 2021
0
0
117
Vázané verše

Vír

Ten zvířený prach,
jenž pak usedá.
Avšak v ozvěnách,
stále se zvedá.

16. 10. 2021
0
0
115
Miniatury, hříčky

Vroucí / Zpětné vyznání / Čas / V kolejích

Vroucí
Nemusí být dlouhá,
stačí pár řádků.
Slůvek na památku,

14. 10. 2021
1
3
151
Miniatury, hříčky

Bez náhod

Kam to jen vkročil,
s přivřením očí.
A koho si vzal,
bděl, či spíše spal.

13. 10. 2021
0
0
132
Miniatury, hříčky

Se ctí ve lsti

Jak uchovat si čest,
ve svodech zrad a lstí.
Kde i svíraná pěst,
se bouří, někdy mstí.

11. 10. 2021
1
3
185
Vázané verše

Sloky příslovní

Kde něčeho příliš,
tam se snadno zmýlíš.
Kde něčeho málo,
mnohého se zdálo.

10. 10. 2021
0
0
144
Miniatury, hříčky

Jako kámen

Mnohé vyslovené ámen,
svou tíhou, ve znění známém.
Nadlehčit je, vtisknout duši,
souzněními, jež jim sluší.

07. 10. 2021
0
0
163
Vázané verše

Jemnosti

Ve všech spojitostech,
básnivé ctnosti.
Kde i v jejích kostech,
znění předností.

05. 10. 2021
0
3
226
Vázané verše

Život krás

Byť vždy plný zármutku,
a nesplněných přání.
Také však dobrých skutků,
těch cenných, bez ustání.

01. 10. 2021
0
1
168
Vázané verše

Místo

Kam se kdo hodí,
tam i koření.
A také plodí,
svá prozření.

27. 09. 2021
0
2
157
Vázané verše

Kudy kam

V co se probudit,
a kam zahledět.
Pro co dál tu bdít,
i nové vědět.

26. 09. 2021
0
0
134
Vázané verše

Etudka

Slovo ke slovu a známe větu.
Pak, větu k větě a jsou i v květu.
Nyní, co chceme víc sdělit dále.
Takto nic, jen zahrát si nedbale.

23. 09. 2021
0
1
152
Vázané verše

Pohled

Ten vnější a vnitřní z duše,
pátrající po poruše.
Dohledává, porovnává,
kde tu pro něj možnost práva.

22. 09. 2021
0
0
134
Vázané verše

To slovo!

Jak málo jich pro báseň,
kde pak i jinak zdá se.
Myšlenky v jemné síti,
splétány hrubou nití.

20. 09. 2021
0
0
150
Miniatury, hříčky

Ta tam

Jako pára,
v niž se mění voda.
Jako voda,
v niž se mění led.

18. 09. 2021
0
0
168
Miniatury, hříčky

Tvář

Jak těžké je vejít k sobě,
a vyhledat se v seznamu.
V té své abecedě klamů,
smíchané až k nepodobě.

17. 09. 2021
0
0
164
Vázané verše

Ty dvě

Kolik pravd se ozve v nás,
tolikrát zní jejich vzkaz.
Často se lží ve sporu,
i pro vstřícnou podporu.

13. 09. 2021
2
5
207
Vázané verše

Přenes se do nebes

Odpoutej od země,
od tíhy těles.
Vzlétej i objevně,
by nevinil tě stres.

12. 09. 2021
0
0
146
Vázané verše

Piš dál

A o čem.
Třeba o tom,
co ti je po tom.
A po čem.

11. 09. 2021
0
0
150
Miniatury, hříčky

Tisíc a víc

Kam se jen rozhlédne,
tolik jich i spatří.
Něčím vždy ty vzhledné,
právem, jež jim patří.

08. 09. 2021
0
2
225
Vázané verše

Až tam

Tam, v té skrýši všech skrýší,
kde znění bytí věrné.
Jež se od jiných liší,
ty pilíře opěrné.

06. 09. 2021
1
1
192
Vázané verše

Rozhovor

Kdo jsi.
Já, nikdo,
jen se ptám,
zdali jsem.

05. 09. 2021
0
0
169
Miniatury, hříčky

Básnička

Jak z hedvábných nitek,
v síť utkaná jemnou.
Také z křehkých snítek,
souhrou tou vzájemnou.

02. 09. 2021
2
6
300
Vázané verše

Sám (různě kombinovaný rým čelní, vnitřní a koncový)

Sám, v bílých zdech místnosti,
a v té vnější-okenní rám.
Za oknem tu hloub čtyř pater,
jejíž kráter i předností.

01. 09. 2021
0
0
205
Vázané verše

Uhlí

Černé, hnědé, dobývané,
ke spalování určené.
Z hloubek, mělce odkrývané,
jako zdroj tepla, cenné.

27. 08. 2021
0
1
176
Vázané verše

Křišťál

Čirý, průsvitně průhledný,
i s hranou, ostrými lomy.
Tak krystalicky důsledný,
jak směry paprsků lomí.

26. 08. 2021
0
2
182
Vázané verše

Bouřlivák

Odkrývá se i zamaskuje,
maskuje a zas odkryje.
Prohledává,
znění práva.

25. 08. 2021
0
0
132
Vázané verše

Šla kolem?

Ne, nešla, jen náhražky,
za okýnkem přepážky.
Ťukem a pak odrazem,
se svým´odlétám´vzkazem.

21. 08. 2021
0
3
154
Vázané verše

Světýlko

Jež každým dnem se rozsvěcuje,
a probouzí touhu s nadějí.
I víru v duši posvěcuje,
tam, kam jeho paprsky smějí.

17. 08. 2021
1
1
199
Vázané verše

-- ? --

Jak za neprůsvitným sklem,
skrývá se, ostýchavá.
Dává i něco tušit,
v náznaku tak nejistém.

16. 08. 2021
0
0
163
Vázané verše

Verše

Ne pro slovo a větu,
nýbrž myšlenku.
V jejich úpletu,
jak zevnitř, tak zvenku.

15. 08. 2021
0
0
164
Miniatury, hříčky

Lámaný

Tolik slov k výběru,
co pro ně napíšeš.
jen pár vět,
jaký pohled.

14. 08. 2021
0
0
165
Vázané verše

Jak málo

Všeho, co dříve se zdálo,
jako jen vytoužený sen.
Naplní-li se však přesto,
málem zas, jak povznést to.

11. 08. 2021
0
0
148
Vázané verše

Básnický průjem

Znaven ženami, usedá v parku na lavičce sám.
I přisedne k němu jiný, také znaven ženami, a povídají si:
Také, také.
Tak, tak.

10. 08. 2021
0
0
185
Blbůstky

Piš svou báseň

Tak, jak to jen sám cítíš,
ne, jak ji vidí jiní.
K sobě blíž a co si ctíš,
nedbej, z čeho tě viní.

09. 08. 2021
0
0
158
Vázané verše

Báseň by měla...

Plynout a také drhnout,
je-li veršem o něčem.
Život, v soutoku věčném,
se odpoutává do pout.

08. 08. 2021
1
0
168
Vázané verše

Kdo je?

Utajený ve svém znění,
projevem spíš klamné zdání.
V očích z duše pouhé chvění,
naléhavé, bez ustání.

07. 08. 2021
0
0
155
Vázané verše

Zasažen

Tak či onak ze všech stran,
v tom i onom podání.
Kulatostí, podle hran,
a svody klamných zdání.

06. 08. 2021
0
0
165
Vázané verše

Doteky

Tělem, prsty, dlaní,
vroucí odevzdání.
Polibky, objetím,
v citovém dojetí.

04. 08. 2021
0
1
172
Vázané verše

Hrůzy přírody

Tropické vedro, v bublině,
skleníkového efektu.
Těch mnohých lidských projektů,
záplavy, sucho ve hlíně.

03. 08. 2021
0
4
273
Vázané verše

Vtípky

To, co si myslíme,
si myslí i mnoho jiných.
Ale to, co si nemyslíme,
si nemyslí nikdo.

02. 08. 2021
2
3
251
Blbůstky

Do sta

Jen tak prostá,
nač mnohých slov.
Květnatých vět,
i složitých strof.

01. 08. 2021
2
18
450
Vázané verše

Motýl

Usedne-li na květ,
ať již jakýkoliv.
Ten, a nebo i ten,
prostý pestrým sveden,

31. 07. 2021
0
0
155
Miniatury, hříčky

V kruhu

Točí se, stále točí,
konec pojí počátek.
Navazuje zůstatek,
a v nové zas vykročí.

30. 07. 2021
0
16
318
Vázané verše

---

Každý něco ví,
jen pár vět,
třeba mu napovědět.
Něco umí,

29. 07. 2021
0
0
142
Miniatury, hříčky

Tam...

Na hraně či na vlásku,
kde úzkost srdce svírá.
Ubude všech oblázků,
jen se sčítá přemíra.

28. 07. 2021
0
2
192
Vázané verše

Č. a Š.

Co je to ta čistota,
jak obehraná nota.
Jó, to je ta porota,
co do špíny se motá.

26. 07. 2021
0
0
150
Miniatury, hříčky

Najít slova

K vyjádření cítěného,
vždy prchlivého, směnného.
To se dotkne, hned i ztrácí,
a rozplyne jak v oblacích.

25. 07. 2021
0
0
152
Vázané verše

Skryté kroky

Co neříká se nahlas,
může být tak cítěno.
Jako též vnitřní zápas,
o to, co výše ctěno.

24. 07. 2021
0
0
149
Vázané verše

Povídají si dva o ženách

Ženy jsou pro mě jen tělem,
ve stavu spícím i bdělém.
Ten druhý:
Pro mě jsou ženy nejen tělem,

23. 07. 2021
0
0
150
Miniatury, hříčky

A přece něco

Nenapsat nic,
je někdy víc.
Kdy rub a líc,
nejdou vstříc.

22. 07. 2021
1
0
170
Miniatury, hříčky

Něžná

Jako polibek, pohlazení,
a dotek přejícího slova.
Radost mileneckých líbánků,
pocity, nad něž více není.

21. 07. 2021
0
0
165
Vázané verše

Komu píšeš?

Tomu, kdo nad námi,
jako díkuvzdání.
I se vzpomínkami,
na splněná přání.

19. 07. 2021
1
5
317
Miniatury, hříčky

Tam, kde jsi

Tikot hodin, světlo, tma,
ta pravidelná nota.
Starý příběh, šlápota,
i zablácená bota.

18. 07. 2021
0
1
172
Vázané verše

Bouře

Když zahřmí a blýská se,
zesílí vítr, liják.
Oblaka v temné mase,
běsní, ale někdy jak.

16. 07. 2021
0
0
161
Vázané verše

Přející

Co myslí si v skrytu duše,
je jeho vnitřní účastí.
Co vysloví i náplastí,
a znamenat tak může vše.

15. 07. 2021
0
0
160
Vázané verše

Být svůj

Co to znamená.
Mít svůj otisk,
směr a hrdost.
Nadhled,

14. 07. 2021
0
0
157
Miniatury, hříčky

Neklid v duši

Jak pole orané a smýkané,
úhor, plevel i setá plodina.
Také slza vzlyku z oka kane,
bohatě tak prostřená hostina.

13. 07. 2021
0
0
166
Vázané verše

Kam až dosáhne

Rozhlíží se, zvedá,
s poznaným srovnává.
Vymezí svá práva,
rovného si hledá.

12. 07. 2021
0
0
151
Vázané verše

Ze dne na den

Povstal a rozsvítil si,
k prožitku bdělého dne.
Shledal, co povedené,
a o co duše prosí.

10. 07. 2021
2
71
1506
Vázané verše

Přírodní živel

Vánek si se záclonou hraje,
ovívá a osvěžuje tvář.
Také slunce, dnem dozrávaje,
sčítá své teplo i jasu zář.

08. 07. 2021
0
44
979
Vázané verše

Kam až doletí

Ta prosba duše svírané,
jejíž hlas se v tichu ztrácí.
Zaniká i v notě hrané,
naráží a zpět se vrací.

05. 07. 2021
0
0
191
Vázané verše

V krajích snů

Těch vonných a líbezných,
v krajině nedotčené.
Kam jen vstoupit snad i hřích,
žádné stopy chtěné.

03. 07. 2021
1
4
250
Vázané verše

Vyznání

Ach ty milý můj,
jakýs mi to hnůj.
Hnojíš srdce mé,
a já rostu v tvé.

02. 07. 2021
0
2
197
Blbůstky

Té není nikdy dost / Pohyby věcí

Té není nikdy dost
Kam se nám schovává radost,
objevující se vzácně.
Ten nevšední dar a milost,

01. 07. 2021
0
0
158
Vázané verše

Život náš

Stále je proč naříkat,
i kdyby nebylo nač.
Málem jen, každý příklad,
ty chyby náš věčný pláč.

28. 06. 2021
0
0
187
Vázané verše

Bez nápadu v nápad (čelní a koncový rým v ABAB)

I bez nápadu se rodí nápad,
souhrou zraku, sluchu, čichu, hmatu.
Nerez slovo či jen jeho odpad,
dohrou útočných, obranných chvatů.

27. 06. 2021
0
0
168
Vázané verše

On a ona (čelní a koncový rým v ABAB)

Ptám se a ty mi odpovíš;
jen ať to poví, kdo zná se.
Hlasem svým, jaká ty jsi skrýš,
ozvěn málo ve tvé kráse.

26. 06. 2021
0
0
161
Vázané verše

Křiklavá

S city svými zvětralými,
hádali se převelice.
Dříve si líbali líce,
dnes již jen s pohledy zlými.

25. 06. 2021
0
0
151
Vázané verše

Máchův Máj - úprava první a druhé části básně

Originál
(přepis do češtiny 20. století)
Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.

24. 06. 2021
0
2
306
Vázané verše

Ostrovy bdělosti

Temná zákoutí, jejich pasti,
kde varovných hlasů neslyšet.
Souhrou přehlížených daností,
my sami k nim vstřícní vzhlížet.

22. 06. 2021
0
0
154
Vázané verše

Vysvobození

Po těžké, dusné noci,
plné zla, děsivých snů,
v spárech vlastní bezmoci,
ani stopa po krásnu.

20. 06. 2021
0
0
163
Vázané verše

Máchův Máj - originál první části básně, jeho přepis a úprava

Originál
(vydaný roku 1836)
Byl pozdnj wečer - prvnj mág -
Wečernj mág - byl lásky čas.

19. 06. 2021
0
7
1516
Vázané verše

Slunce

Pohlédl jsem do slunce,
a jak oslepen jím byl.
Do očí bije prudce,
v jejím stínu pak se skryl.

18. 06. 2021
0
0
170
Vázané verše

Té není nikdy dost

Kam se nám schovává radost,
objevující se vzácně.
Ten nevšední dar a milost,
vydobývané tak pracně.

17. 06. 2021
0
0
152
Vázané verše

Co je život

Co vlastně náš život je,
prchavý jen smyslů vjem.
Reakce a postoje,
na působivý dojem.

15. 06. 2021
0
0
150
Vázané verše

Drobky

Jen v tichu, hluku,
a hluku ticha,
vidět záruku.
Co život nese,

13. 06. 2021
0
0
165
Miniatury, hříčky

Moře a bouře

Plují lodi oceánem,
nad nimi i letí ptáci.
Mlhou svítá klidným ránem,
námořníci ve své práci.

10. 06. 2021
0
0
162
Vázané verše

Pavučinka

Z nejjemnějších utkaná vláken,
v tak důmyslné síti spojů.
Hedvábím, plným malých oken,
s krajkami i lidových krojů.

09. 06. 2021
0
0
147
Vázané verše

Tajemný

Kódovaně nečitelný,
ve skrytých znacích, náznacích.
V šifrách, heslech, necitelný,
computer bází hracích.

08. 06. 2021
0
0
178
Jen tak pro radost

Z tíže v lehkost k tíži

Napsat zlehka, co duši tíží,
a odlehčit jí bez obtíží.
Těžkost touhou, by radost byla,
také, jak si ji i vysnila.

07. 06. 2021
0
0
180
Vázané verše

Na míru

Žít v míru a mít se dobře,
kdopak by po tom netoužil.
Život však stálá rozepře,
jak srdce žene krev do žil.

04. 06. 2021
0
2
233
Vázané verše

Jen těch pár

Psát jasně,
i krásně.
Ale jak,
naopak.

03. 06. 2021
1
5
278
Miniatury, hříčky

Vlastní vinou / Srdce mé / Dokud jsme

Vlastní vinou
Myšlenky mé plovoucí,
stavem se své pozici.
Zatím tak nemohoucí,

01. 06. 2021
0
8
359
Vázané verše

~~~Sny~~~

Život v krásnu,
touhou věčnou.
Dříve zhasnu,
hrou nevděčnou.

31. 05. 2021
0
0
168
Miniatury, hříčky

Srdce mé

To, co mi tak tiše tluče,
svůj rytmus hodin času.
A vrhá do náruče,
těch pomyslných hlasů.

30. 05. 2021
0
0
163
Vázané verše

Mnoho mála

Hledal ženu těla i ducha,
navíc, k zraku a sluchu jeho.
I strašila jej ta předtucha,
že příliš vzdálen z nitra svého.

28. 05. 2021
0
0
175
Vázané verše

Věčná pře

Co tvůj nástroj lásky,
to byly jen masky.
Chlubit se ty umíš,
jo, tak to si i piš.

27. 05. 2021
0
0
177
Miniatury, hříčky

Zrcadlo života

Otočil se,
a co neviděl:
Klam snad z nebe.
Ne, sám sebe,

21. 05. 2021
0
0
173
Miniatury, hříčky

Máj 2021 (K.H.Máchovi)

Kde jsou.
A opět odletěli,
ti rorýsi, svišťouni.
Průzkumníci smělí,

19. 05. 2021
0
7
283
Vázané verše

Píši dál / Drobnosti...

Píši dál
O tom, co mi život dal,
vážností, i rozesmál.
Darem svým, z hloubi pravdy,

18. 05. 2021
0
0
161
Miniatury, hříčky

Kratičká

Má básnička,
nač psát dlouze.
Jako hříčka,
ne, tak z nouze.

16. 05. 2021
0
0
176
Miniatury, hříčky

Anglický jazyk

Angličtina nepoetická,
avšak svou fonetikou zpěvná.
Jednoduchostí i praktická,
v básních psaná, tak tvrdá a pevná.

15. 05. 2021
0
5
258
Miniatury, hříčky

Óda na ČJ

Jak český jazyk je krásný,
malebný a jak barvitý.
Pro toho, kdo píše básní,
o skutečnosti či mýty.

14. 05. 2021
0
0
154
Vázané verše

Nejen s ní, a ty další (básničky o štěstí)

Nejen s ní
Nejen o lásce snít,
a s ní jen šťasten být.
Nad ní i stále bdít,

13. 05. 2021
0
0
143
Miniatury, hříčky

Blesková

Napiš, co tě popadne,
to je dobré, třeba smích.
Napiš, co tě napadne,
to je dobré, třeba hřích.

12. 05. 2021
0
0
160
Miniatury, hříčky

Neudržované umyvadlo

To, co často záhadným nám zdá se,
tajemným či nepochopitelným,
mívá i prosté své vysvětlení.
Odkud ty jen vylézají zase,

11. 05. 2021
0
0
156
Jen tak pro radost

Buňka / Kuňka / Buňka kuňka

Buňka
Malá, maličká,
pro svá psaníčka.
Nechce být větší,

09. 05. 2021
0
0
154
Miniatury, hříčky

TOUHA

Rozdat se slovem v básni,
jež duši, srdcem krásní.
Oblažit jím i jiné,
zarmoucené, nevinné.

08. 05. 2021
0
0
177
Vázané verše

Mráček

Po modrém nebi bílý mráček,
pluje si, jako smuchlán z vaty.
Jen takový malý chomáček,
čistý i jako by byl svatý.

07. 05. 2021
1
0
162
Vázané verše

KTERÁ?

Uchopit ji, dát jí výraz,
tu myšlenku tak prchavou.
By mohla být i čtena snáz,
také sdělením tou pravou.

06. 05. 2021
0
0
198
Vázané verše

Ze snu

Pohled něhy,
tvůj bezbřehý.
A bezelstný,
žádné ostny.

05. 05. 2021
0
0
174
Miniatury, hříčky

Ach, ta láska

Lásku přivolat nelze,
život má své zákony.
I stanovené meze,
zrody, zrání a skony.

03. 05. 2021
3
2
247
Vázané verše

Být svůj i tvůj

Nechtít víc, než sama sebe,
tak nebýt stále zklamáván.
Nehledat ke své potřebě,
ten, cizího dechu závan.

02. 05. 2021
1
45
867
Vázané verše

Přímočaře a klikatě

Jede, jede, nehledě,
vpravo, vlevo, vzad,. jen vpřed.
Po tenkém takto ledě,
poznané sám přetvářet.

01. 05. 2021
1
0
202
Vázané verše

Absolutní minimum

Kdo.
Každý.
Kam.
Tam.

30. 04. 2021
0
0
160
Miniatury, hříčky

Kam chodil sám i císař pán

Na nejbližší WC se dostav,
pro svůj stav.
Zněl vnitřní hlas,
a po chvíli zas.

29. 04. 2021
0
0
183
Blbůstky

Tancuj, tancuj, vytáčej / Co naplat

Byl živý,
plný elánu,
i plánů.
Potom ho převlékli,

27. 04. 2021
0
0
164
Miniatury, hříčky

KVÁK A KLAP

Kvák, kvákl žabák.
Kvák, kvák, kvákla žába.
Kvák, kvák, kvák, žab i více.
Klap, klap, zaklapal čáp,

26. 04. 2021
2
0
183
Blbůstky

Pnoucí

Jak jen rozpíná se,
rozechvělé v duši.
V touze své po kráse,
co vše je hned zkruší.

25. 04. 2021
0
0
178
Vázané verše

Vroucí

Oslněn sluncem,
žhnoucím, jak prudce.
Více však srdcem,
sepjaté ruce.

24. 04. 2021
1
2
181
Vázané verše

Kdo jsi

Nic víc, než nic,
dané pouto.
I mnohem víc,
nekonečno.

21. 04. 2021
0
26
393
Miniatury, hříčky

Hrej si, kde jsi

Nač psát stále o hvězdách,
o slunci a měsíci.
Jaký to jen klamný vztah,
a dojem vnadný krycí.

20. 04. 2021
0
0
160
Vázané verše

Jak nahý v trní

Otevři se,
velkoryse,
budeš sevřen,
i odepřen.

18. 04. 2021
0
0
183
Vázané verše

Podivný strach

Ze všeho i z ničeho,
zdánlivá ta předtucha.
Ne však nitra chorého,
jen tísněného ducha.

15. 04. 2021
1
0
168
Vázané verše

Někdo

Kráčí po schodech,
a již u dveří.
Co mi tak svěří,
až, se tají dech.

12. 04. 2021
1
0
184
Vázané verše

Zubatá

Sladkost,
v kyselost,
kazí zuby.
Kyselost,

11. 04. 2021
0
0
199
Miniatury, hříčky

Kam patříš?

Do kterého vzorníku,
ustájené ohrádky.
Kde roníš slzy vzlyků,
pro život stavem vratký.

10. 04. 2021
0
4
289
Vázané verše

MYŠLENKY A CITY

Myslíš,
a nic nedomyslíš.
Cítíš,
a nic nedocítíš.

04. 04. 2021
2
4
261
Vázané verše

Tíseň

Ticho ve směsi,
hlukem i děsí.
Musí vždy přijít,
a něco si smýt.

03. 04. 2021
0
0
175
Miniatury, hříčky

To ne / To ano

To ne
Hra na lásku,
na tu krásku.
Ta, vždy buď je,

02. 04. 2021
1
16
315
Miniatury, hříčky

Modlitba / Svůj / Hlas odjinud

Modlitba
Překroč hranici poznaného,
i otoč klíčem nezvaného.
Tak pootevři dvířka slavná,

01. 04. 2021
0
4
223
Vázané verše

ČAS

Den za dnem,
noc za nocí,
v pravomoci,
pomoci.

31. 03. 2021
0
0
175
Miniatury, hříčky

Z OBOU STRAN

Verše si jen tak psát,
i s rýmem opačným.
Ve všem, pevným se stát,
příjmem soběstačným.

28. 03. 2021
1
32
703
Vázané verše

Nevěříš?

Blaze tomu, u sta hromů,
kdo nepodléhá pohodlí.
A chceš-li, rovného domů,
i k bohu se za něj modli.

24. 03. 2021
0
3
215
Vázané verše

A ještě kratší

Život krásný,
darem spásný,
proto krátký,
do obrátky.

23. 03. 2021
0
0
166
Vázané verše

Kratičká

Ach, můj prach,
ve tvých tmách,
i hvězdách.
Nejsem tvůj,

22. 03. 2021
1
1
191
Vázané verše

Nač jsou lidé

Celkem vzato,
jedni na to,
co je zlato.
Jiní stříbro,

21. 03. 2021
1
0
233
Miniatury, hříčky

ŘÍKANKA ŽIVOTA

Z prachu a bláta,
životem chvátá.
Rodí se souhra,
výhra i prohra.

20. 03. 2021
1
2
193
Vázané verše

RYCHLOSTÍ SVĚTLA

Slůvko jako paprsek,
rychlostí světla letí.
Poselstvím k cíli úsek,
zdolává bez vypětí.

19. 03. 2021
0
1
174
Vázané verše

OBRATY V DUŠI

Jak ze světla, tak i ze tmy,
zpět převahou vždy v obojí.
Dotekem hloubi či letmým,
s dohrami stínů se pojí.

14. 03. 2021
0
0
148
Vázané verše

Jednohubky

Ano.
Ne.
A proč ne,
má panno.

13. 03. 2021
2
2
220
Miniatury, hříčky

Život pro okamžik

Zdá se nám, že rychle běží,
v pocitu, jak jej vnímáme.
Co dáno tak, však změnit stěží,
života běh zráním klame.

10. 03. 2021
0
0
159
Vázané verše

Chtěl bych

Jak čerstvě napadaný sníh,
ještě bez doteku viny.
I všech těch pozdějších pletich,
očistit svůj odraz stinný.

07. 03. 2021
2
0
187
Vázané verše

Pro čistý list

A již první slůvka psaná,
jej obsahem svým zatíží.
Jednou vážná, jindy hraná,
též, jak se na ně nahlíží.

06. 03. 2021
2
4
281
Vázané verše

Předjarní ptáci

Za oknem kavky krouží,
výjimečně poštolka.
Mlha, trochu také mží,
slyšet hrdličku, jak lká.

05. 03. 2021
1
0
211
Vázané verše

COVID ÚČET

Sečteno, odečteno,
násobeno, děleno.
Dalšími pak výpočty,
a celkovými součty,

03. 03. 2021
1
1
215
Vázané verše

Prskavky

Jak jen popsat slovy,
jež věčně chybějí.
I úpěnlivěji,
stav pocitu nový.

02. 03. 2021
0
0
185
Vázané verše

Střepy

Hlava v tříšti myšlenek,
v duševní své slepotě.
Jak, v rozladěné notě,
střepů rozbitých sklenek.

01. 03. 2021
0
0
276
Vázané verše

Kdo?

Kdo hraje si,
a neprosí,
rozdává se,
vírou v hlase.

28. 02. 2021
1
1
232
Vázané verše

SVĚTLO A TEMNO

Duši svírá neklid, strach,
nejistota, skrytý hřích.
Světlem žíti, ne tak v tmách,
s úsměvem též ve skráních.

26. 02. 2021
0
0
200
Vázané verše

MÍT

A krom toho,
co jsi dostal,
z čeho povstal,
v čem i ostal,

24. 02. 2021
1
2
222
Vázané verše

VINA NEVINNÁ

Co vše osudem,
to také darem.
Naším útvarem,
pýchou i studem.

22. 02. 2021
1
1
203
Vázané verše

CO VÍME?

Nic,
jen to málo.
Víc,
něco se zdálo.

21. 02. 2021
0
0
189
Miniatury, hříčky

HLAS

Mluví do větru,
volá do dáli.
Slyšet zpovzdálí,
tichounce větu.

20. 02. 2021
0
0
179
Vázané verše

A DÁL?

Třeba tak:
Otevři zrak,
napni jak prak.
I uchem slyš,

19. 02. 2021
0
0
190
Miniatury, hříčky

ŽIVÁ VODA

To je ta, co život dává,
plodem, tělem, pak i duší.
Kdy vodním tokem se stává,
s opěrnou, pevnou výztuží.

18. 02. 2021
1
9
388
Vázané verše

Pokušitel

Přidej se tu k nám,
ty jsi pro koho.
Dík, a co z toho.
Budeš jedním z nás,

16. 02. 2021
1
2
244
Miniatury, hříčky

VE VĚTRU

Lehký vánek pohladí,
něhou vlahých doteků.
I připomíná mládí,
času plynoucí řeku.

15. 02. 2021
0
0
166
Vázané verše

STARONOVÁ

Vše děje se, jak má,
pohybem vývoje.
Proč tak, věc neznámá,
každý hájí svoje.

14. 02. 2021
0
0
212
Vázané verše

PRANOSTIKA

Vloni:
Únor vodný,
pole plodný.
Letos:

13. 02. 2021
2
1
240
Miniatury, hříčky

V HLUBOKÉ ÚCTĚ (věnováno malíři Rembrandtovi)

Hluboce se klaním, Mistře,
před Vaším velkým uměním.
Vždyť Vy, překonal jste bystře,
dobu svou i její znění.

12. 02. 2021
0
6
330
Vázané verše

ZÁHADY

Vše, takovou záhadou,
nač jen člověk pomyslí.
Byť si napíná smysly,
podveden jejich vadou.

11. 02. 2021
0
0
191
Vázané verše

VESELE JEN VESELE II (vlastní zážitky ze selských dvorů)

Básnička o zvířecích zážitcích z venkovských dvorů a zahrad, v pracovním úsilí architekta na nich něco pozitivně změnit. Majitel-zákazník mívá jiný názor, jako jeho domácí zvířata.
Návštěvy pracovní zdejší,
mívají různý charakter.
Srážky větší, jindy bleší,

10. 02. 2021
1
2
197
Jen tak pro radost

VESELE JEN VESELE

Co se to tu jenom stalo,
prase kozu potrkalo.
Ale kdeže, panímámo,
koza potrkala prase.

09. 02. 2021
1
2
255
Jen tak pro radost

ZŮSTAT

Neodvracet svoji tvář,
i šeptat v polohlasu.
V očích vtip, více jasu,
nemyslit na svatozář.

08. 02. 2021
0
0
215
Vázané verše

U NÁS V KOCOURKOVĚ

Obecní zprávy obce Kocourkov:
Občanům na vědomost se dává,
že zatoulaný našel se pes.
Také se to někdy stává,

07. 02. 2021
1
1
198
Jen tak pro radost

CHROUPU ČESNEK

Pálí v ústech, dává vzpruhu,
pro vnitřní těla výztuhu.
Zapíjím jej černým čajem,
přemýšlím i, oč mít zájem.

06. 02. 2021
6
6
415
Vázané verše

Nesoustředěná

Útržky i jako střípky,
skla rozbitého poháru.
Kalichu hořkosti svárů,
v ostří, nekrytém polibky.

04. 02. 2021
1
0
305
Vázané verše

Máchův Máj

Udivuje mne, jak nekriticky je v literárních kruzích dnes přijímáno toto lyricko-epické básnické dílo Karla Hynka Máchy. Jistěže mělo a má stále svoje kritiky i odpůrce, ale v obecnosti je již přijímáno jako vrchol českého básnického romantismu 1. poloviny 19. století.

03. 02. 2021
1
41
801
Úvahy

NÁPAD?

Nový, snový, možná, snad,
uchopit jej, dát mu řád.
Zasvítí jak paprsek,
či zazní tichý hlásek.

02. 02. 2021
0
0
217
Vázané verše

Kapky z okapu aneb...

Kapky dírkou v okapu,
jedna, druhá, pak třetí.
A mnohé další letí,
rozstřikem tvoří mapu.

01. 02. 2021
0
14
391
Vázané verše

(Ne)napsaná báseň

Málo slov,
pod příkrov,
i domov,
mini strof.

28. 01. 2021
1
2
310
Miniatury, hříčky

ZÁKLADY ZEMĚ

Kámen a voda,
skupenství shoda.
Voda a kámen,
v poměru daném.

27. 01. 2021
1
6
265
Vázané verše

CO JE DRAHÉ

Mnohé, penězi vážené,
i to, co trhem zdražené.
Není-li prostředků dosti,
náplně spokojenosti.

26. 01. 2021
1
7
271
Vázané verše

Být moderním

A kdo jím v pravdě není.
Každý dobovým zněním,
byť i ohlíží se,
hledě velkoryse.

25. 01. 2021
0
0
205
Vázané verše

ÚSMĚVY

Projevy ty, v lidské tváři,
jež výrazem stavu duše.
Vztahem vstřícnosti i září,
ironií mrazí suše.

24. 01. 2021
3
5
366
Vázané verše

ZVUK

Tajemným chvění zvuku,
jenž i hmotou prochází.
Proniká, nenarazí,
v tlakové míře hluku.

23. 01. 2021
1
1
217
Vázané verše

SVĚTLO

Ať od slunce, či umělé,
všemi směry rozdává se.
Ostří, tlumí ve své kráse,
porůznu i potemnělé.

22. 01. 2021
2
2
249
Vázané verše

BÁSEŇ ČISTĚ MODERNÍ II

Fantazie,
nápad, vize.
Slovo, věta,
neprokletá.

21. 01. 2021
1
0
235
Vázané verše

BÁSEŇ ČISTĚ MODERNÍ

První myšlenkou tou, o čem.
A druhou pak se ptáme, jak.
Přidat znak, stylový příznak,
stát se tak i protihráčem.

20. 01. 2021
0
0
214
Vázané verše

SAMOTA

Ta svobodná hodnota,
kde i žádná porota.
A útrpné ohledy,
pod stálými dohledy.

18. 01. 2021
0
1
235
Vázané verše

Televizní předpověď zimního počasí

Vážení diváci.
Sníh si dělá, co chce,
dělá si legraci.
Blátivé vánoce.

17. 01. 2021
3
1
233
Miniatury, hříčky

SKRÝŠE

Skrýš mnohých tajností,
pro zranitelnosti.
I četných slabostí,
pocit stydlivosti.

16. 01. 2021
0
0
213
Vázané verše

ZVLÁŠTNOSTI

Co obyčejným jen zdá se,
skrývá i kouzlo tajemství.
To může být mnohohlasé,
jako pocitové vrstvy.

15. 01. 2021
0
0
213
Vázané verše

Kdo, koho, proč a jak

Podle sebe,
soudí tebe:
Hloupý hloupě i chytrého,
chytrý chytře i hloupého.

14. 01. 2021
1
2
250
Miniatury, hříčky

POVZNESENÍ

Tolik krásy, čistoty, něhy,
všude tak kolem znenadání.
Kam bolavé zmizely břehy. ,
za to patří i díkuvzdání.

13. 01. 2021
0
0
207
Vázané verše

UTRŽENÍ

V chumlu četných otázek,
a sporných odpovědí.
Ukrývají obrázek,
jenž po sobě i dědí.

12. 01. 2021
1
1
211
Vázané verše

POST-POST-MOST

Postmoderní prázdnota,
ta ubraná hodnota.
Jaké si hledá břehy,
a nabízí postřehy.

11. 01. 2021
0
0
206
Vázané verše

TABULA RASA

10. 01. 2021
1
2
251
Miniatury, hříčky

V HRSTI

Drobečky v hrsti,
ty od radosti.
Netřeba více,
hoří i svíce.

09. 01. 2021
0
0
218
Vázané verše

Neviňátka

Malé děti, ty nejmenší,
plné čistoty a krásy.
Okouzlují darem spásy,
byť i dojem, jen tak vnější.

08. 01. 2021
0
0
233
Miniatury, hříčky

. . . . .

Nenapsat nic,
často i víc.
Vychází vstříc,
jako měsíc.

07. 01. 2021
1
2
233
Miniatury, hříčky

JAK MÁLO

Tělo a duše, byť jedno jsou,
jak i velmi se rozcházejí.
Spoutáni sebou životem jdou,
i společně z něj odcházejí.

06. 01. 2021
1
0
220
Vázané verše

V MILOSTI

Někdo stále tě hostí,
a provází životem.
Skrápí slzou i potem,
určuje tvé přednosti.

05. 01. 2021
2
8
288
Vázané verše

Tažení

Myšlenky hlavou táhnou,
zanechávají stopy.
Jedna v druhé se topí,
i propojí či spřáhnou.

03. 01. 2021
0
6
305
Vázané verše

JAK NA NOVÝ ROK

Jak na Nový rok,
jen na Nový rok.
Druhý den jinak,
změněný příznak.

02. 01. 2021
1
1
207
Miniatury, hříčky

NOVOROČNÍ

Vše již bylo i nebylo,
piš si dál pro sebe cosi.
Co si hraje a neprosí,
vždyť ničeho neubylo.

01. 01. 2021
0
1
236
Vázané verše

Lháři

Každý člověk je i lhář,
když napaden bývá snář.
Mnohým se brání tlakům,
a uniká tak zrakům.

31. 12. 2020
1
2
222
Miniatury, hříčky

V LETU

Sólově, ne v ptačím sletu,
vzhůru, dolů, všemi směry.
A letem takto v úpletu,
i zpevňuje své opěry.

30. 12. 2020
1
2
233
Vázané verše

NEZTRÁCEJÍ SE

Jen se schovávají,
kde jim je nejlépe.
Tam i rozdávají,
tomu, kdo neklepe.

27. 12. 2020
1
6
254
Vázané verše

VÝVOJ

Vše lidskou pokryto vlastností,
ctností, neřestí, dovedností.
V celkové službě potřebnosti,
ke zmaru a tvůrčí plodnosti.

26. 12. 2020
1
2
262
Vázané verše

Autosugesce

Když smutno je a srdce bol,
možno jej ztlumit sugescí.
Svou vůlí vlastní, ten rozkol,
neboť zlé skrývá i dobré.

24. 12. 2020
0
0
203
Vázané verše

POVYK A TICHO

Současné umění:
Mnoho povyku pro nic.
Staré umění:
Ticho pro mnoho.

23. 12. 2020
1
0
243
Miniatury, hříčky

ČTYŘCÍPÁ HVĚZDA

Pravý cíp tou správnou cestou,
táhne vpřed a vyhledává.
Pohybu směr vždy udává,
není obnošenou vestou.

22. 12. 2020
1
0
250
Vázané verše

Astronaut

Oknem hledím na lesy,
v kopci, kde také domky.
Jako městské úlomky,
krajiny té noblesy.

21. 12. 2020
0
0
190
Vázané verše

Myšlenka

Jen pomyslím a je pryč,
ta myšlenka prchavá.
Co mých pout se obává,
odskočí si jako míč.

20. 12. 2020
0
0
223
Vázané verše

~~~*------

Jen pomyslím a je pryč,
ta myšlenka prchavá.
Co mých pout se obává,
odskočí si jako míč.

19. 12. 2020
0
2
257
Vázané verše

CO VONÍ

Hyacint, šeřík, růže,
nebo též lipový květ.
Vůně, jež i dává vzlet,
obdarovat tak může.

17. 12. 2020
1
4
244
Vázané verše

JEDEN

Zvláštní, že člověk jen jeden,
byť na zemi je ho mnoho.
K jedinosti vždy tak sveden,
má-li tu i žít pro koho.

15. 12. 2020
1
4
210
Vázané verše

VŠIMNI SI

Jak ti se dobře,
byť si naříkáš.
Co tomu říkáš,
čeho tu ve hře.

13. 12. 2020
0
0
238
Vázané verše

4x

Vyjádřit se básní,
tak, jak duši krásní.
Veršem poetickým,
významem etickým.

12. 12. 2020
1
2
259
Vázané verše

VÝSTŘEL

Mlžný opar, slabý mráz,
slyšeti i čísi vzkaz.
Běž, avšak nepospíchej,
vždyť nemusí býti nej.

11. 12. 2020
1
0
191
Vázané verše

BEZE SLOV II

10. 12. 2020
1
0
221
Miniatury, hříčky

HLASY DO TICHA

Kolem zní jen vlastní šum,
v mnohých cizích souzvucích.
V tichých zklidněn emocích,
naslouchám všem těm hlasům.

09. 12. 2020
1
0
203
Vázané verše

BEZE SLOV

Ale ne až tak úplně,
byť by byl záměr nejčistší.
Slova ta, jako jehličí,
cítit se jako v bavlně.

07. 12. 2020
3
12
445
Vázané verše

Šeptem

Jako lehký vánek,
co za oknem šumí.
A hrát si i umí,
vždy jen tak navenek.

06. 12. 2020
0
9
302
Vázané verše

Tichounce

Jak neobratná má slova,
napsat chtěl bych něhu ticha.
I vyznívají jalová,
co dál se ještě přimíchá.

04. 12. 2020
0
13
369
Vázané verše

CO VŠECHNO

Co všechno spřádá svědomí,
ve směrech ladu i vzdoru.
Tu síť našeho vědomí,
pouto, duševních všech sporů.

02. 12. 2020
0
27
476
Vázané verše

OKNEM ŽIVOTA

Průhled, jasné vymezení,
v hranicích naší smělosti.
V mysli své, tak stále prostí,
i složitostí vězněni.

01. 12. 2020
0
11
308
Vázané verše

Láska po internetu?

Jak dnešní pohodlný život,
zavádí člověka ke klamu.
Vytvoření, lidských těch hodnot,
a takto jim dodat významu.

29. 11. 2020
0
3
248
Vázané verše

VERŠE OBĚDNÍ

Myšlenky se hlavou točí,
dotírají, kam jen vkročí.
Rozmanité všeho druhu,
srážejí, dávají vzpruhu.

27. 11. 2020
0
0
206
Jen tak pro radost

MLHOU

Mlhou svou, jež myšlenky halí,
jen ztěžka se jí prodírají.
I zrodí se a opět zkalí,
jak v protivenství takto zrají.

26. 11. 2020
0
0
205
Vázané verše

SVÍTÁNÍ

Nad protější, lesnatý kopec,
v prudké záři své slunce vstává.
Jak moře, rozlévá se v obec,
plánuje v ní i místa tmavá.

22. 11. 2020
0
0
217
Vázané verše

KDO HRAJE SI, PRÝ NEZLOBÍ

Básnička jako hračička,
jak ta i rozdováděná.
Skákavá malá hlavička,
v tom či tom tónu laděná.

21. 11. 2020
0
0
210
Vázané verše

HODNOST POZNÁNÍ

Hledaná po celý život,
ve spleti sítě - pravd a lží.
Rodí se, tvoří, zraje v plod,
a stále ji něco mlží.

20. 11. 2020
1
2
217
Vázané verše

PRO ŠTĚSTÍ

Hledal sebe, nebe i tebe,
a našel "korunu pro štěstí".
Víru, k symbolické potřebě,
aby mohla, se i povznésti.

18. 11. 2020
0
0
193
Vázané verše

OSTNATÝ DRÁT

Ten, jemuž radno se vyhýbat,
ta bolestná hranice pnutí.
Kde již i není s kým se líbat,
k chodu zpětnému tak donutí.

16. 11. 2020
1
2
238
Vázané verše

BLANITÁ KŘÍDLA (trojbáseň)

Pod krovkami jako brouček,
blanitá si skrývá křídla.
K létání vždy malý krůček,
rád pozvedá jim stavidla.

14. 11. 2020
0
0
221
Vázané verše

NIC + NĚCO

Napsat báseň o ničem,
pak přidat k ní i něco.
Úloha hravá, přičemž,
také k vážnosti lecco.

09. 11. 2020
0
0
212
Vázané verše

NEBÁSEŇ BÁSNIVÁ (volný verš bez rýmů)

Vždy mne zaráží,
jak málo,
i mnoho je člověk.
Omezen svou podstatou,

08. 11. 2020
0
2
309
Úvahy

KÁMEN A NĚHA

Kámen spadl ze srdce,
a odkryl jeho něhu.
Avšak ne, až tak prudce,
jen, k protějšímu břehu.

07. 11. 2020
0
1
357
Vázané verše

TLAKY

Z vnějších stran i vnitřních hran,
jež hybnou silou duše.
V odpověď, jejích všech ran,
jí zpevňují výztuže.

05. 11. 2020
0
3
240
Vázané verše

Co duši krášlí (rozšířená báseň)

To, co ji i špiní,
z nepravostí viní.
Je-li si vědoma,
v co, se opřít nemá.

02. 11. 2020
1
13
393
Vázané verše

TOBĚ II

Slovem, jako skutkem,
v něž víru svou opřít.
Malým tím ostrůvkem,
více, z darů prozřít.

01. 11. 2020
1
2
240
Vázané verše

TOBĚ

Slovem, jako skutkem,
v něž víru svou opřít.
Malým tím ostrůvkem,
více, z darů prozřít.

29. 10. 2020
0
0
241
Vázané verše

O ČEM?

O sobě, o tobě,
o nás i o vás zas.
Či prožité době,
mýtem sněných krás.

26. 10. 2020
1
6
255
Vázané verše

BÁSNÍK A JEHO ŽENA (VTIPÁLKOVINY)

Stoupal vzhůru, tak stále výš,
až se již ztrácel v nebesích.
Kde, jakoby našel svou skrýš,
odpoután od poměrů psích.

25. 10. 2020
1
2
245
Miniatury, hříčky

JAK BEZHLAVÁ

Sličná, vábná, smyslná,
zjevem svého vzezření.
Slovem dobromyslná,
i také bezprostřední.

24. 10. 2020
1
1
227
Vázané verše

Ode dneška

Nic prý nezmešká.
Poučen včerejškem,
i předvčerejškem,
hop, jako bleška.

23. 10. 2020
0
0
265
Vázané verše

Pomněnka

Ta drobná, něžná kytička,
s četnými, modrými kvítky.
Jak ta i oko mé hýčká,
pocit nikdy není plytký.

22. 10. 2020
1
1
280
Vázané verše

Bez názvu

Co je něha, a co hrubost.
Něha, i skrývaná hrubost,
zatímco hrubost upřímnost.
A co je to láska.

21. 10. 2020
0
0
255
Miniatury, hříčky

DENNÍ VĚCI

Nového dne svítání,
v zapomnění nočních snů.
Otázkou, co uchopit,
k vážnosti a co k hraní.

20. 10. 2020
0
0
240
Vázané verše

VOLBY

Složité jednoduše pěje,
či s jednoduchým se hádá.
O to, co v souboji uspěje,
svou pravdou, a co ve lži padá.

19. 10. 2020
0
0
209
Vázané verše

JEMNOST PANÍ A JEMNOST PÁN

Byli si rovni, pravdou slovní,
ta jemnost paní i jemnost pán.
Stavem duší - ne již venkovní,
cíle dva, spojeny v jeden plán.

18. 10. 2020
0
0
379
Vázané verše

CVAK

A žárovka mi zhasla,
drátek v ní se přepálil.
I nad sebou sama žasla,
v jakou tmu ji zahalil.

17. 10. 2020
0
0
271
Vázané verše

TIŠE TIKÁ

Vteřinu po vteřině,
téměř, jak v rytmu srdce.
V rozladu malém, líně,
ten časový můj vůdce.

15. 10. 2020
1
2
264
Vázané verše

Plnotoč

Toč se toč, tancuj, zpívej,
bděle hleď, i vždy otoč.
Všímej si a prohlížej,
doplňuj svůj plnotoč.

14. 10. 2020
0
0
257
Vázané verše

HRÁČI

Hraji si, dokud živ jsem tu,
na tichou hlásnou trumpetu.
Kdo kam patří i zvěstuje,
píseň o tom si notuje.

13. 10. 2020
0
0
227
Vázané verše

KOUZLO RÁNA

Ráno nové naděje,
probuzení k milosti.
Vše, jak touhou se chvěje,
neskrývanou radostí.

10. 10. 2020
2
2
323
Vázané verše

PROMĚNY

Jak proměnlivým tvorem člověk,
od počátku, ke konci svému.
Mnohému tomu vždy patří vděk,
zdravému stavu rostlému.

08. 10. 2020
0
0
234
Vázané verše

Buňka

Na každém něco k smíchu,
nebo i také k pláči.
A stopy vidět hříchů,
v očích právo se zračí.

07. 10. 2020
0
0
255
Miniatury, hříčky

NOČNÍ HRY

Ve spleti živých snů,
režií fantaskní.
Věčnosti se dotknu,
otevřeností k ní.

06. 10. 2020
0
0
233
Vázané verše

Z NITRA

V náruč otevřenou uzavřen,
snad rotací a tíží zemskou.
Tou dostředivou silou opřen,
i odstředivou arabeskou.

04. 10. 2020
1
0
264
Vázané verše

KRUH

Buch, buch, buch.
Kdo tam.
Duch, tvůj bůh.
Otevře, nikdo.

03. 10. 2020
0
0
274
Miniatury, hříčky

KAPKY

Poslouchám, jak bubnují,
kapky deště na střeše.
Jejich koncert miluji,
vzduch se jimi pročeše.

02. 10. 2020
1
1
319
Vázané verše

STÍNOHRA

Stín sem, stín tam, neunikám,
neboť ve stínohře žiji.
Stínem jsi ty, stínem já sám,
i vlastním stínem se kryji.

01. 10. 2020
1
4
358
Vázané verše

BOŽÍ DAR

Každý jedinečnou bytostí,
zrozen do přírodního řádu.
K tomu, obdarován předností,
a vždy k jinému veden spádu.

28. 09. 2020
0
0
243
Vázané verše

JEJÍ MILOST

Člověk neví, že zemřel,
to na smrti to krásné.
Plamínek, jenž dohořel,
tak v usmíření spásné.

27. 09. 2020
0
0
271
Vázané verše

Čím čím

Čím víc toho člověk ví,
tím víc toho neví,
ve svém obzoru.
A čím méně toho ví,

26. 09. 2020
0
0
260
Miniatury, hříčky

Podivnost

Člověk vždy jen jeden,
identitou vlastní.
Vědomím i veden,
v doménu kontrastní.

25. 09. 2020
1
0
327
Vázané verše

POUTO S VĚČNOSTÍ

Jakou to dohodou,
spojení a přírodou.
Poutem tu bdělosti,
pokorou, smělostí.

24. 09. 2020
0
0
248
Vázané verše

Napsat se

Horoucí duší zobrazit,
ve sdělnosti svého druhu.
Sama sebe, do rukou vzít,
pro odhodlání a vzpruhu.

23. 09. 2020
0
0
257
Vázané verše

PŘELIDNĚNÉ PRÁZDNO

Co my vlastě hledáme,
v tom mnohohlasém tichu.
To něco, co nemáme,
sklonem vlastního hříchu.

22. 09. 2020
0
0
249
Vázané verše

Samorost

Rostl si a utvářel,
zpříma, i do stran větvil.
Aby prostor tvarů zřel,
a četných v něm strávil chvil.

21. 09. 2020
0
0
260
Vázané verše

ZVON

Z čista jasna, zpráva krásná,
taková jen polohlasná.
Zdáli slyšet znění zvonu,
v libozvučném chvění tónu.

20. 09. 2020
0
0
250
Vázané verše

RÁNA Z MILOSTI

Těšil se, v skrytu těšil,
a věřil, že se dočká.
Milosti, o níž jen snil,
místo ní však otočka.

19. 09. 2020
0
0
248
Vázané verše

NEČESKÉ?

Ano,
moravsko, chorvatsko, židovské,
kde pokrevně přímí předkové.
Morava, bydliště domovské,

18. 09. 2020
0
0
250
Miniatury, hříčky

NE PŘÍLIŠ HLUKU

V každodenním rozjímání,
soustředěním na duši.
S radostí i díkuvzdání,
za to, co vjem zjednoduší.

16. 09. 2020
0
0
286
Vázané verše

VE ZKRATCE

Tempo života se zrychluje,
proto i psát dlouze,
často na vodě pluje, z nouze.
Méně slovy, obsahu více,

15. 09. 2020
0
0
251
Vázané verše

HUMORISTA

Kam vstoupí, rád i rozdává,
nečeká jen, co dostane.
Tam, kde atmosféra spavá,
i jiskra humoru vzplane.

14. 09. 2020
0
0
261
Vázané verše

NIC

Nic je něco bez hranic,
a něco, vždy v hranici.
Tedy i nic, cosi víc,
vizi představující.

13. 09. 2020
2
2
317
Vázané verše

ŽIVOT KOUZEL

Kouzlo první: že jsme.
Kouzlo druhé: že stále jsme.
Kouzlo třetí: že ještě jsme.
A kouzlem čtvrtým již nejsme.

12. 09. 2020
0
0
236
Miniatury, hříčky

VÍR V HLAVĚ

Seděl a do okna hleděl,
oslepen sluneční září.
Potom vstal, i jakoby spal,
paměť, myšlenku svou maří.

11. 09. 2020
1
0
271
Vázané verše

ZLATO

Táto, já našel zlato.
Vážně, synáčku milý,
a jak jsi přišel na to.
I dal jsem si tu píli,

10. 09. 2020
1
2
305
Vázané verše

O TOM

Není zlato všechno,
co zlatem se třpytí.
Jed pozlátka vdechnout,
falešné jen krytí.

09. 09. 2020
0
0
267
Vázané verše

HRDOST

Páv, jako symbol lidské pýchy,
i kdepak, jen úzkost vždy jej sevře.
Avšak ten, když chvost svůj rozevře,
pohled takto, zdá se být lichý.

08. 09. 2020
1
0
291
Vázané verše

REKREAČNÍ

Brum, brum, slyší pocestný v lese.
Ale, ale, co to tu.
Brum, brum, tak ozývá se zase.
Ale, ale, co to tu za notu.

07. 09. 2020
0
0
284
Blbůstky

BUM BÁC

Jakými smysly rozpoznáváš.
A proč se takto ptáš.
Já, zrakem, sluchem,
čichem, hmatem a duchem.

06. 09. 2020
1
1
255
Miniatury, hříčky

DOBRÝ A ŠPATNÝ

Dobrý říká špatnému:
jsi špatný.
A ten mu odpovídá:
ba ne, ty jsi špatný.

05. 09. 2020
1
5
453
Vázané verše

Letní šaty její

Lehoučké jako vánek,
jen volně přioděné.
Mílý, na nich copánek,
i stylem vše sladěné.

04. 09. 2020
0
1
335
Vázané verše

....PRACH....

Jak ten je sedavý,
a pokrývá všechno.
Věčný klid jej baví,
nedá i oddechnout.

03. 09. 2020
1
2
326
Vázané verše

KŘIVÝ PATNÍK

Hloupostí se nehostí,
ten, kdo se postí.
Nezná-li, pak nechápe,
páté má přes deváté.

02. 09. 2020
1
2
383
Vázané verše

JEN TROŠKA

Téměř jakoby nic,
a přece vším světem.
Osudu, tváří vstříc,
v životě spletitém.

01. 09. 2020
0
0
279
Vázané verše

SLUNEČNÝ DEN

Den svou nocí oděn,
do hávu zlatého.
I těch, mocí proměn,
stavu bohatého.

28. 08. 2020
2
0
310
Vázané verše

PNOUCÍ RŮŽE

Nevzhledná to byla zeď,
stará a plná prasklin.
I trnitou dostala spleť,
tak přídavkem pro svůj splín.

27. 08. 2020
2
2
312
Vázané verše

VERŠ

Pravidlem vázaný,
ne však "svázaný".
Rytmus verše čtivý,
také změny chtivý.

26. 08. 2020
1
2
316
Vázané verše

STAV

Stav měkkosti je ten,
jsi-li šťasten.
Pád ostražitosti,
uvolní i kosti.

24. 08. 2020
1
3
361
Vázané verše

Duší, tělem rozdělen

Duše, svým rytmem kluše,
i tělo jí přidělené.
Tíhnoucí však k poruše,
převahou osmělené.

22. 08. 2020
1
1
293
Vázané verše

TOBĚ, DOBRÉ VŮLE

Splním ti tři přání,
pláč proměním v smání.
Daruji ti pokoj,
a obléknu ve zbroj.

21. 08. 2020
0
0
270
Vázané verše

...OSTI + doplněk

Pod úhlem pravosti,
tlakem nepravostí.
Pod vlivem marností,
k radosti i k zlosti.

18. 08. 2020
0
0
262
Miniatury, hříčky

ČISTÝ LIST

Popsat lze jej snadno,
jde o to čím a jak.
Vyjádřit svůj znak,
záporno či kladno.

17. 08. 2020
0
0
319
Vázané verše

ČESKÁ

Napsat verše své,
čistoty ryzí.
Vyjádřit v nich vše,
to, co nemizí.

14. 08. 2020
0
0
287
Vázané verše

HLEDAČ POKLADU

Kopne sem, kopne tam,
pohodí i zahodí.
V mnohém tak šlendrián,
bere, co se hodí.

13. 08. 2020
0
0
284
Vázané verše

NO NÉ!

To je pro mne.
I za mne.
Jak dojemné,
a vzájemné.

12. 08. 2020
0
0
290
Vázané verše

SPOLKNI TO

A co.
To slovo.
Které.
Co máš na jazyku,

11. 08. 2020
0
0
269
Miniatury, hříčky

HOST

Něco klepe,
takto, co tu.
Vjemy slepé,
svoji notu.

10. 08. 2020
0
0
280
Vázané verše

NEMOC STOLETÍ

Jakpak je ti,
hrou století.
Je mi tak tak,
načpak plakat.

09. 08. 2020
0
0
291
Vázané verše

DOVOLENÁ NA DUŠI

Slunce pálí,
vlahý větřík.
Zpěv i táhlý,
a dětský křik.

08. 08. 2020
0
0
311
Vázané verše

ZLATÝ VÝBĚR

Dohromady celkem nic,
jednotlivě mnohé vstříc.
Kdo nahlíží v návštěvnost,
nevidí v ní žádnou ctnost.

07. 08. 2020
0
0
296
Vázané verše

PÍSEŇ O NÍ

Světýlka v očích,
s úsměvem na rtech.
Třpyt z podobočí,
a kouzelný vzdech.

06. 08. 2020
0
0
303
Vázané verše

Radost a bolest

Radost chtěla bolet,
a bolest se radovat.
By změnily pohled,
i mohly se schovat.

05. 08. 2020
0
1
312
Vázané verše

VELKOMĚSTO

Mnoho všeho toho,
nač si jen vzpomenout.
Projevu zdobného,
až není, kde se hnout.

04. 08. 2020
0
0
295
Vázané verše

PĚT VĚT

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
vět,. která více zpěvná.
- Věta první sázkou zní,
s ní můžeš i do světa.

03. 08. 2020
0
0
300
Vázané verše

KŘIŠŤÁLOVÁ

Třpyt a svit průzračný,
s odlesky v těch očích.
Zázračný kolorit,
smích dárce nebeský.

02. 08. 2020
2
3
337
Vázané verše

OČI

Co vše, z nich dá se vyčíst,
z těch zrcadel života.
Jak i obracejí list,
zaznívá čtená nota.

01. 08. 2020
1
1
380
Vázané verše

SÍŤ PRAVOSTI

Ctností, neřestí i pověstí,
jak zámotek hedvábný bource.
Ovíjí, a k proměnám hostí,
zrání v dospělce, rok po roce.

28. 07. 2020
1
2
376
Vázané verše

DROBTY DOBROTY

Daruj,
a budeš obdarován.
Graduj,
a budeš zván.

27. 07. 2020
0
0
281
Miniatury, hříčky

ŠOK

Vzácně oba našli se,
v lásce své, velkorysé.
Vodili se za ruce,
jak v květinové louce.

26. 07. 2020
0
0
277
Vázané verše

KRÁSNÝ DEN

Závojem svěžesti opředen,
rytmem vánku, v slunečním svitu.
A každý tu jeho daru hoden,
básník sveden k veršům mýtu.

25. 07. 2020
0
0
301
Vázané verše

JISKRA V MLZE

Otevřel oči a uzřel vše,
co jen tak uzřít mohl.
Složitě i jednoduše,
vzpomínkou si pomohl.

23. 07. 2020
0
0
323
Vázané verše

HOROUCÍ

Vášeň, oheň planoucí,
a jiskry létající.
Větry, vzdorem vanoucí,
i duše se kající.

22. 07. 2020
1
0
312
Vázané verše

KLIK, KLAK, TAK I TAK

Nohou lze kopnout,
rukou uhodit.
Ústy též kousnout,
slovem shodit.

21. 07. 2020
0
0
311
Miniatury, hříčky

TRIKY ŽIVOTA

Život, pouhý okamžik,
pocitem i vzpomínkou.
Zármutek, či jako dík,
pod stálou podmínkou.

20. 07. 2020
0
0
297
Vázané verše

Dvířka

Píši o své radosti,
z užívané svobody.
Již dopřávají ctnosti,
se zrajícími plody.

19. 07. 2020
0
0
319
Vázané verše

3 x 1 = 1

Píši pro radost svoji,
pro nápad okamžiku.
Kde myšlenky se pojí,
kouzlem božího triku.

18. 07. 2020
0
0
302
Vázané verše

JEN TAK SI BUBLAT

Proč psát stále o lásce,
ty chvalozpěvy věčné.
V masce, o své krásce,
bolehlavy nevděčné.

17. 07. 2020
0
0
291
Vázané verše

PÁR SLOV O KOV

Zazvonila, zavoněla,
ostřím svým i něhou svou.
By v pravdu vstoupit směla,
tam, kam lidé se zvou.

16. 07. 2020
0
0
307
Vázané verše

LÁSKY MYSLIVECKÉ

I.
V hlubokém lese zeleném,
s flintou a dalekohledem.
Za starou laní, s jelenem,

15. 07. 2020
0
0
311
Vázané verše

JÉÉÉ

Blýská se na časy.
Cože.
Že půjde do basy,
odluka od lože.

14. 07. 2020
2
3
410
Miniatury, hříčky

ŽEBŘÍČEK

Ten, po kterém my kráčíme,
i dolů sestupujeme.
A svou cestou vždy se ptáme,
zač je to, co kupujeme.

13. 07. 2020
1
0
335
Vázané verše

TOUHA

Tolik bychom toho chtěli,
avšak můžeme jen málo,
maličko.
Do tolika dveří směli,

12. 07. 2020
0
0
310
Vázané verše

CHROUSTEK LETNÍ

Pršelo, jen se lilo,
a v okapovém žlabu,
topil se ve vodě brouk.
I srdce, ve mně ožilo,

09. 07. 2020
0
0
373
Vázané verše

Květy dobra

Ze zdravé vykvétají mízy,
z životodárného kořene.
Byť i odkvetou, však nemizí,
v plody vyzráním svým opřené.

06. 07. 2020
0
0
374
Vázané verše

DĚS

Děs
Básně i dnes,
a co přednes.
Bere mě děs,

05. 07. 2020
0
0
356
Vázané verše

BODLINY

Bodnou, píchnou i zalomí se,
ranka krvácí, zánět hnisá.
Hojí se také kompromisem,
jak ve svém stavu zakolísá.

04. 07. 2020
0
0
371
Vázané verše

JEHLIČKY

Napiš, co chceš,
a popiš to též.
Pravdu či lež,
o něž se přeš.

02. 07. 2020
3
17
938
Vázané verše

JÁ MÁM

Tak, krásně je mi,
v té naší zemi.
Vzhlížím i k nebi,
byť se mi šklebí.

01. 07. 2020
0
2
421
Vázané verše

TĚKAVÁ

Překot myšlenek a pocitů,
pro něž tak nesnadná volba slov.
V těkavém, sporém průsvitu,
spíše, jako neúspěšný lov.

28. 06. 2020
0
0
338
Vázané verše

HLASY NITRA

Sedím a do okna hledím.
V uších mi zní, velmi jemný,
vysoko-frekvenční tón.
Takové chvění a zrnění.

27. 06. 2020
0
0
314
Vázané verše

TEŤÁK

Já, tetované tělo mám,
hlavu, prsa, záda, nohy.
Přírodě, již se vyrovnám,
jednička jsem, ne mnohý.

26. 06. 2020
0
0
334
Vázané verše

ON A ONA

Zamrkali na sebe,
i zazubili sobě.
A pak, políbili se,
v té láskyplné době.

25. 06. 2020
2
3
472
Vázané verše

ÚSPORNÁ

Tolik vysloveno,
i přečteno.
Méně slov,
i těch osnov.

24. 06. 2020
0
0
320
Miniatury, hříčky

CO JE?

Báseň je když,
jsou věci blíž.
Mají pocit,
duši i cit.

23. 06. 2020
2
3
434
Vázané verše

BEZ A S NÍ

Bez lásky
Bez lásky to jistě jde,
hůře bez sebelásky.
Ve smutku, žije někde,

21. 06. 2020
0
0
336
Miniatury, hříčky

Láska uvadlá

Láska na vlásku,
odkrývá masku.
Pravou otázku,
svého obrázku.

19. 06. 2020
0
0
355
Miniatury, hříčky

Láska nereálná

Chce mít, vlastnit,
své i tvé já.
Být vším,
sobě i tobě.

17. 06. 2020
0
0
317
Miniatury, hříčky

Láska reálná

Máš se.
Mám.
A ty.
Taky.

16. 06. 2020
0
0
334
Miniatury, hříčky

UTEKL HROBNÍKOVI Z LOPATY

Kdopak to byl, a co mu bylo,
že v poslední zachráněn chvíli.
A tolik se mu přitížilo,
však neopustily ho síly.

15. 06. 2020
0
0
306
Vázané verše

NOČNÍ BUBENÍK

Pršelo, a náhle co to,
ťuk, bumtarata, bum, bum, bum.
Copak to, kdopak toto,
kdopak to klepe na náš dům.

13. 06. 2020
0
0
340
Vázané verše

Z HLOUBI DUŠE

Psaná látka, jako zkratka,
jejíž jádro mnohosměrné.
Ať souznění, nebo hádka,
všechny směry jemu věrné.

12. 06. 2020
0
0
342
Vázané verše

Hromádka slov

Tělo, duše, duch,
voda, souš a vzduch.
Tvar a idea,
audia videa.

09. 06. 2020
0
0
320
Vázané verše

KDO JSME?

Kdo, koho může pochopit,
já tebe, nebo snad ty mě.
Vždyť není dáno uchopit,
ani světlo, duše temné.

08. 06. 2020
0
0
344
Vázané verše

Ach ta hrdlička

Ze střechy domu ozývá se,
jak v odmlkách svých teskně volá.
Podporou písně mnohohlasé,
drobných zpěváčků shora, zdola.

07. 06. 2020
0
0
341
Vázané verše

JEMNOSVIT

V blankytném třpytu paprsků,
v nichž slunce, zdobí se na nebi.
I odrazem v křídlech modrásků,
stavitel, dílo své velebí.

06. 06. 2020
0
0
345
Vázané verše

ŠKYTAVKA

Sakra, přestaň už škytat.
škyt.
škyt.
škyt.

05. 06. 2020
3
4
536
Miniatury, hříčky

SÍLA VÍRY

Křehkost ve stavu spojném,
i v podobenství střepin.
Napínaná, pod dojmem,
z požitků, skutků a vin.

04. 06. 2020
0
0
351
Vázané verše

LIBĚ

Báseň,
libě znějící Libě,
neboť jen pro ni,
je psaná.

03. 06. 2020
5
6
568
Jen tak pro radost

RYBÁŘ

Berou, berou.
Neberou.
Á, zabrala, na mušku,
ale jakou ta dá fušku.

02. 06. 2020
2
2
420
Jen tak pro radost

MÁJ / 2020

I.
(15. 5. )
Letí po nebi mráček,
a závodí s ním ptáček.

01. 06. 2020
0
0
330
Vázané verše

CIBULE

Cibuličko, ty sladká,
jaképak máš vlastnosti.
Žádná, nejsi pohádka,
úžasné tvé přednosti.

30. 05. 2020
1
0
369
Vázané verše

Básník a jeho láska

On:
Ach, jak jsi krásná,
jemná, řízná a spásná.
Jakou barvu máš a vůni,

24. 05. 2020
0
0
364
Vázané verše

RORÝS A MUŠKA

Rorýs letí za muškou,
jak, vystřelený puškou.
Dělají však i kličky,
a dokonce i smyčky.

12. 05. 2020
0
0
386
Vázané verše

HRA SLOV

Se slůvky, jen si tak hrát,
a v radosti spojovat.
I tvořit větný smysl,
jak přichází na mysl.

10. 05. 2020
0
0
418
Vázané verše

Tvrdoměkká

Skelet jak z betonu,
tak ne, jen z kostí.
Obal v měkkém tónu,
citové jakosti.

08. 05. 2020
0
8
828
Vázané verše

ZJEVENÍ

Spatřil něco,
co nikdy nespatřil.
A to něco,
nebylo kdeco.

06. 05. 2020
0
5
576
Vázané verše

VLAK (ABAB křížem)

Jak kapaliny se smísí,
tak myšlenky, jedna s druhou.
Premisy, tvoří si svůj znak,
vzpruhou, i ujíždějící vlak.

04. 05. 2020
0
0
438
Vázané verše

TVAR NĚHY (ABAB křížem)

Pohledu, doteku, slova,
ideje, ve znění písně.
Snová podoba ohledu,
tísně zbaveného děje.

03. 05. 2020
4
9
842
Vázané verše

PSÁT JAKO O ŽIVOT (rýmy křížem v ABAB)

Vydat ze sebe vše,
co duší se vzepře.
Mše, propojí se v chvat,
a pře promění v něco.

07. 04. 2020
0
0
394
Vázané verše

NAPSAT BÁSEŇ (křížový rým ABAB)

To je vskutku, jen pro básníky,
kteří duchem a slovem vládnou.
Snílky, střežící své postoje,
již s chladnou hlavou neměří.

06. 04. 2020
0
0
465
Vázané verše

MILENCI V PARKU (křížové rýmování ABAB)

Ruka jeho, kolem krku jejího,
a ruka její, kolem pasu jeho.
Ty tího smutku, jenž stíhají muka,
čeho se dostalo těm, ta proluka.

05. 04. 2020
0
0
422
Vázané verše

DŘEVORUBEC (křížové rýmování ABAB)

Kácí a řeže stromy,
i plení jimi podrost.
Domy ptačí, ničí prací,
skvost, tak v pustinu mění.

04. 04. 2020
0
0
445
Vázané verše

UMĚNÍ

Básnění, ve snění i bdění,
kde citů s rozumem souhra.
Jejíž znění, v zář se změní,
jako nebesko-pozemská hra.

03. 04. 2020
1
1
482
Vázané verše

MYSLIT A CÍTIT

Rovnost
Sejdou se konce dva,
jež však k sobě patří.
Levá ruka a pravá,

02. 04. 2020
2
11
920
Miniatury, hříčky

ANO

Co je to ten nápad,
to je to, co dává mat.
I někdy také, snad,
více však, co dává hrát.

14. 03. 2020
0
0
401
Vázané verše

BUBLINKA

Bez nápadu nic,
jen těch sporů víc.
Myšlenky se přou,
která bude hrou.

12. 03. 2020
0
0
385
Vázané verše

NA STARTU

V životě stále na startu,
avšak i s novými výhledy.
I jakou vytáhneme kartu,
tuhnou či tají naše ledy.

10. 03. 2020
0
0
409
Vázané verše

KAM SPĚCHÁŠ PŘÍTELI?

Ani ti nevím,
stále mě něco popohání,
něco chválí a nebo haní.
Ale nikdy se nic nedovím.

08. 03. 2020
3
5
588
Vázané verše

SEDMIKRÁSKA

Vykvetl v trávě kvítek milý,
bohulibý, a jak roztomilý.
Terčík žlutý, paprsky bílé,
v sluneční se zdobí síle.

06. 03. 2020
3
4
607
Vázané verše

CO VONÍ

Co k tobě se kloní,
žádná hra jen stolní,
nebo hříčka slovní.
Co nevoní

05. 03. 2020
0
0
427
Miniatury, hříčky

PLNÁ NÁRUČ

Spoutaných marností,
sehraných daností.
Dáti má, dal, nedal,
radost, starost či žal.

04. 03. 2020
0
0
439
Vázané verše

V TICHOSTI

Vyrovnanosti,
i bez lítosti.
Jen si tak sedím,
a do okna hledím.

02. 03. 2020
2
2
539
Vázané verše

ÓDA NA RADOST

Je báseň Friedricha Schillera z r. 1785, kterou v r. 1824 zhudebnil v upravené verzi L. v.

16. 02. 2020
0
0
423
Vázané verše

NEJKRÁSNĚJŠÍ BÁSEŇ

Je ta naše, beze slov,
vjem, dojem, pocit a sen.
I bez těch cizích osnov,
jen prožitá noc a den.

13. 02. 2020
0
0
456
Vázané verše

BEZ NÁZVU

Nejsme nic,
a přece něco.
Co vlastně jsme,
nebo kdo, že to.

12. 02. 2020
0
0
390
Miniatury, hříčky

TŘINÁCTÁ KOMNATA

Každý tajemství své ukrývá,
jehož bytostným je zřením.
Tajů na povrch pak ubývá,
se světem vnějším, třením.

08. 02. 2020
1
1
443
Vázané verše

PLNÝ PRÁZDNÝ

Jak nejistý i jistý,
jak nečistý i čistý.
Určitý, neurčitý,
tak naplněný city.

05. 02. 2020
0
1
489
Vázané verše

Člověk

Při výkopu základů,
díla velkých nákladů,
dělníci, vykopali truhlici.
Truhlu plnou zlaťáků,

03. 02. 2020
0
0
426
Vázané verše

NAHÝ V TRNÍ

Odložil ochrany zbroj,
i ten závoj stejnokroj.
Otevřel tak srdce své,
a v souladný akord zve.

29. 01. 2020
0
0
435
Vázané verše

JÁ SÁM JÁSÁM

Pravdu svoji hlásám.
A někdy se i kasám,
proti vzpurným masám.
Patřím k bílým rasám,

25. 01. 2020
1
4
556
Vázané verše

DVOJJEDINOST

Jak já marně volal jsem,
avšak nikdo neozýval se.
Život snad jen není snem,
a hýčkán v rytmu waltze.

13. 01. 2020
1
1
454
Vázané verše

PROČ TRPÍ?

Proč člověk jen stále trpí,
touží, stýská si a úpí.
A s ním ostatní tvorové,
či snad i jeho bohové.

11. 01. 2020
0
0
430
Vázané verše

TVOJE OČI

Samý lesk, třpyt i blesk,
radost, smích, někdy stesk.
Bystré, jasné a čisté,
pláčem zvlhlé, nejisté.

09. 01. 2020
0
14
992
Vázané verše

ODPOVÍM TI V ČASE PŘÍZNĚ

Neděs se krajiny své,
vždyť já jsem stále s tebou.
I tam, kam jiný tě zve,
se mnou není tvou kletbou.

06. 01. 2020
1
1
649
Vázané verše

TĚLO A DUŠE

Tělo a duše jedno jsou,
dvojjediné síly.
V kontrastu i propojeny krásou,
ve vzájemném svém násilí.

05. 01. 2020
3
15
1237
Vázané verše

PERLY ŽIVOTA

Polibek vřelý,
tak cituplný.
Jak dotek vlny,
i oči uzřely.

03. 01. 2020
3
2
527
Vázané verše

SVÍTÁNÍ NOVOROČNÍ

Vzešlo světlo nad krajinou,
i v mysli jiskérky naděje.
Co vše dělo se a čí vinou,
vstupuje tak do nového děje.

01. 01. 2020
2
3
642
Vázané verše

NEPŘÍČETNÁ

Napsat tak krásný verš,
by linul se z tvých úst.
Ten, o nějž se pereš,
a nebo si dát půst.

31. 12. 2019
1
0
719
Vázané verše

ODYSEA ŽIVOTA

Přijde člověk na svět,
a hned se mu něco nelíbí.
Avšak mámin zářivý to květ,
jenž přivine a políbí.

30. 12. 2019
1
2
444
Vázané verše

PROGRES

Nápad:
žádný
Tabula rasa,
idea spásná.

29. 12. 2019
3
4
679
Miniatury, hříčky

O HLOUPÉM HONZOVI

Co jsi dostal k vánocům. Ptá se hloupý Honza chytrého Franty.
Já. Své k svému přece, ten nejchytřejší mobil, jaký existuje.

26. 12. 2019
2
6
724
Ostatní nezařaditelné

MOJE VÁNOCE

Klid a mír,
pokoj v duši.
Žádný vír,
jen pocit,

23. 12. 2019
1
0
488
Vázané verše

ZIMNÍ STŘÍBRO

Stromy, keře v rozličném květu,
zeleň vegetace blahodárná.
Tak těžko k tomu napsat větu,
i nejlepší naše snaha marná.

16. 12. 2019
1
2
492
Vázané verše

DOBRÝ DEN

Dobrý den,
jsem ten a ten.
Cože, vy jste dva.
Ne, jen jeden,

15. 12. 2019
0
0
464
Miniatury, hříčky

POTKAJÍ SE DVA

Kam jdeš.
Já. Tam.
A ty.

14. 12. 2019
0
0
459
Miniatury, hříčky

NIC, VÍC

Den, má moc
Noc, jen sen
Den, má moc
Noc, jen sen

12. 12. 2019
0
2
536
Miniatury, hříčky

Z TÍŽE K VÍŘE

Země víže,
k sobě poutá,
a staví kříže,
do svého kouta.

05. 12. 2019
0
0
489
Vázané verše

Z TÍŽE

Země víže,
k sobě poutá,
a staví kříže,
do svého kouta.

03. 12. 2019
0
6
673
Vázané verše

KŘIŽOVATKA

Vpravo, vlevo,
nahoru a dolů,
rozcestí životních cest.
Kteroupak se vydati,

02. 12. 2019
1
0
471
Vázané verše

PSANÍ

Dopis z nebe,
pro tebe,
něco jako snová teze.
Pisatel však v něm chybí,

27. 11. 2019
1
4
606
Vázané verše

KENTAUR

Kráčí, běží, také vzpírá se,
ale i stojí a přemýšlí.
Něco vidí, jiné jen jemu zdá se,
kam, že my jsme to přišli.

26. 09. 2019
0
0
521
Vázané verše

SÁM SVÝM VĚZNĚM

Duše rozepíná se a vzpírá,
v nepokojném svém vzdoru.
Neboť kázeň, ustavičně svírá,
výstupem na vysněnou horu.

18. 09. 2019
0
0
441
Vázané verše

KRÁLOVNA KRÁSY

I povstal z trní růže květ,
a vykoupil se bolestí.
Tak obnažil svůj ctnostný svět,
své urozené štěstí.

14. 09. 2019
1
2
570
Vázané verše

MARNOST, NADĚJE A LÁSKA

MARNOST
Marnost nad marnost,
vše je marnost.
Jediné, co marností tu není,

13. 09. 2019
2
14
905
Vázané verše

VĚTRNÁ TANEČNICE

V rozevlátém šatě víří,
a v tanci svém se otáčí.
S plavými, vlajícími vlasy,
kam, že pohled její míří.

12. 09. 2019
0
0
530
Vázané verše

MIKRO

Ráno,
je.
Dáno,
vše.

10. 09. 2019
0
0
550
Miniatury, hříčky

POCITY

To klubko nití spletených,
jak jedna k druhé se váže.
Každá svůj má počátek,
i konec vždy ukáže.

08. 09. 2019
0
4
681
Vázané verše

KAM OKO DOHLÉDNE

Ucho doslechne,
a cit docítí,
tam volně se člověk nadechne,
aniž by uvízl v síti.

24. 08. 2019
1
2
600
Vázané verše

POHLAZENÍ

Koho by nepotěšilo, svou zárukou,
třeba láskyplným nebo vlídným slovem.
Milující, přející či soucitnou rukou,
a vůbec něčím jemným v podání novém.

21. 08. 2019
1
1
587
Vázané verše

NAPIŠ SVOU ŽIVOTNÍ BÁSEŇ

1. sloka: . Ano, ale ta jen z vyprávění,
naboť básník ještě neměl sil.
Život pak příběhy dále mění,
a přináší mu nesčetných chvil.

19. 08. 2019
0
0
535
Smíšené verše

KAM SPĚCHÁŠ LÉTO?

Ale vždyť víš, človíčku,
na námluvy se zimou.
I ten souboj mnohaletý,
s prohrami a pak vzpurnými vzlety.

18. 08. 2019
2
0
546
Vázané verše

KDO, KOHO, KOMU, CO A PROČ

Kdo. On.
Koho. Jeho.

17. 08. 2019
2
2
630
Miniatury, hříčky

NAHORU A DOLŮ

Horolezec vzhůru stoupá,
rozvážně pohybem zvolna,
v mírnějším sklonu terénu.
Jiný do terénu strmého,

16. 08. 2019
0
0
512
Vázané verše

NEHLEDEJ

Nejneobhospodařovávatelnějšími
pozemky jsou pozemky lidské.
Nenacházíš-li mezi lidmi,
nehledej a spočiň si v pravdě stojické.

15. 08. 2019
2
7
991
Vázané verše

TOMÁŠ MARNÝ

Život je jen pocit,
smrt ztrátou pocitu.
Člověk ale tuto ztrátu nepocítí,
čeho se tedy obává.

14. 08. 2019
1
4
728
Úvahy

V HRANICÍCH BEZ HRANIC

Svírají mě pouta chtivá,
v obepnutí pevném.
Nyní rým na slovo "chtivá",
a dále pak na výraz "pevném".

13. 08. 2019
4
4
685
Vázané verše

STŘÍPKY

Já učím tě co ku prospěchu,
často slýchávám ten hlas.
Co dáti čemu beze spěchu,
a jak prohlédnouti snáz.

12. 08. 2019
2
1
651
Vázané verše

EJHLE ČLOVĚK

Roztrhané rifle,
a vítr do nich fouká.
Tetováním tělo raflé,
tak na mobil svůj kouká.

11. 08. 2019
3
6
708
Vázané verše

OBYČEJNÉ VĚCI

Nezbytná ranní toaleta,
spuštěný počítač a vyloužený čaj.
K snídani koláč, tradice dlouholetá,
a pohled na lesnatý kraj.

10. 08. 2019
0
6
806
Vázané verše

ČLOVĚK NENÍ HLAVNĚ JEN VODA

Ale i teplé slunce, někdy výbušnina, oheň, kámen či led.
Hrubý samorost, křehké sklo nebo také něžný květ.
Byl naplněním snad všeho,
v tekutém, pevném i plynném skupenství.

09. 08. 2019
0
8
816
Vázané verše

LÁSKA SKUTEČNÁ A FALEŠNÁ

Láska skutečná
Ta vychází vždy ze skutečností,
a z hlubšího poznání dvou lidí.
Zde zvažuje poměr chyb a ctností,

08. 08. 2019
1
74
2980
Vázané verše

PROVAZOCHODEC

Zvolna kráčející nad propastí,
po laně, od počátků do konce svého.
A kolem něj ptáci, létající častí,
divící se, co je to tu nového.

06. 08. 2019
1
4
712
Vázané verše

O VĚCECH PROSTÝCH

O čem básničku psát. ,
třeba o lučním kvítku něžném.
O všem tom, co člověk má rád,
nebo o kamínku běžném.

05. 08. 2019
4
5
837
Vázané verše
Nahoru